BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Kapı Kapı Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Lafı Ağzında Gevelemek Deyiminin Anlamı - Burnu Bile Kanamamak Deyiminin Anlamı - Postu Sermek Deyiminin Anlamı - Can evinden vurmak Deyiminin Anlamı - Cart kaba kâğıt Deyiminin Anlamı - Tepesinde havan dövmek deyiminin anlamı - Canının içine sokacağı gelmek Deyiminin Anlamı - Öbür (öteki) dünya Deyiminin Anlamı - Yolunu yapmak deyiminin anlamı - Bir Dalda Durmamak Deyiminin Anlamı - Bir Deri Bir Kemik Kalmak Deyiminin Anlamı - Göz Hapsine Almak Deyiminin Anlamı - Kan Dökmek Deyiminin Anlamı - Baş Vurmak Deyiminin Anlamı - Sabahı Etmek Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Eciş bücüş Deyiminin Anlamı - Yavaş gel deyiminin anlamı - İyi gözle bakmamak Deyiminin Anlamı -