logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Dokuz köyden kovulmuş Deyiminin Anlamı - Yan çizmek deyiminin anlamı - Dağa çıkmak Deyiminin Anlamı - Başı Dönmek Deyiminin Anlamı - Tatlı su firengi deyiminin anlamı - Eceline susamak Deyiminin Anlamı - Ana Kuzusu Deyiminin Anlamı - İpe çekmek Deyiminin Anlamı - Mat Etmek Deyiminin Anlamı - Çiğ süt etmiş olmak Deyiminin Anlamı - Ne İdiği Belirsiz Deyiminin Anlamı - Küpünü Doldurmak Deyiminin Anlamı - Kısmetini Ayağıyla Tepmek Deyiminin Anlamı - Ayak Altında Kalmak Deyiminin Anlamı - Başını Kaşımaya (kaşıyacak) Vakti Olmamak Deyiminin Anlamı - Dili olsa da söylese Deyiminin Anlamı - Sırtını Yere Getirmek Deyiminin Anlamı - Papara Yemek Deyiminin Anlamı - İğneli söz Deyiminin Anlamı - Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı -