BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Aklına Yer Etmek Deyiminin Anlamı - Haddini bilmek Deyiminin Anlamı - Zırnık (bile) vermemek deyiminin anlamı - Çağ açmak Deyiminin Anlamı - Selâmı Sabahı Kesmek Deyiminin Anlamı - Boş Atıp Dolu Tutmak Deyiminin Anlamı - Dümen çevirmek Deyiminin Anlamı - Canı gitmek Deyiminin Anlamı - Yağlı müşteri deyiminin anlamı - Çekip çevirmek Deyiminin Anlamı - İsmi var, cismi yok Deyiminin Anlamı - Diş gıcırdatmak Deyiminin Anlamı - Zifiri karanlık deyiminin anlamı - Mat Etmek Deyiminin Anlamı - Kitaba El Basmak Deyiminin Anlamı - Cürmü meşhut hâlinde yakalamak Deyiminin Anlamı - Yaygarayı basmak deyiminin anlamı - Hurdası çıkmak Deyiminin Anlamı - Uyku çekmek deyiminin anlamı - Kucak Açmak Deyiminin Anlamı -