English Tenses (İngilizce Zamanlar)

Tıpkı dilimizde olduğu gibi İngilizce’de de yüklemin çekimine göre zamanlar vardır. İngilizce zamanları anlayabilmek için ise bilinmesi gereken bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar, zamanların kullanımı ve yapısını anlamayı kolaylaştıracaktır. İngilizce zamansal açıdan bir fiil altı şekilde kullanılır. Şimdi detaylı olarak inceleyelim.

English Tenses (İngilizce Zamanlar)

Present Tense

“Present Tense”, şimdiki zaman ve gelecek hakkında konuşurken kullanılır. İngilizcede “Present Tense”in dört farklı formu mevcuttur.

 1. Present Simple (Geniş Zaman)
 2. Present Continuous (Şimdiki Zaman)
 3. Present Perfect (Yakın Geçmiş Zaman)
 4. Present Perfect Continuous (Sürekli Bitmiş Zaman)

Simple Present Tense

Simple Present Tense, İngilizce’de en önemli Tense’dir. Bir işin her zaman yapıldığını anlatır.

I, you, we, they zamirlerine denk gelen öznelerin yardımcı fiili “do”, he, she, it zamirlerinin yardımcı fiili ise “does” dır. Bilindiği üzere İngilizce ‘de her türlü cümle yardımcı fiilin öznenin başına alınması ile soru, yardımcı fiile “not” ekinin eklenmesi ile olumsuz hâle dönüşür.

He, she, it zamirleri ile kurulan cümlelerde ise “does” yardımcı fiili vardır ama bu yardımcı fiile “-s, -ies, -es” olarak eklenir. Olumsuz cümlelerde fiil yalın hâlde kalır. Aynı durum soru cümlesi için de geçerlidir.

Simple Present Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Tablosu

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I drink coffee. (Ben kahve içerim.) I do not drink coffee. (Ben kahve içmem.) Do I drink coffee? (Ben kahve içer miyim?)
You drink coffee. (Sen kahve içersin.) You do not drink coffee. (Sen kahve içmezsin.) Do you drink coffee? (Sen kahve içer misin?)
He/She/İt drinks coffee. (O kahve içer.) He/She/İt does not drink coffee. (O kahve içmez. Does he/she/it  drink coffee? (O kahve içer mi?)
We drink coffee. (Biz kahve içeriz.) We do not drink coffee. (Biz  kahve içmeyiz.) Do we drink coffee?(Biz kahve içer miyiz?)
You drink coffee. (Siz kahve içersiniz.) You do not drink coffee. (Siz kahve içmezsiniz.) Do you drink coffee? (Siz kahve içer misiniz?)
They drink coffee. (Onlar kahve içerler.) They do not drink coffee. (Onlar kahve içmezler.) Do they drink coffee? (Onlar kahve içerler mi?)

Simple Present Tense Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + VERB1 + OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

I go home at 5 o’clock every day. (Her gün saat 5’te eve gidiyorum.)
I like flowers.(Ben çiçekleri severim.)
I go to work everyday. (Ben her gün işe giderim.)
You go to holiday every summer. (Sen her yaz tatile gidersin.)

Simple Present Tense’in kullanıldığı 3 grup vardır. Bunları birlikte örneklerle inceleyelim.

Birds migrate to warm places when winter comes. (Kış geldiğinde kuşlar sıcak yerlere göç ederler.)
Ronaldo comes from Portugal.(Ronaldo Portekizlidir anlamına gelir.)

Yukarıdaki örneklerde bilinen bazı gerçeklerin ifadesi için Simle Present Tense kullanılmıştır. (Facts)

I hang the laundry. (Ben çamaşırları asarım.)
She looks at her laptop. (O, dizüstü bilgisayarına bakar.)
Mary opens the window. (Mary pencereyi açar.)

Yukarıdaki örneklerde her zaman tekrarlanan olağan işler için Simle Present Tense kullanılmıştır. (Short actions)

We drive to Ankara. (Ankara’ya arabayla gideriz.)
Kenan sleeps at 20:00 on weekdays. (Kenan hafta içi 20: 00’de uyuyor.)
I brush my teeth everyday. (Her gün dişlerimi fırçalarım.)

Yukarıdaki örneklerde her zaman tekrarlanan bazı alışkanlıkların ifadesi için Simle Present Tense kullanılmıştır. (Habits)

Simple Present Tense de 3. tekil şahıslar için fiillerde bir kaç özellik vardır. Bunlar;

1.Sonu -o, -ch, -sh, -ss, -x, -z olan fiillerde -es getirilir.

go – goes     catch – catches     wash – washes    kiss – kisses    fix – fixes      buzz – buzzes

2. -y ile biten fiillerde, -y den önce sessiz harf varsa, y harfi kaldırılır ve -ies getirilir.

marry – marries       study – studies     carry – carries     worry – worries

3. Eğer -y den önce sesli harf varsa, yine sadece s getirilir.

play – plays      enjoy– enjoys     say – says

Örneklerle açıklayalım

Adam plays football. (Adem Futbol oynar.)
He enjoys shopping. (Alışverişten zevk alır.
She studies in the evening. (Akşam ders çalışır.)
The dog comes to our house in the morning. (Köpek sabah evimize geliyor.)

Simple Present Tense olumlu örnekler

I get up early in the morning. (Sabah erken kalkarım.)
I go to work early. (İşe erken giderim.)
We have an early breakfast in the morning. (Biz sabahları erken kahvaltı yaparız.)
They leave in the evening. (Onlar akşam yola çıkarlar.)
He water the flowers. (O çiçekleri sular.)

Simple Present Tense olumsuz örnekler

I don’t get up early in the morning. (Sabah erken kalkmam.)
I don’t go to work early. (İşe erken gitmem.)
We do not have an early breakfast in the morning. (Biz sabahları erken kahvaltı yapmayız.)
They don’t leave in the evening. (Onlar akşam yola çıkmazlar.)
He doesn’t water the flowers. (O çiçekleri sulamaz.)

Simple Present Tense Soru Örnekleri

Do I play ball? (Ben top oynar mıyım?)
Do you like swimming? (Sen yüzmeyi sever misin?)
Does he watch TV? (O televizyon izler mi?)
Do we buy bread? (Biz ekmek alır mıyız?)
Do you read the newspaper? (Siz gazete okur musunuz?)
Do they get up early in the morning? (Onlar sabah erken kalkar mı?)

Simple Present Tense ile Soru Zarflı Örnekler

What do you do?  (Sen ne yaparsın?)
Where do they live? (Onlar nerede yaşarlar?)
When do flowers bloom? (Çiçekler ne zaman açarlar?)
Why don’t you smile? (Neden gülümsemiyorsunuz?)
How do you do? (Nasılsınız?)

Present Continuous

Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman konusunu anlatan tensdir. Bir işin konuşma anında yapıldığını anlatır.

Adından da anlaşılacağı üzere Continuous ifadesinden önce gelen Present ifadesi hem be+V-ing kalıbında be yardımcı fiilinin present, yani am, is, are şeklinde kullanılması gerektiğini hem de devam eden olayın geçiş zamanının şu an olduğunu ifade eder.

Olayın ne zaman başladığı ya da ne kadar devam ettiği önemli değildir. Sadece bir olayın konuşma anında devam etmekte olduğunu vurgular. O hâlde; bu zaman konuşma anında devam etmekte olan eylemler için kullanılır. Bu eylem bir süredir yapılmakta olan ama konuşma anında yapılmıyor olan bir eylem olabilir.

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I’m coming home. (Eve geliyorum.) I am not coming home. (Eve gelmiyorum.) Am I coming home? (Ben eve geliyor muyum?)
You are coming home. (Sen eve geliyorsun.) You are not coming home. (Sen eve gelmiyorsun.) Are you coming home? (Sen eve geliyor musun?)
He/She/It is coming home. (O eve geliyor.) He/She/It is not coming home. (O eve gelmiyor.) Is he/she/it coming home? (O eve geliyor mu?)
We are coming home. (Biz eve geliyoruz.) We are not coming home. (Biz eve gelmiyoruz.) Are we coming home? (Biz eve geliyor muyuz?)
You are coming home. (Siz eve geliyorsunuz.) You are not coming home. (Siz eve gelmiyorsunuz.) Are you coming home? (Siz eve geliyor musunuz?)
They’re coming home. (Onlar eve geliyorlar.) They don’t come home. (Onlar eve gelmiyorlar.) Are they coming home? (Onlar eve geliyorlar mı?)

Present Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + TO BE + VERB-İNG + OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

I’m going home. (Eve gidiyorum.)
He is watering the flowers. (Çiçekleri suluyor.)
We are going. (Biz gidiyoruz.)
He’s making soup. (Çorba yapıyor.)
They’re coming. (Onlar geliyorlar.)

Present Continuous Tense’in kullanıldığı 3 grup vardır. Bunları birlikte örneklerle inceleyelim.

I’m telling you the present. (Ben size şimdiki zamanı anlatıyorum.)
They are cooking. (Yemek pişiriyorlar.)
You are having breakfast. (Kahvaltı yapıyorsunuz.)

Yukarıdaki cümlelerde şu anda yapılan, gerçekleştirilen eylemlerden bahsedilmiş.

It’s snowing. (Kar yağıyor.)
My dad is coming on his way. (Babam yolda geliyor.)

Yukarıdaki cümlelerde şu anda yapılmakta olan işleri anlatır, o iş başlamış ve henüz bitmemiştir.

We are thinking of going on vacation in the summer. (Yazın tatile gitmeyi düşünüyoruz.)
I’m making ravioli in the evening. (Akşama mantı yapıyorum.)
He’s studying for the math exam. (O matematik sınavına çalışıyor.)

