Hristiyanlık Konu Anlatımı

Hristiyanlık Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. Hristiyanlık Nedir? sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

Hristiyanlık

Hıristiyanlık, Kudüs bölgesinde ortaya çıkan, dünyada en çok mensubu olan dindir. Bu dinin mensupları Hıristiyan olarak adlandırılır. Nasranilik olarak da bilinen bu din, Hz. İsa’nın ismine nispetle İsevilik de denir. Hıristiyanlık dininin peygamberi Hz. İsa’dır. Kutsal kitabı İncil’dir.

Tarihi Gelişimi

Hz. İsa, Filistin’de babasız olarak dünyaya geldi. Annesinin adı Meryem’di. Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde Allah (c.c.) tarafından kendisine İncil vahyedilerek peygamberlik görevi verildi. O, Allah’ın (c.c.) buyruklarını İsrailoğullarına aktardı.

Hz. İsa’ya başlangıçta yalnız on iki kişi inandı. Bu kişilere, yardımcılar anlamına gelen “havariler” denildi. İsrailoğullarının büyük bir kısmı ona inanmayarak Hz. İsa’yı yalancılıkla suçladılar ve öldürmek istediler. Bunun üzerine Hz. İsa yakalanarak çarmıha gerildi. Hz. İsa’dan sonra ona iman eden havariler Hıristiyanlığı gizli gizli yaymaya devam ettiler. Başta havariler olmak üzere Hıristiyanlar çok büyük zorluklar ve sıkıntılarla karşılaştılar.

Hıristiyanlık dinini yayan ve yeniden şekillenmesini sağlayan en önemli kişilerden biri Aziz Pavlus’ tur. Pavlus’a göre Hz. İsa, Tanrı’nın oğludur. Tanrı, Hz. İsa’yı insan şeklinde yeryüzüne göndermiştir. Hz. İsa, çarmıha gerildikten üç gün sonra tekrar dirilmiş ve göğe yükselmiştir. Pavlus Hıristiyanlık öğretisini Mesih ve teslis inancı üzerine bina etmiştir. Pavlus, Hıristiyanlığı teslis inancı (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan meydana gelen Hıristiyan Tanrı düşüncesi) üzerine kurarak dini, tevhit dininden uzaklaştırmıştır.

Pavlus’tan sonra Konstantin, 313 yılında Hristiyanlığı resmî din olarak kabul edince Hıristiyanlık daha hızlı bir yayılma sürecine girdi. Zamanla Hıristiyanlık içinde mezhepsel çatışmalar yaşanmıştır. Katolik, Ortodoks ve Protestanlık mezhepleri ortaya çıkmıştır.

İnanç Esasları

Hıristiyan inanç esasları teslis (Baba – Oğul – Kutsal Ruh), asli suç ve hulul olmak üzere üç önemli esas üzerine kurulmuştur. Teslis, üçleme anlamına gelir ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un birleşmesinden meydana geldiğine inanılan Hıristiyanlıktaki Tanrı anlayışına denir. Asli suç, Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın cennette işlediği günah nedeniyle dünyaya gelen her insanın günahkâr olarak doğduğu
düşüncesidir. Hulul, Tanrı’nın Hz. İsa’da bedenleşerek yeryüzünde yaşamasını ifade eder.

Hıristiyanların kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i Atik (Eski söz) ve Ahd-i Ceditten (Yeni söz) oluşur. Hıristiyalık dininde ritüeller önemli bir yer tutmaktadır. İbadetler günlük (sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa yapılan) ibadetler; haftalık (Pazar günü yapılan Ekmek Şarap Ayini); yıllık (Noel, Paskalya, Haç Yortusu, Meryemana Günü ) olarak yapılır. Hıristiyanlıkta ibadetlerin yanında ayrıca vaftiz, Ekmek Şarap Ayini, Kuvvetlendirme ve Günah İtirafı gibi bazı sakramentler de vardır. Hıristiyanlıkta haç en önemli dinî semboldür. Çan kiliselerde yer alan dinî bir semboldür.

Hıristiyanlar için Kudüs ve Vatikan önemli dinî mekânlardandır. Dünyada en yaygın din olan Hıristiyanlık bugün Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinden meydana gelmiş ve bunun yanında küçük çaptaki birçok mezhep veya tarikatı da içinde barındıran bir dindir.

Evanjelist ise “iyi haber getiren” anlamına gelmektedir. Avrupa’da ortaya çıkan Amerika’ya yayılan ve günümüzde varlıklarını sürdüren oluşumlardan biri de evanjelik akımlardır. Bu akımların amacı, İncil’in mesajını bütün dünyaya yaymaktır. Evanjelistlerin oluşumunun temel kaynağı Protestanlıktır.

 

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları için Tıklayınız

11. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız

 

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

2022 KPSS başvuruları başladı - 2022 DGS Başvuruları Başladı - 4. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Durum (Hal) Ekleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Anlamlarına Göre Kelimeler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 5. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Olayları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünsüz(Sessiz) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünlü(Sesli) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı -
reklam