8. Sınıf Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Konu Anlatımı

Bu yazımızda sizlere LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi konusu olan aynı zamanda  8. sınıf konuları arasında yer alan  Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları hakkında bilgilendireceğiz.

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

İnanç Esasları

İslam dininde inanılması gereken bazı temel ilkeler vardır. Bunlara inanç esasları veya imanın şartları denilmektedir. Peygamberimiz bu esasları açıkça bildirmiştir.

Bir gün sevgili Peygamberimiz kendisine, “İman nedir?” diye sorulması üzerine şöyle cevap vermiştir: “İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna da inanmandır.” (Buhârî, İman, 1; Müslim, İman, 1.)

Temel İnanç Esasları

Allah’a inanmak: Allah’ın varlığına, birliğinin eşinin ve benzerinin olmadığına iman etmektir.

Meleklere İnanmak: Allah’ın yarattığı gözle görünmeyen nurani varlıklara iman etmek

Kitaplara inanmak: Allah tarafından gönderilen ilahi kitaplara iman etmektir. Bu kitaplar: Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’a—ı Kerim’dir. Ancak, Kur’an dışındaki bu kitapların asılları tahrif edilmiştir.

Peygamberlere inanmak: Bütün peygamberlerin Allah’ın elçileri olduğuna iman etmektir. Aralarında ayrım yapmaksızın elçiliklerini kabul etmektir.

Kader ve Kazaya İnanmak: Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman etmektir. Hayrın da şerrin de ve Allah’ın dilemesi ve takdir etmesiyle gerçekleştiğini kabul etmektir. İnsanın sadece bu fiilleri seçme iradesinin olduğunu, yaratma iradesinin olmadığını kabul etmektir.

Ahiret gününe inanmak: İnsanların kıyametten sonra tekrar dirilerek, dünyada yaptıklarının hesabını vereceğine iman etmektir.

İbadetler

Kur’an-ı Kerim’de insanın yapması gereken ibadetler belirtilmiş, bu ibadetlerin nasıl yerine getirileceği ana hatlarıyla açıklanmıştır. İbadetlerini yerine getiren müminlerin de ahirette kurtuluşa erecekleri belirtilmiştir.

İbadetle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden bazıları şunlardır:

“Sana (gelmesi kesin olan) ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”(6)

Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır”(7)

Kur’an, bunlar ve benzeri ayetlerle insanı Allah’a ibadet etmeye çağırmaktadır. İnsana düşen görev, bu çağrıya uyarak Cenab-ı Hakk’a olan kulluk görevini yerine getirmesidir.

İbadet;

 1. Allah’a samimiyetiyle, içtenlikle kulluk etmek demektir.
 2. İnsanın yaratılış gayesine göre hareket etmek demektir.
 3. Sadece Allah için ve sadece onun rızasını kazanmak için yapılmalıdır.

İslam dininde birçok ibadet yer almakla beraber temel olan ve İslam’ın beş şartı olarak bilinen ana ibadetler vardır.

Kelime-i Şehadet Getirmek:

Okunuşu: “Eşhedü en la ilahe illahlah ve eşhedü enne Muhamme—den abdühü ve resulühü” demektir.

Anlamı: “Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur; yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, Allah’ın kulu ve elçisidir.”

Bu sözü canı gönülden ve içtenlikle söylemektir. Bu sözü söyleyen her kişi Müslüman olmuş olur. İslam’a girişin ilk şartıdır.

Namaz kılmak: Namaz İslam’ın üzerinde durduğu en önemli ibadettir. Günde beş vakit olarak kılınması belirli şartları taşıyan her Müslümana farzdır.

Bu şartlar:

 1. Akıllı olmak
 2. Ergenlik çağına girmek
 3. Özgür olmak
 4. Bu şartlar diğer ibadetler içinde aranan temel şartlardandır.

Namazlara ve orta namaza (ikindi namazına) devam edin, Allah ’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. ” (Bakara Suresi, 238. ayet.)

Namaz dinin direğidir. ” (Hadis-i Şerif)

Zekat vermek: İslam’a göre zenginliğin ölçüsü olan nisap miktarı mala (85 gr altın veya eşdeğer para) sahip olan her Müslümanın mallarının para ve malının kırkta birini yılda bir kere vermesi zorun olan ibadettir. Zekat vermek farzdır.

Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah ‘ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür. ” (Bakara Suresi, 110. ayet)

Oruç tutmak: Müslümanların her yıl Ramazan ayında tan yerinin ağarmasından Güneş’in batışına kadar yemeden, içmeden ve benzeri bazı bedeni isteklerden uzak kalarak yaptıkları ibadettir. Oruç tutmak farzdır.

Ey iman edenler (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. ” (Bakara Suresi, 183. ayet.)

Hacca gitmek: Zengin Müslümanların ömürlerinde bir defa Kabe ve çevresindeki kutsal mekanları ziyaret ederek yapmaları gereken bir ibadettir. Hacca gitmek farzdır.

…Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah ’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır… ” (Al-i İmran Suresi, 97. ayet.)

Haccı ve umreyi Allah için tam yapın…” (Bakara Suresi, 196. ayet.)

Kurban kesmek: İslam’da beş temel ibadet dışında başka ibadetler de vardır. Bunlar içerisinde en fazla dikkat çekenlerden biri de kurban kesmektir. Kurban zengin olan Müslümanların her yıl kurban mevsiminde belirli şartları taşıyan hayvanları Allah rızası için kesmeleridir. Kurban kesmek vaciptir.

O hâlde Rabb’in için namaz kıl, kurban kes. ” (Kevser Suresi, 2. Ayet)

Ahlak 

Kur’an’ın bu konularla ilgili ayetlerinden bazıları şunlardır:

“ Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”(8)

Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlıdır, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, dağlara ululuk yarışına giremezsin.”(9)

Kur’an’da insanların birbirleriyle ilişkilerinde adaleti esas almaları, birbirlerine iyilikte bulunmaları, akrabalarına yardımcı olmaları emredilmekte: Kötü olan davranışları yapmaları da yasaklanmaktadır.

Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder: Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar…”(10)

Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”(11)

İslam dininin amaçlarından biri de insanı manevi kirlerden arındırıp güzel ahlaka sahip olmasını sağlamaktır. Bu ahlaki faziletler, Hz. Peygamberin şahsında görülmektedir. O, hayatını tamamıyla Kur’an’a göre şekillendirmişti.

Kıssalar

“Hikaye etmek, anlatmak, haber vermek” anlamlarına gelen kıssa, Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder. Kur’an-ı Kerim’in ana konuları arasında yer alan kıssalar, insanlar için öğüt ve ders niteliğindedir. Kıssalarda, peygamberlerin kavimlerini tevhid inancına davet etmeleri, tebliğ yaparken karşılaştıkları zorluklar, inkârcıları ikna etmek için gösterdikleri mucizeler, inananların ve inkâr edenlerin akibeti anlatılır. Ayrıca peygamberlerin örnek şahsiyetleri, insanlarla kurdukları iletişimden de bahsedilir.

Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin nedenleri

 1. Önceki asırlarda yaşamış olan toplulukların başından geçen olayların sebepleri anlatılarak günümüz insanlarının aynı hatalara düşmemesi amaçlanır.
 2. İnsanların geçmişteki yaşanmış olaylardan ibret alarak ders çıkarmaları hedeflenir.
 3. İnsanları sıkmamak için öyküleştirerek daha kalıcı bir eğitim vermek
 4. Peygamberlerin yaşadıkları sıkıntılar karşısında gösterdikleri sabrın ve azmin örnek alınmasını sağlamak
 5. Peygamberlere ve inananlara teselli vererek hak ve hakikatın her zaman kazanacağını göstermek
 6. Allah’a karşı gelmenin, isyan etmenin ve azgınlığın sonunun hüsran olduğunu göstermek

LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi için Tıklayınız

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi Konu Anlatımı - 2021 LGS Nisan Ayı Örnek Soruları Yayımlandı - 6. Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Gezegenleri Tanıyalım Konu Anlatımı - 6. Sınıf Güneş Sistemi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Hikaye Unsurları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Edat-Bağlaç-Ünlem Konu Anlatımı - 6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı - 2021 LGS kılavuzu yayımlandı! Meb LGS başvuru kılavuzu indir - 2021-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - 6. Sınıf Paragrafın Yapı Yönü Konu Anlatımı - 6. Sınıf Paragrafın Anlam Yönü Konu Anlatımı -
reklam