Yukarıdaki cümlelerde iş konuşulan zaman sıralarında yapılmaktadır. Ama mutlaka şu anda yapılıyor olması gerekmez.

Present Continuous Tense olumlu örnekler

I’m learning math. (Matematik öğreniyorum.)
You are cooking. (Sen yemek pişiriyorsun.)
He is watering the flowers. (O çiçekleri suluyor.)
We are coming home. (Eve geliyoruz.)
You are getting on the train. (Trene biniyorsunuz.)
They are drinking tea. (Onlar çay içiyorlar)

Present Continuous Tense olumsuz örnekler

I’m not learning math. (Matematik öğrenmiyorum. )
You are not cooking. (Sen yemek pişirmiyorsun.)
He cannot water those flowers. (O çiçekleri sulamıyor.)
We are not coming home. (Eve gelmiyoruz.)
You don’t get on the train. (Trene binmiyorsunuz.)
They don’t drink tea. (Onlar çay içmiyorlar.)

Present Continuous Tense Soru Örnekleri

Am I not learning math? (Ben matematik öğrenmiyor muyum?)
Are you cooking? (Sen yemek pişiriyor musun? )
Is he studying? (O okuyor mu?)
Are we coming home? (Biz eve geliyor muyuz?)
Are you taking the train? (Siz trene biniyor musunuz?)
Are they drinking tea? (Onlar çay içiyorlar mı?)

Present Continuous Tense ile Soru Zarflı Örnekler

What are you eating? (Siz ne yiyorsunuz?)
Where are you coming? (Siz nerede geliyorsunuz?)
When is she going? (O, ne zaman gidiyor?)
Why are you laughing ?(Sen neden gülüyorsun?)
How are they speaking? (Onlar nasıl konuşuyorlar?)

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense geçmişteki bir olay ya da durum ile şimdi arasında bir ilişki sağlar.

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I have came. (Ben geldim.) I have not came. (Ben gelmedim.) Have I came? (Ben geldim mi?)
You have came. (Sen geldin.) You have not came. (Sen gelmedin.) Have you came? (Sen  geldin mi?)
He/She/It has came. (O geldi.) He/She/It has not came. (O gelmedi.) Has he/she/it came? (O geldi mi?)
We have came. (Biz geldik.) We have not came. (Biz gelmedik.) Have we came? (Biz geldik mi?)
You have came. (Siz geldiniz.) You have not came. (Siz gelmediniz.) Have you came? (Siz geldiniz mi?)
They have came. (Onlar geldiler.) They have not came. (Onlar gelmediler.) Have they came? (Onlar geldiler mi?)

Present Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + HAVE /HAS + VERB3+ OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

I have did tea. (Ben çay yaptım.)
I have played football. (Futbol oynadım)

Present Perfect Tense olumlu örnekler

I have spoke English. ( İngilizce konuştum.)
You have been İstanbul. (İstanbul’da bulundun. (İstanbul’u ziyaret ettin.)
She/he has drunk tea. (Çay içti.)
We have studied in Ankara. ( Ankara’da çalıştım.)(Ankara’da okudum.)
They have explained the Big Bang Theory. (Onlar Büyük Patlama teorisini açıkladılar.)

Present Perfect Tense olumsuz örnekler

I have not spoke English.(İngilizce konuşmadım.)
You have not played. (Sen oynamadın.)
He/she has not sang arabesque. (O arabesk şarkı söylemedi.)
You have not cried. (Siz ağlamadınız.)
They have not came. ( Onlar gelmediler.)

Present Perfect Tense Kullanım Alanına Örnek Cümleler

I haven’t seen him since the day we graduated from the school. (Onu okuldan mezun olduğumuz günden beri görmedim.)
The director hasn’t come yet. (Müdür henüz gelmedi.)
We have just met the Japanese businessman. (Japon iş adamıyla daha şimdi buluştuk.)
The dog hasn’t eaten his meal since yesterday. (Köpek dünden beri yemeğini yemedi.)
I have been on holiday for 2 days. (Ben iki günden beri tatildeydim.)

Present Perfect Tense İle Birlikte Kullanılan Zaman Zarfları

Already-Yet

Already: Already şu anda bu durumda konuştuğumuz anda anlamına gelir. Yalnızca olumlu cümlede kullanılır. Cümledeki yeri yardımcı fiil have ile asıl fiil arasındadır.

Yet: Genellikle tamamlanmamış işlerde uncompleted actions kullanılır.  Yet henüz anlamını taşır. Bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

Sonuç olarak  yet kullanılarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek istiyorsak already, olumsuz cevap vermek istiyorsak yet kullanırız.

Has the teacher come yet? (Henüz (Şu ana kadar) öğretmen geldi mi?)
Yes, he has already come. (Evet, o geldi. (O halen gelmiş bulunuyor, şu anda buradadır.))
No, he has not come yet. (Hayır, o henüz gelmedi.)

Ever – Never

Her ikisi de hiç anlamına gelir. Ever soru cümlelerinde, never ise olumsuz cümlelerde kullanılır.

Have you ever been in Ankara? ( Siz hiç Ankara’da bulundunuz mu?)
No, I have never been to Ankara. (Hayır, ben Ankara’da hiç bulunmadım.)

Just

Henüz bitmiş bir işi ifade etmek için cümleyi yardımcı fiil ile asıl fiil arasına just koyarak kurarız.

I have just came home. (Eve tam şimdi geldim.)
Ali has just gone school. (Ali tam şimdi okula gitti.)
Have they just ate ? (Onlar tam şimdi mi yediler?)

Since – For

Bu edatların ikisi de Türkçede -den beri- anlamına gelir. Since den sonra daima bir zaman adı gelir. For dan sonra ise daima bir zaman süresi gelir. (Bir zaman ölçüsü)

since last winter (geçen kıştan beri)
since last year (geçen seneden beri)
since two o’clock (saat ikiden beri)
since four o’clock (saat dörtten beri )
since twelve o’clock (saat on ikiden beri )
since Monday (pazardan beri.)
Since 1994 (1994’den beri)
Since 2020 (1920’den beri)

Present Perfect Tense Soru Örnekleri

Have I drunk water? (Ben su içtim mi?)
Have you drunk water? (Sen su içtin mi?)
Has he drunk water? (O, su içti mi?)
Has she drunk water? (O, su içti mi?)
Have we drunk water? (Biz su içtik mi?)
Have you drunk water? (Siz su içtiniz mi?)
Have they drunk water? (Onlar su içtiler mi?)

Present Perfect Continuous

Sadece geçmişte başlayan ve şimdi de devam eden olaylar için kullanılır. Bu nedenle Continuous hâlde kullanılamayan fillerle birlikte kullanılamaz.

subject Yardımcı fiil+ to be 3. şekli Fiil + ing takısı object Türkçesi
I have been waiting at home. Ben evde beklemekteyim
You have been waiting at home. Sen evde beklemektesin.
He has been waiting at home. O, evde beklemekte.
She has been waiting at home. O, evde beklemekte.
We have been waiting at home. Biz evde beklemekteyiz.
You have been waiting at home. Siz evde beklesiniz.
They have been waiting at home. Onlar evde beklemekteler.

Present Perfect Continuous olumlu örnekler

He has been playing tennis for one year. (O bir yıldır tenis oynamakta.)
They have been on the road since 8 am. (Onlar sabah 8’den beri yoldalar.)
She has been reading a book that evening. (O akşam kitap okumakta.)
You’ve been reading that book since last winter. (Sen geçen kıştan beri o kitabı okumaktasın.)

Present Perfect Continuous olumsuz örnekler

I haven’t been going to school. (Ben okula gitmemekteyim.)
You (haven’t been wearing to school. (Sen okula gitmemektesin.)
He hasn’t been wearing to school. (O, okula gitmemektedir.)
She hasn’t been wearing to school. (O, okula gitmemektedir.)
We haven’t been wearing to school. (Biz okula gitmemekteyiz.)
You haven’t been wearing to school. (Siz okula gitmemektesiniz.)
They haven’t been wearing to school. (Onlar okula gitmemekteler.)

Present Perfect Continuous Soru Örnekleri

Where have you been going today? (Bugün nereye gitmektesin?)
Who has been waiting to school? (Okulda kim beklemektedir? )
Have you been watching the movie? (Siz film izlemekte misiniz?)

Past Tense

İngilizcede“Past Tense” (geçmiş zaman), geçmişte yaşanıp bitmiş veya geçmişte yaşanmış veya gelecekte yaşanabilecek olan gerçek olmayan varsayımsal ve hayali durumlardan bahsederken kullanılır. Buna ek olarak Past Tense, tıpkı Türkçedeki gibi kibarca kurulan cümlelerde de kullanılır.

Present Tense gibi İngilizcede “Past Tense”in de dört formu mevcuttur:

 1. Past Simple (Basit Geçmiş Zaman)
 2. Past Continuous (Sürekli Geçmiş Zaman)
 3. Past Perfect (miş’li Geçmiş Zaman)
 4. Past Perfect Continuous (Sürekli Geçmişte Bitmiş Zaman)

Past Simple (Basit Geçmiş Zaman)

Simple Past Tense İngilizce geçmiş zaman konusunu anlatan tense dir. Özellikle often, sometimes, always … gibi sıklık zarfları ile birlikte geçmişte belirli aralıklarla tekrarlayan eylemler ya da geçmişteki alışkanlıklar için kullanılır.

Simple Past Tense olarak kurmamız için eylemin geçmişte kesin veya esnek de olsa mutlaka belli bir zaman diliminde yapıldığı belirtiliyor olmalıdır. Eğer bir eylemin yine geçmişte hangi tarihte olduğu hiç önemli olmadan ancak sadece geçmişte yapıldığını söylemek istersek Simple Past Tense ile değil Present Perfect Tense (Belirsiz geçmiş zaman) ile cümleyi kurmamız gerekir.

