BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Bir Kıyamettir Gitmek (kopmak) Deyiminin Anlamı - Elden Ele Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Söz (Laf) İşitmek Deyiminin Anlamı - Çat kapı Deyiminin Anlamı - Üç otuzluk deyiminin anlamı - Gık Dememek Deyiminin Anlamı - Yüreği (içi) parçalanmak deyiminin anlamı - Para Yapmak Deyiminin Anlamı - Hakkını helâl etmek Deyiminin Anlamı - Kanat Germek Deyiminin Anlamı - Aşağı Yukarı Deyiminin Anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - Ağzının Suyu Akmak Deyiminin Anlamı - Kuyruk Sallamak Deyiminin Anlamı - Nabzını Yoklamak Deyiminin Anlamı - Defterden silmek Deyiminin Anlamı - İki yakası bir araya gelmemek Deyiminin Anlamı - İncir çekirdeğini doldurmaz Deyiminin Anlamı - Duman olmak Deyiminin Anlamı - Söz Sahibi Olmak Deyiminin Anlamı -