BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - İçini dökmek Deyiminin Anlamı - Ocağını Söndürmek Deyiminin Anlamı - Esip Savurmak Deyiminin Anlamı - Sinekten Yağ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Zincire vurmak deyiminin anlamı - Bir Dalda Durmamak Deyiminin Anlamı - Bol Keseden Deyiminin Anlamı - Tekbir getirmek deyiminin anlamı - Ağır Basmak Deyiminin Anlamı - Papara Yemek Deyiminin Anlamı - Peşini Bırakmamak Deyiminin Anlamı - Ferman Dinlememek Deyiminin Anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Hoş beş etmek Deyiminin Anlamı - Parmağı Ağzında Kalmak Deyiminin Anlamı - Bir Şeye Benzememek Deyiminin Anlamı - Teslim olmak deyiminin anlamı - Akşama Sabaha Deyiminin Anlamı - Gölge Etmek Deyiminin Anlamı - Esamisi Okunmamak Deyiminin Anlamı -