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I came. (Ben geldim.) I did not came. (Ben gelmedim.) Did I came? (Ben geldim mi?)
You came. (Sen geldin.) You did not came. (Sen gelmedin.) Did you came? (Sen  geldin mi?)
He/She/It came. (O geldi.) He/She/It did not came. (O gelmedi.) Did he/she/it came? (O geldi mi?)
We came. (Biz geldik.) We did not came. (Biz gelmedik.) Did we came? (Biz geldik mi?)
You came. (Siz geldiniz.) You did not came. (Siz gelmediniz.) Did you came? (Siz geldiniz mi?)
They came. (Onlar geldiler.) They did not came. (Onlar gelmediler.) Did they came? (Onlar geldiler mi?)

Simple Past Tense Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + VERB2 + OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

I came home yesterday. (Dün eve geldim.)
We read the book last week. (Geçen hafta kitabı okuduk.)
He bought milk last Monday. (O geçen pazartesi süt aldı.)
You made ravioli today. (Siz bugün mantı yaptınız.)

Simple Past Tense olumlu örnekler

I came from work in the morning. (Sabah işten geldim. )
I studied the books. (Ben kitapları inceledim.)
We cooked the meals. (Yemekleri pişirdik.)
They wiped the windows. (Onlar camları sildi.)

Simple Past Tense olumsuz örnekler

He didn’t do his homework. (O ödevlerini yapmadı.)
They didn’t come to us. (Bize gelmediler.)
You did not get in the way. ( Siz yolma çıkmadınız.)
They didn’t talk much. (Onlar çok konuşmadılar.)

Simple Past Tense Soru Cümleleri

Did you have milk in the morning? (Sabah süt aldın mı?)
When did you come from work?  (İşten ne zaman geldin ?)
Did you drink coffee in the evening? (Sen akşam kahve içtin mi?)
Did he come to us? (O bize geldi mi?)

Past Continuous

Geçmişte belirtilen zamanda bitirilmemiş ve dolayısı ile devam etmekte olan olaylar için kullanılır. Önemli olan o anda devam etmekte olduğudur, ne kadardır devam ettiğinin önemi yoktur.

Past Continuous Tense cümleler bir işin, bir zamandan beri yapılmakta olduğunu bildirirler diyebiliriz.

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I was coming. (Ben geliyordum..) I was not coming. (Ben gelmiyordum.) Was I coming? (Ben geliyor muydum?)
You were coming. (Sen geliyordun.) You were not coming. (Sen gelmiyordun.) Were you coming? (Sen  geliyor muydun?)
He/She/It was coming. (O geliyordu.) He/She/It was not coming. (O gelmiyordu.) Was he/she/it coming? (O geliyor muydu?)
We were coming. (Biz geliyorduk.) We were not coming. (Biz gelmiyorduk.) Were we coming? (Biz geliyor muyduk?)
You were coming. (Siz geliyordunuz.) You were not coming. (Siz gelmiyordunuz.) Were you coming? (Siz geliyor muydunuz?)
They were coming. (Onlar geliyorlardı.) They were not coming. (Onlar gelmiyorlardı.) Were they coming? (Onlar geliyorlar mıydı?)

Past Continuous Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + Was/Were +  VERB+ing +OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

We were cooking. (Yemek pişiriyorduk.)
They were studying French. (Fransızca çalışıyorlardı.)
He was feeding the animals. (Hayvanları besliyorlardı.)
You were shopping. (Alışveriş yapıyordunuz.)

Past Continuous olumlu örnekler

I was going to school. (Ben okula gidiyordum.)
He was watering the flowers.  (Çiçekleri suluyordu. )
We were cooking soup. (Çorba pişiriyorduk. )
They were studying. (Ders çalışıyorlardı. )
You were staying at home. (Siz evde kalıyordunuz.)

Past Continuous olumsuz örnekler

I was not coming home. (Eve gelmiyordum.)
He was not studying. (Ders çalışmıyordu.)
We were not going to swim. (Yüzmeye gitmiyorduk. )
You were not cooking. (Siz yemek pişirmiyordunuz. )
They were not skiing. (Onlar kayak yapmıyorlardı.)

Past Continuous Soru Cümleleri

Was I writing a book? (Ben kitap yazıyor muydum?)
Were you writing a book? (Sen kitap yazıyor muydun?)
Was he writing a book? (O, kitap yazıyor muydu?)
Was she writing a book? (O, kitap yazıyor muydu?)
Were we writing a book? (Biz kitap yazıyor muyduk?)
Were you writing a book? (Siz kitap yazıyor muydunuz?)
Were they writing a book? (Onlar kitap yazıyor mıydı?)

Past Continuous Soru Zarflı Cümleleri

Where were we going? (Nereye gidiyorduk?)
When was I reading this book?  (Bu kitabı ne zaman okuyordum? )
Which tea was he brewing?  (Hangi çayı demliyordu? )
What were you buying from the grocery store?  (Marketten ne alıyordun? )
Who were you coming with?  (Kiminle geliyordun?)

Past Perfect Tense 

Geçmişte belli bir andan ya da olaydan önce olan ve o ana kadar devam eden olaylar için kullanılır. Bu zamanı kullanacaksanız hangi olaydan önce sorusunu cevaplayabileceğiniz bir zaman cümlesi bulunmalıdır.

Past perfect tense cümlelerde yapılan iş, belirtilen tarihe kadar mutlaka bitmiş olmalıdır. Bu nedenle Past perfect tense cümleler çoğunlukla bir Simple past tense cümle ile birlikte kullanılırlar.

I had come Can before she run to school. (Can okula gitmeden önce gelmiştim.)

Yukarıdaki cümlede past perfect tense ve simple past tense birlikte kullanılarak cümle oluşturulmuş. Ancak bu tense’in kullanılabilmesi için, böyle iki cümlenin bir arada olması şart değildir. Gerekirse tek başına da kullanılabilir.

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I had come. (Ben geliyordum..) I had not come. (Ben gelmiyordum.) Had I come? (Ben geliyor muydum?)
You had come. (Sen geliyordun.) You had not come. (Sen gelmiyordun.) Had you come? (Sen  geliyor muydun?)
He/She/It had come. (O geliyordu.) He/She/It had not come. (O gelmiyordu.) Had he/she/it come? (O geliyor muydu?)
We had come. (Biz geliyorduk.) We had not come. (Biz gelmiyorduk.) Had we come? (Biz geliyor muyduk?)
You had come. (Siz geliyordunuz.) You had not come. (Siz gelmiyordunuz.) Had you come? (Siz geliyor muydunuz?)
They had come. (Onlar geliyorlardı.) They had not come. (Onlar gelmiyorlardı.) Had they come? (Onlar geliyorlar mıydı?)

Past Perfect Tense  Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + Yardımcı Fiil(had) +  VERB3 + OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

I had come to Ankara before. (Daha önce Ankara’ya gelmiştim.)

Past Perfect Tense olumlu örnekler

He had baked a cake. (Kek pişirmişti. )
We had read this book. (Bu kitabı okumuştuk.)
You had come to the theater. ( Tiyatroya gelmiştiniz.)
We  had cried until that night. (O gece sabaha kadar ağlamıştık.)

Past Perfect Tense  olumsuz örnekler

She hadn’t eaten when she got home. (Eve geldiğinde yemek yememişti. )
I hadn’t played tennis for one year. (Bir yıl tenis oynamamıştım.)
We hadn’t had tea before the game. (Maçtan önce çay içmemiştik.)

Past Perfect Tense  Soru Cümleleri

Had I been to her house before summer? (Ben yazdan önce onun evine gitmiş miydim?)
Had you been to her house before summer? (Sen yazdan önce onun evine gitmiş miydin?)
Had he been to her house before summer? (O, yazdan önce onun evine gitmiş miydi?)
Had she been to her house before summer? (O, yazdan önce onun evine gitmiş miydi?)
Had we been to her house before summer? (Biz yazdan önce onun evine gitmiş miydik?)
Had you been to her house before summer? (Siz yazdan önce onun evine gitmiş miydiniz?)
Had they been to her house before summer? (Onlar yazdan önce onun evine gitmişler miydi?)

Past Perfect Continuous

Geçmişte belirli bir olaya ya da zamana kadar sürekli devam eden olay ve olaylar için kullanılır.

Past perfect continuous kullanmak için onun yanında karşılaştırma yapabileceğimiz kendisinden sonra olan bir olay olması lazım. Günlük konuşmalarımızda past perfect continuous kullanmayız, onun yerine past continuous kullanabilirsiniz.

I had been studying English when I got home. (Eve geldiğinde İngilizce çalışmaktdaydım.)

subject Yardımcı fiil+ to be 3. şekli Fiil + ing takısı object Türkçesi
I had been waiting at home. Ben evde beklemekteydim
You had been waiting at home. Sen evde beklemekteydin.
He had been waiting at home. O, evde beklemekteydi.
She had been waiting at home. O, evde beklemekteydi.
We had been waiting at home. Biz evde beklemekteydik.
You had been waiting at home. Siz evde beklemekteydiniz.
They had been waiting at home. Onlar evde beklemekteydiler.

Past Perfect Continuous Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + Yardımcı Fiil(had+ to be 3. şekli (been)) +  VERB+ing  + OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

She had been cooking for hours. (Saatlerdir yemek yapmaktaydı.)

Past Perfect Continuous olumlu örnekler

He had been studying since he stayed at home. (Evde kaldığından beri ders çalışmaktaydı.)
She had been cleaning the house before she fell asleep. (Uykuya dalmadan önce evi temizliyordu.)
My father had been working at that company for 20 years before he got retired. (Babam emekli olmadan önce 20 yıldır o şirkette çalışıyordu.)
I had been reading a book when the bus came. (Otobüs geldiğinde kitap okumaktaydım.)

Past Perfect Continuous olumsuz örnekler

I hadn’t been swimming since last year. (Ben geçen yıldan beri yüzmemekteydim.)
You hadn’t been swimming since last year. (Sen geçen yıldan beri yüzmemekteydin.)
He, She, It hadn’t been swimming since last year. (O, geçen yıldan beri yüzmemekteydi.)
We hadn’t been swimming since last year. (Biz geçen yıldan beri yüzmemekteydik.)
You hadn’t been swimming since last year. (Siz geçen yıldan beri yüzmemekteydiniz.)
They hadn’t been swimming since last year. (Onlar geçen yıldan beri yüzmemekteydiler.)

Past Perfect Continuous Soru Cümleleri

Had I been reading a book? (Ben bir kitap okumakta mıydım?)
Had you been reading a book? (Sen bir kitap okumakta mıydın?)
Had he, she, it been reading a book? (O, bir kitap okumakta mıydı?)
Had we been reading a book? (Biz bir kitap okumakta mıydık?)
Had you been reading a book? (Siz bir kitap okumakta mıydınız?)
Had they been reading a book? (Onlar bir kitap okumakta mıydılar?)

Future Tense

Gelecekte yapacağınız bir eylemden bahsederken temel olarak üç farklı tense kullanabiliriz.

 1. Simple Future Tense
 2. Future Continuous Tense
 3. Future Perfect Tense

Simple Future Tense

‘Simple future’ kipi şu andan sonra bir zamanı belirtir, ve olayları veya kesinliği ifade eder. Bu durumda bir ‘tutum’ yoktur.

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I will come. (Ben geleceğim) I will not come. (Ben gelmeyeceğim.) Will I come? (Ben gelecek miyim?)
You will come. (Sen geleceksin) You will not come. (Sen gelmeyeceksin.) Will you come? (sen gelecek misin?)
He/She/It will come. (O gelecek.) He/She/It will not come. (O gelmeyecek.) Will he/she/it come? (O gelecek mi?)
We will come. (Biz geleceğiz.) We will not come. (Biz gelmeyeceğiz.) Will we come? (Biz gelecek miyiz?)
You will come. (Siz geleceksiniz.) You will not come. (Siz gelmeyeceksiniz.) Will you come? (Siz gelecek misiniz?)
They will come. (Onlar gelecekler.) They will not come. (Onlar gelmeyecekler.) Will they come? (Onlar gelecekler mi?)

Simple Future Tense Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + Yardımcı Fiil(will) +  VERB1 + OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

I will come home in the evening. (Akşam eve geleceğim.)

Simple Future Tense olumlu örnekler

I will read a book. (Kitap okuyacağım.)
He will come home. (Eve gelecek.)
We will play a game. (Oyun oynayacağız.)
You will listen to the radio. (Radyo dinleyeceksiniz.)
They will watch TV in the evening. (Onlar akşam televizyon izleyecekler.)

Simple Future Tense olumsuz örnekler

I will not eat. (Yemek yemeyeceğim.)
He will not go home. (Eve gitmeyecek.)
I will not sit at the table either. (Masa da oturmayacağım.)

Simple Future Tense Soru Cümleleri

Will he come home? (Eve gelecek mi?)
Who will sit? (Kim oturacak? )
Where will they go from? (Nereden gidecekler?)
Will you study? (Ders çalışacak mısınız?)
What will we drink? (Biz ne içeceğiz?)
Will they watch TV?  (Televizyon izleyecekler mi?)
Will you wake up early in the morning?
(Sabah erken kalkacak mısın?)

Future Continuous Tense

Gelecekte belli bir anda devam etmekte olacak olan eylemler için kullanılır. Eylemin ne zaman başladığı, ne kadardır devam ettiği veya edeceği önemli değildir. Önemli olan sadece bahsedilen anda bir eylemin devam ediyor olacak olmasıdır.

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I will be waiting. (Ben bekliyor olacağım.) I will not be waiting. (Ben beklemiyor olacağım.) Will I be waiting? (Ben bekliyor olacak mıyım?)
You will be waiting. (Senbekliyor olacaksın.) You will not be waiting. (Sen beklemiyor olacaksın.) Will you be waiting? (sen bekliyor olacak mısın?)
He/She/It will be waiting. (O bekliyor olacak.) He/She/It will not be waiting. (O beklemiyor olacak.) Will he/she/it be waiting? (O bekliyor olacak mı?)
We will be waiting. (Biz bekliyor olacağız.) We will not be waiting. (Biz beklemiyor olacak.) Will we be waiting? (Biz bekliyor olacak mıyız?)
You will be waiting. (Siz bekliyor olacaksınız.) You will not be waiting. (Siz beklemiyor olacaksınız.) Will you be waiting? (Siz bekliyor olacak mısınız?)
They will be waiting. (Onlar bekliyor olacaklar.) They will not be waiting. (Onlar beklemiyor olacaklar..) Will they be waiting? (Onlar bekliyor olacaklar mı?)

