BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Şifayı bulmak (kapmak) deyiminin anlamı - Ayılıp Bayılmak Deyiminin Anlamı - Dal budak salmak Deyiminin Anlamı - Mahalleyi Ayağa Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Yol almak deyiminin anlamı - Ses Vermemek Deyiminin Anlamı - Kapı Komşu Deyiminin Anlamı - Sağ Sözünü Sol Gözünden Sakınmak Deyiminin Anlamı - Yorgunluğunu almak deyiminin anlamı - Baltayı Taşa Vurmak Deyiminin Anlamı - Dilinden kurtulamamak Deyiminin Anlamı - Asıp Kesmek Deyiminin Anlamı - Türküsünü çağırmak deyiminin anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Neye Uğradığını Bilememek Deyiminin Anlamı - Zevahiri kurtarmak deyiminin anlamı - Maskara Olmak Deyiminin Anlamı - İki çift söz etmek Deyiminin Anlamı - Altından Kalkmak Deyiminin Anlamı - Ödü patlamak Deyiminin Anlamı -