logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Para Sızdırmak Deyiminin Anlamı - Zaman öldürmek deyiminin anlamı - Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu Deyiminin Anlamı - Üstüne toz kondurmamak deyiminin anlamı - Elde Etmek Deyiminin Anlamı - Aralarından Kara Kedi Geçmek (veya aralarına kara kedi girmek) Deyiminin Anlamı - Buluttan Nem Kapmak Deyiminin Anlamı - Uzun etmek deyiminin anlamı - Taş üstünde taş bırakmamak (koymamak) deyiminin anlamı - Temel taşı deyiminin anlamı - Meydan Vermemek Deyiminin Anlamı - Yarı yolda bırakmak deyiminin anlamı - Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı Deyiminin Anlamı - Abacı Kebeci Ara Yerde Sen Neci Göstermek Deyiminin Anlamı - Kızarıp Bozarmak Deyiminin Anlamı - Kel Başa Şimşir Tarak Deyiminin Anlamı - Yerinden oynatmak deyiminin anlamı - Yıldırımları (veya şimşekleri) üstüne çekmek deyiminin anlamı - Ağzından Yel Alsın Deyiminin Anlamı - Ahı Çıkmak Deyiminin Anlamı -