Future Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + Yardımcı Fiil(will+be) +  VERB+ing + OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

I’ll be coming home in the evening.  (Akşam eve geliyor olacağım.)

Future Continuous Tense olumlu örnekler

I’ll be waiting for you when you get home. (Sen eve geldiğinde seni bekliyor olacağım.  )
You will be watching TV. (Televizyon izliyor olacaksın. )
I’ll be there when the baby wakes up. (Bebek uyandığında gelmiş olacağım. )
When the meal is cooked, it will be preparing the table. (Yemek piştiğinde sofra hazırlıyor olacak.)

Future Continuous Tense olumsuz örnekler

I will not be coming home. (Ben eve gelmiyor olacağım. )
Even if you come, the food will not be cooking. (Sen gelsen bile yemek pişiyor olmayacak. )
When you come they will be laughing. (Sen geldiğinde gülüyor olacaklar.)

Future Continuous Tense Soru Cümleleri

Will they be on the road? (Yola çıkıyor olacaklar mı?)
Will they be studying?  (Ders çalıyor olacak mı? )
Will you be eating?  (Yemek yiyor olacak mısınız? )
Will you be waiting when we come? (Biz geldiğimizde bekliyor olacak mısın? )
Will he be asleep when he listens to music? (Müzik dinlediğinde uyuyor olacak mı?)

Future Perfect Tense

Gelecekteki belli bir olay ya da zamandan önce tamamlanmış olacak olan eylemler için kullanılır. Olayın tamamlanması için verilen en son zamanı bildiren bir zaman ifadesi ya da cümle olmadan kullanılmaz.

I’ll have be past here. (Burada geçmiş olacağım.)

Olumlu cümle Olumsuz cümle Soru cümlesi
I will have waited. (Ben beklemiş olacağım.) I will not have waited. (Ben beklememiş olacağım.) Will I have waited? (Ben beklemiş olacak mıyım?)
You will have waited. (Sen beklemiş olacaksın.) You will not have waited. (Sen beklememiş olacaksın.) Will you have waited? (sen beklemiş olacak mısın?)
He/She/It will have waited. (O beklemiş olacak.) He/She/It will not have waited. (O beklememiş olacak.) Will he/she/it have waited? (O beklemiş olacak?)
We will have waited. (Biz beklemiş olacağız.) We will not have waited. (Biz beklememiş olacak.) Will we have waited? (Biz beklemiş olacak mıyız?)
You will have waited. (Siz beklemiş olacaksınız.) You will not have waited. (Siz beklememiş olacaksınız.) Will you have waited? (Siz beklemiş olacak mısınız?)
They will have waited. (Onlar beklemiş olacaklar.) They will not have waited. (Onlar beklememiş olacaklar..) Will they have waited? (Onlar beklemiş olacaklar mı?)

Future Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

SUBJECT + Yardımcı Fiil(will+have) +  VERB3 + OBJECT  kalıbıyla cümle kurulur.

I’ll be coming home in the evening.  (Akşam eve geliyor olacağım.)

Future Perfect Tense olumlu örnekler

I will have asleep. (Uyumuş olacağım.)
You will have loved me. (Beni sevmiş olacaksın.)
He will have had his tea when I come. (Ben geldiğimde çayını içmiş olacak.)

Future Perfect Tense olumsuz örnekler

When you come I will not have read it. (Sen geldiğinde okumamış olacağım.)
I will not have had my tea. (Çayımı içmemiş olacağım.)
They will not have miss when I go. (Ben gittiğimde özlememiş olacaklar.)

Future Perfect Tense Soru Cümleleri

Will it come? (Gelmiş olacak mı?)
Will I have looked next year? (Önümüzde ki sene bakmış olacak mıyım?)
Will have you waited? (Beklemiş olacak mı?)
When I return he will have gone ? (Döndüğüm zaman gitmiş olacak mı? )

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Konu Anlatımı - 6. Sınıf Solunum Sistemi Konu Anlatımı - 6. sınıf Kan Grupları ve Kan Alışverişi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Dolaşımı Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Damarları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kalbin Yapısı ve Görevleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı - 2021 LGS Mayıs Ayı Örnek Soruları Yayımlandı - 6. Sınıf Sindirime Yardımcı Organlar Konu Anlatımı - 6. Sınıf Besinlerin Emilim Olayı Konu Anlatımı - 2021 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı - 6. Sınıf Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Konu Anlatımı - Burs Veren Üniversiteler - 6. Sınıf Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim Konu Anlatımı -