BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Paha Biçilmez Deyiminin Anlamı - El atmak Deyiminin Anlamı - Hiç yoktan Deyiminin Anlamı - Vurucu güç deyiminin anlamı - Yükünü tutmak deyiminin anlamı - Ot yoldurmak Deyiminin Anlamı - Dumanı üstünde Deyiminin Anlamı - Arka (sırt) Çevirmek Deyiminin Anlamı - Kurtlarını Dökmek Deyiminin Anlamı - Yanıp tutuşmak deyiminin anlamı - Tez elden deyiminin anlamı - Tümen tümen deyiminin anlamı - Kazan Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Uzun etmek deyiminin anlamı - Başına Bir Hal Gelmek Deyiminin Anlamı - Tatlı su firengi deyiminin anlamı - Dünyayı toz pembe görmek Deyiminin Anlamı - Tavına getirmek deyiminin anlamı - Tıraş etmek deyiminin anlamı - Uyur uyanık deyiminin anlamı -