logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yüzü soğuk deyiminin anlamı - Yuvasını bozmak deyiminin anlamı - Gemi Azıya Almak Deyiminin Anlamı - Tatlı su firengi deyiminin anlamı - Saman Altından Su Yürütmek Deyiminin Anlamı - Başı Sıkışmak (sıkılmak) Deyiminin Anlamı - Can baş üstüne Deyiminin Anlamı - Renk Vermemek Deyiminin Anlamı - Söz Dinlemek Deyiminin Anlamı - Ağzıyla Kuş Tutsa Deyiminin Anlamı - Nane Molla Deyiminin Anlamı - Nerede Akşam Orada Sabah Deyiminin Anlamı - Akla Karayı Seçmek Deyiminin Anlamı - İçi titremek Deyiminin Anlamı - İçini kemirmek Deyiminin Anlamı - Şimdiden tezi yok deyiminin anlamı - Kötüye Kullanmak Deyiminin Anlamı - Kandilli Temenna Deyiminin Anlamı - Olan Biten Deyiminin Anlamı - Teslim olmak deyiminin anlamı -