Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-5


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Atatürk ilke ve inkılapları, antlaşmalar, İzmir iktisat kongresi, meşrutiyet rejimi ile Atatürk’ün kişisel özellikleri konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

HER TEST 4 PUAN (60 PUAN)

1- Yeni Türk Devleti’nin siyasi alanda yaptığı ilk inkılâplardan birisi değildir?

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Yeni Türk harflerinin kabulü
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Saltanatın kaldırılması

2- Atatürk’ün taviz vermediği ve siyasi parti tartışmalarının dışında tutmak istediği iki temel ilke hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik-Laiklik
B) Halkçılık-Devletçilik
C) Devletçilik-Milliyetçilik
D) Medeniyetçilik-Laiklik

3-Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi olaydan sonra imzalanmıştır?

A)Büyük Taarruz          B)Sakarya Savaşı       C)Erzurum Kongresi         D)Sivas Kongresi

4-Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükümeti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Fransa ile yapmıştır?

A)Gümrü           B)Moskova
C)Ankara           D)Kars

5- Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde ele alınan konular arasında yer almaz?

A)Tarım             B)Ticaret
C)Eğitim            D)Sanayi

6- Aşağıdakilerden hangisi 1921 anayasasının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

A) Milli egemenlik
B) Tek meclis
C) Güçler birliği
D) Tek dereceli seçim

7- İtalya ve Fransa’nın işgal bölgelerinden askerlerini çekmeye başladığı ve kesin olarak çektiği savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I. İnönü – II. İnönü savaşı
B) I. İnönü – Sakarya savaşı
C) II. İnönü – Sakarya savaşı
D) Sakarya – Büyük Taarruz

8- Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından değildir?

A) Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması
B) Milli mücadeleye olan inancın artması
C) Yunanlıların Anadolu’dan atılması
D) İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri

9- TBMM’nin imzalamış olduğu ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Moskova             B)Kars
C)Ankara                D)Gümrü

I-Amasya Genelgesi
II-Sivas Kongresi
III-Erzurum Kongresi
IV-Mondros Ateşkes Antlaşması
V-TBMM’nin açılması
10- Yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) IV-III-I-II-V         B) V-I-II-III-IV
C)I-III-II-IV-V         D)IV-I-III-II-V

11- Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A) İngilizler              B) Ermeniler
C) Rumlar                D) Fransızlar

12- Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığına atanmıştır?

A) Rafet Bele
B) İsmet İnönü
C) Kazım Karabekir
D) Fevzi Çakmak

13- Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

A) Moskova antlaşması
B) Ankara antlaşması
C) İstanbul antlaşması
D) Gümrü antlaşması

14- İstanbul Hükümeti temsilcisinin “TBMM’nin baş temsilcisi Türk Milletinin temsilcisidir.” dediği toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Berlin Konferansı
B)İstanbul Konferansı
C)Paris Konferansı
D)Londra Konferansı

Çanakkale Savaşları’nda M. Kemal, 19. tümen komutanlığı, Arıburnu kuvvetleri komutanlığı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale Ruhu Millî Mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.
15- Yukarıdaki bilgilere göre Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır.
B) M. Kemal’in askerî dehasını bütün dünyaya göstermiştir.
C) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı bir süreliğine de sona ermiştir.
D) Bağımsızlık mücadelesinin başlamasına etkili olmuştur.

Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 4 PUAN (20 PUAN)

1- Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan (meşrutiyet rejimi) ilk ayaklanma nedir?

2- Atatürk’ün kişisel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

3- Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’ndan çekilerek Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasının sebepleri nelerdir? 3 tane yazınız.

4- Batı Cephesi savaşlarını oluş sırasına göre yazınız.

5- Sakarya savaşının sonuçları ve yapılan antlaşmaların kimlerle imzalandığını yazınız.

Aşağıdaki boşluk doldurmaları doldurunuz.  2 PUAN (10 PUAN)
(Cumhuriyet, Trablusgarb Savaşı, Batı Cephesi, Doğu Cephesi, İsmet Paşa, Salih paşa, hürriyet ve itilaf fıkrası, Terakki)

*Birinci İnönü Zaferi’yle ordumuz ………………… ilk başarısını kazandı.
*Lozan görüşmeleri sırasında Türkiye’yi Dışişleri Bakanı …………………… temsil etmiştir.
*Terakki Fıkrasına karşı kurulan cemiyet …………………
*Birinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı günlerde Osmanlı Devletinin yönetiminde …………… partisi bulunuyordu.
*29 Ekim 1923’te ……………… ilan edilmiştir.

Aşağıdaki soruların başına doğruysa (D), yanlış ise (Y) yazınız. 1 PUAN (10 PUAN)

(  ) İtilaf Devletleri’nin Lozan Konferansı’na İstanbul Hükümeti’ni de davet etmesi saltanatın kaldırılmasını hızlandıran bir gelişmedir.
(  ) Misakımilli kararları ilk kez İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilmiştir.
(  ) Lozan Antlaşması’yla Türkiye bütün sorunlarını istediği biçimde çözmüştür.
(  ) Mudanya ateşkes anlamasıyla Türkler ve yunanlılar arasındaki savaşa son verilerek Trakya savaşsız kazanılmış oldu.
(  ) Sakarya savaşı, büyük taarruz un hemen ardından yapılarak düşman, yurdumuzdan kovulmuştur.
(  ) Tekalif-i milliye emirleri ikinci İnönü savaşının kazanılmasını sağlamıştır.
(  ) Mavri Mira cemiyeti Rumlar tarafından kurulan zararlı bir cemiyettir.
(  ) Birinci maarif (eğitim)kongresi, kurtuluş savaşı dan sonra toplanmıştır.
(  ) Amasya Genelgesinde milli mücadelenin gerekçesi bildirilmiştir.
(  ) Mustafa Kemal Sofya’da ataşemiliterlik görevi yapmıştır.

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 23 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 6 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 31 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 25-26 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam