logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Mesken Tutmak Deyiminin Anlamı - Kuş Uçurmamak Deyiminin Anlamı - Boyunun Ölçüsünü Almak Deyiminin Anlamı - Aklını Başından Almak Deyiminin Anlamı - Yüz üstü bırakmak deyiminin anlamı - İçini (bir) kurt yemek Deyiminin Anlamı - Saçını Süpürge Etmek Deyiminin Anlamı - Dili varmamak Deyiminin Anlamı - Sırım Gibi Deyiminin Anlamı - Lokmasını Saymak Deyiminin Anlamı - Balık İstifi Deyiminin Anlamı - Sıygaya Çekmek Deyiminin Anlamı - Jetonu geç düşmek Deyiminin Anlamı - Başı Kalabalık (olmak) Deyiminin Anlamı - Şaha kalkmak Deyiminin Anlamı - Ağzı Var Dili Yok Deyiminin Anlamı - Bire Bin Katmak Deyiminin - Yuvasını bozmak deyiminin anlamı - Çıban başı Deyiminin Anlamı - Mantar Gibi Yerden Bitmek Deyiminin Anlamı -