logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Pişmiş Aşa Su Katmak Deyiminin Anlamı - Ferman Dinlememek Deyiminin Anlamı - Teşrif etmek deyiminin anlamı - Şamar oğlanı deyiminin anlamı - Şunu bunu bilmemek deyiminin anlamı - Dışı eli (seni) yakar, içi beni Deyiminin Anlamı - Vebali boynuna olmak deyiminin anlamı - Ev Açmak Deyiminin Anlamı - Dara getirmek Deyiminin Anlamı - Tatlıya bağlamak deyiminin anlamı - Canına değmek Deyiminin Anlamı - Arkasına Düşmek Deyiminin Anlamı - Altın Kesmek Deyiminin Anlamı - Baş Göz Etmek Deyiminin Anlamı - Gözleri Fıldır Fıldır Etmek Deyiminin Anlamı - Can evi Deyiminin Anlamı - Sık Boğaz Etmek Deyiminin Anlamı - Ölümüne susamak Deyiminin Anlamı - Kendini Kaptırmak Deyiminin Anlamı - Elden Düşme Deyiminin Anlamı -