BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Baş Ağrıtmak Deyiminin Anlamı - Kapısını Aşındırmak Deyiminin Anlamı - Akıl Hocası Deyiminin Anlamı - On parmağında on marifet Deyiminin Anlamı - Ahı Tutmak Deyiminin Anlamı - Nefsine Yedirememek Deyiminin Anlamı - Bir Köroğlu Bir Ayvaz Deyiminin Anlamı - Dize getirmek Deyiminin Anlamı - Yerle bir etmek deyiminin anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - Okkanın Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Eli Kalem Tutmak Deyiminin Anlamı - Çocuk oyuncağı Deyiminin Anlamı - Mevki Sahibi Olmak Deyiminin Anlamı - Göz Kırpmadan Deyiminin Anlamı - Arkası (sırtı) Pek Deyiminin Anlamı - Örtbas etmek Deyiminin Anlamı - Dilinden kurtulamamak Deyiminin Anlamı - Altından Çapanoğlu Çıkmak Deyiminin Anlamı - Icığını cıcığını çıkarmak Deyiminin Anlamı -