BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Ahrette On Parmağı Yakasında Olmak Deyiminin Anlamı - El Basmak Deyiminin Anlamı - Yerinde yeller esmek deyiminin anlamı - Zemheri zürafası (gibi) deyiminin anlamı - Canını dişine takmak Deyiminin Anlamı - Kuru Kuruya Deyiminin Anlamı - Dört elle sarılmak Deyiminin Anlamı - Keli Görünmek Deyiminin Anlamı - Yanlış ata oynamak deyiminin anlamı - Ot yoldurmak Deyiminin Anlamı - Kanına Girmek Deyiminin Anlamı - Aklını (bir şeyle) Bozmak Deyiminin Anlamı - Post Kavgası Deyiminin Anlamı - Yüreği cız etmek deyiminin anlamı - İçinden pazarlıklı Deyiminin Anlamı - Gözü Açık Gitmek Deyiminin Anlamı - Baş Tacı Etmek Deyiminin Anlamı - Hık mık etmek Deyiminin Anlamı - Tokat aşketmek deyiminin anlamı - Peyda Olmak Deyiminin Anlamı -