BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Köküne Kibrit Suyu Dökmek Deyiminin Anlamı - Enine Boyuna Deyiminin Anlamı - Tüyü düzmek deyiminin anlamı - Deliksiz uyku Deyiminin Anlamı - Tuz biber ekmek deyiminin anlamı - Paçayı Kaptırmak Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Hüsn-ü kuruntu Deyiminin Anlamı - Alnı Açık Yüzü Ak (olmak) Deyiminin Anlamı - Ayağına Bağ Olmak Deyiminin Anlamı - Dört ayak üstüne düşmek Deyiminin Anlamı - Lamı Cimi Yok Deyiminin Anlamı - Tıpış tıpış yürümek deyiminin anlamı - Gönül Almak Deyiminin Anlamı - Kurt Masalı Okumak Deyiminin Anlamı - Geçimini Sağlamak Deyiminin Anlamı - Ses Seda Çıkmamak Deyiminin Anlamı - Kendi Hâlinde Deyiminin Anlamı - Para Kesmek Deyiminin Anlamı - Armudun Sapı Var Üzümün Çöpü Var Demek Deyiminin Anlamı -