Matematik Soru Bankası

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-2


8. Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı test,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı test çöz,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı pdf,8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,8.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,8. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Atatürk ilke ve inkılapları ile kanunlar konularını içermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarını doğru yazan kutucuğa “✔”, yanlış olanlarını yanlış yazan kutucuğa “X” ile belirtiniz. (2X9 = 18 P)

İFADE DOĞRU YANLIŞ
1. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ırk birliği esasına dayanır.
2. Medeni Kanun ile toplumsal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
3. Saltanatın kaldırılması ile ulusal egemenliğe dayalı bir devletin önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştır.
4. Ankara, gelişmiş ve ekonomik açıdan canlı bir şehir olduğu için başkent seçilmiştir.
5. Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılması ile ordu siyasetten ayrılmıştır.
6. Türk Tarih ve Dil kurumları milli kültürü geliştirmek için açılmıştır.
7. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de Türk gençliğine verdiği en önemli görev cumhuriyetin ve bağımsızlığın korunmasıdır.
8. Halkçılık ilkesi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eder.
9. Soyadı Kanunu ve Şapka kanunlarının kabulü toplumsal alanda yapılan çalışmalardandır.

B) Aşağıdaki kutucuklarda verilen ifadeleri, açıklamalardan uygun olanının karşısındaki kutucuğa yerleştiriniz. (2X9 = 18 P)
*Misak-ı İktisadi * Millet Mektepleri *Mecelle *Tevhid-i Tedrisat *Sosyal devlet*Kabotaj *Kara Perşembe *Teşvik-i Sanayi *Hıfz-ı Sıhha

AÇIKLAMA NEDİR BU? 
1. İsviçre Medeni Kanunu’nun kabulü öncesinde ülkede uygulanan Osmanlı Medeni Kanunu.
2. 1929 yılında ABD’de başlayan ve diğer dünya ülkelerini de olumsuz etkileyen ekonomik kriz.
3. 1927 yılında hazırlanan, yerli ekonomiyi canlandırmak için özel girişimcilerin sanayi yatırımlarına yönlendirilmesini hedefleyen ancak başarısız olan kanun.
4. Harf İnkılabı’nı başarıya ulaştırmak için açılan ve okul çağını geçmiş vatandaşlara okuma yazma öğretilen eğitim kurumları.
5. Vatandaşlarının refahı için hizmet üreten devlet anlayışı.
6. Ülkemizin kendi karasularında ve limanlarında gemi işletme ve ticaret hakkını elde ettiği kanun.
7. Ülkedeki tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak eğitim öğretim birliğinin sağlandığı kanun.
8. Halkın sağlığını korumak için çalışmalar yapan ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için kurulan müessese.
9. Yeni Türk devletinin ekonomi programının belirlendiği İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararların diğer adı.

C. Aşağıdaki ifadeleri uygun düşen Atatürk ilkesi ile eşleştiriniz. (3X6 = 18P)

1. Bugünün ihtiyaçlarına uygun hukuk yapmak ve onu uygulamak ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir. a. cumhuriyetçilik
2. Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. b. milliyetçilik
3. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. c. halkçılık
4. Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsî faaliyetlerini esas tutmalıyız; fakat büyük bir milletin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılamadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almalıyız. d. devletçilik
5. Millî egemenlik esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet ile yönetilen memleketlerde siyasî partilerin mevcudiyeti tabiîdir. e. laiklik
6. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. f. inkılapçılık

D. Aşağıdaki yeniliklerin ilgili olduğu alanı “✔” ile belirtiniz. (2X8 = 16P)

YENİLİK TOPLUMSAL SPOR EĞİTİM SİYASİ HUKUK EKONOMİ
1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
2. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın kurulması
3. Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
4. Medeni Kanun’un kabulü
5. Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması
6. Uluslararası takvim, saat, rakam ve ölçü birimlerinin kabulü
7. I. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanması
8. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5X6 = 30P)

1. Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;
• Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması,
• Soyadı Kanunu’nun çıkarılması,
• Kılık kıyafette değişiklik yapılması
gibi yeniliklerdeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel birliği sağlamak
B) Sosyal devlet anlayışını güçlendirmek
C) Toplumsal alanda çağdaşlaşmayı sağlamak
D) Milli ekonomi ilkesini gerçekleştirmek

2. Mustafa Kemal 31 Ocak 1923 tarihinde İzmir´de halk ile konuşurken;
“… Milletimizin, memleketimizin ilim, irfan yuvaları bir olmalıdır. Bütün memleket evladı kadın ve erkek aynı suretle oradan çıkmalıdır.” demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal’in hangi kanuna işaret ettiği söylenebilir?

A) Kabotaj
B) Tevhid-i Tedrisat
C) Teşkilat-ı Esasiye
D) Takrir-i Sükun

3.Türk ulusu tarihin her döneminde iç ve dış düşmanların saldırısıyla karşı karşıya kalmış, zaman zaman özgürlüğü bile tehlikeye düşen Türk milleti istiklalinden asla ödün vermemiş, her seferinde birbirine sıkı sıkı sarılmış ve bu şuurla bu tehlikeleri atlatmış aziz bir millettir.
Verilen bilgilerde Atatürk ilkelerinin dayandığı;
I. Bağımsızlık ve özgürlük,
II. Millî birlik ve beraberlik,
III. Millî tarih bilinci
temel esaslarından hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız II.         B) I ve II.
C) I ve III.            D) I, II ve III.

4.
• Saltanatın kaldırılması
• TBMM’nin açılması
• Cumhuriyetin ilan edilmesi
Yukarıda verilen inkılapların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal egemenliği sağlamak
B) Hukuk birliğini gerçekleştirmek
C) Devlet kurumlarını laikleştirmek
D) Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek

5. Osmanlı Devleti zamanında kişilerin soyadları yoktu. Kişinin adının yanına baba adı, doğum yeri veya bağlı bulunduğu boy yazılırdı. Bu durum çeşitli karışıklıklara sebep oluyordu. 21 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu çıkarıldı. Buna göre her Türk, kendi adından başka, ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı alacaktı. Alınacak bu soyadları Türkçe olacaktı. Ayrıca bu kanun ile toplumda ayrıcalık belirten unvan ve lakaplar yasaklanmıştır.
Buna göre Soyadı Kanunu ile;
I. Milli kimlik kazanmak
II. Toplumsal alanda eşitliği sağlamak
III. Toplumsal ilişkilerdeki karışıklığı gidermek
hedeflerinden hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?

A) Yalnız I          B) I ve II
C) II ve III          D) I, II ve III

6. “Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.”
Atatürk’ün bu cümlesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Milliyetçilik        B) Devletçilik
C) İnkılapçılık         D) Laiklik

TÜM 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 15-16 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 3 Sayfa 7-8 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam