BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Eşeğini Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Yuvasını yapmak deyiminin anlamı - Çıkış yapmak Deyiminin Anlamı - Mihenk Deyiminin Anlamı - Turnayı gözünden vurmak deyiminin anlamı - Gölgesinden Korkmak Deyiminin Anlamı - Açlıktan Nefesi Kokmak Deyiminin Anlamı - Yüzünü ağartmak deyiminin anlamı - Yüzü tutmamak deyiminin anlamı - Yüreği oynamak deyiminin anlamı - Etrafında Dört Dönmek Deyiminin Anlamı - Sinekten Yağ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Yatırım yapmak deyiminin anlamı - Kıvamına Gelmek Deyiminin Anlamı - Can baş üstüne Deyiminin Anlamı - Paye Vermek Deyiminin Anlamı - Dili varmamak Deyiminin Anlamı - Vıdı vıdı etmek deyiminin anlamı - Allah Yürü ya Kulum Demiş Deyiminin Anlamı - Tokat aşketmek deyiminin anlamı -