Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; meslek seçimi, tımar sistemi, demokrasi gelişimi ile ekonomik ve sosyal sonuçlar konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(Her soru 5P)

1. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1949 yılında kurulmuştur. Üye sayısı günümüzde 28 olan kuruluşa Türkiye 1952 yılında kabul edilmiştir. Kuruluşun asli görevi, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumaktır. Ülkemiz, bu kuruluşa üye olması sebebiyle, askerlerini Avrupa dışında ilk olarak Afganistan’a, sonra Libya’ya göndererek dünya barışına katkıda bulunmuştur.
Yukarıda hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği      B) G20
C) Unesco                 D) NATO

2. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimin dalgalar hâlinde yayılarak yeryüzünü sarsma olayıdır.Yer katmanlarında oluşan şok dalgalarının sebep olduğu doğa olayına ………………denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deprem         B) Küresel ısınma
C) Kuraklık        D) Çığ

3. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A) Bireyin yetenekleri belirlenmelidir.
B) Kişilik özellikleri ortaya konmalıdır.
C) Çok kazanç (gelir) getiren meslekler incelenmelidir.
D) İlgi duyduğu meslekler incelenmelidir.

4. Ülkemizde, herkes yasalara uymakla yükümlüdür. Vatandaşların, temel hak ve özgürlükleri yasalarda yer almaktadır. Ülkemizde “Adalet mülkün temelidir.”
Bu bilgilerde ülkemizin daha çok hangi özelliğinden söz edilmektedir?

A)Hukuk devleti olma         B)Sosyal devlet olma
C)Laik devlet olma               D)Milliyetçi devlet olma

5. Tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir.
Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir?

A) Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
B) Üretimde sürekliliği sağlamak
C) Devletin yönetim anlayışını değiştirmek
D) Toprağın boş kalmasını önlemek

6. Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet               B) Sosyal Devlet
C) Hukuk Devleti         D) Demokratik Devlet

( ) İlk Türk anayasası Kanun-i Esasi’dir.
( ) Eski Türklerde önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü meclise Mebusan Meclisi denir.
( )Osmanlı’da öenmli devlet meseleleri Divan-ı Hümayun’da görüşülürdü.
7. Yukarıdaki cümleler doğru yanlış olarak eşleştirildiğinde cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) D-D-D      B) D-Y-D       C)Y-D-Y     D) D-D-Y

8. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıp yargıya yönelik bir tutum vardır?

A) Ahmet’in gördüğü bütün renkli gözlüleri Rus olduğunu düşünmesi
B) Suzan‘ın sınıfa yeni gelen bir öğrenciyi arkadaş grubuna almak istememesi
C) Ayşe’nin kırsal kesimden gelen yeni komşularına mesafeli davranması
D) Murat’ın tuttuğu takımın bu sene kesin şampiyon olacağını düşünmesi

9. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine yaptığı katkılar arasında gösterilemez?

A)Büyük Millet Meclisinin Açılması
B)cumhuriyetin ilanı
C)Kanun-i Esasinin kabulü
D)Çok Partili Hayata Geçiş

10. TEMA, Yeşilay, LÖSEV gibi kuruluşlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A)Resmi kurumlar        B)Sivil Toplum Kuruluşları
C)Sendikalar                  D)Özel Kurumlar

11. Meslek seçiminde doğru karar verebilmek için belli başlı soruları kendimize sormamız gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan birisi değildir?

A) Ailemin beklentileri neler?
B) İlgilerim neler?
C) Yeteneklerim neler?
D) Mesleğin özellikleri neler?

12. Ülkemizde faaliyet gösteren,
I. Tarım ve Orman Bakanlığı
II. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
III. GAP İdaresi Başkanlığı
kurum ve kuruluşlarından hangisi ya da hangileri tarımın gelişmesine katkıda bulunan çalışmalar yapmaktadır?

A) Yalnız I.      B) I ve II.     C) II ve III.     D) I, II ve III.

13. Sosyal Devlet vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenip iyileştirmeyi onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamayı ve onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı ödev bilen bir devlet anlayışıdır.
Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi sosyal devlet anlayışı ile ilgilidir?

A) Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi
B) Devletin kimsesiz çocuklara sahip çıkması
C) Ülkede yaşayan vatandaşların istediği dine inanması
D) Haksızlığa uğrayan vatandaşın mahkemeye başvurması

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birine yer verilmiştir?

A) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
B) Magna Carta Libertatum
C) Tanzimat Fermanı
D) Hammurabi Kanunları

15. Mustafa Kemal Atatürk: “Memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse Mecliste tartışma daha serbest olur.”
Atatürk’ün sözüne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?

A) Atatürk, çok partili hayata geçilmesini arzu etmektedir.
B) Atatürk, iktidar partisinin daha da etkili olmasını istemektedir.
C) Atatürk, yeni bir parti kurmak ve partinin başkanı olmak istemektedir.
D)Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatmak istemektedir.

16.

24 Ekim 1945’te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan logosu da verilen uluslararası örgüt hangisidir?

A)UNESCO
B) NATO
C)Avrupa Konseyi
D) Birleşmiş Milletler

17. “Genel Ağ üzerinden yapılan alışverişe “e-ticaret” diyoruz. E-ticaret ticari işlemlerin elektronik ortamda en basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi E-ticaretin sağladığı avantajlardan birisi olamaz?

A)Zamandan ve mekandan bağımsız alışveriş imkanı.
B)Tüketiciler çok sayıda ürün çeşidine ulaşabilir.
C) Ürünler karşılaştırılıp fiyat araştırması yapılabilir.
D)Tüketiciler ürünü canlı olarak görüp deneyemezler.

18. Sanayi İnkılabı’nın bazı sonuçları şunlardır:
I. Küçük el tezgahları yerini fabrikalara bıraktı.
II. Fabrika kurulan yerlerde iş imkânları artmıştır.
III. Köyden kente göçler arttı.
IV. Göç alan yerlerde nüfusun artması ile şehirlerde altyapı hizmeti ve konut ihtiyacı artmıştır.
Bu sonuçların ekonomik ve sosyal sonuçlar olarak öncelikli sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?
  Ekonomik           Sosyal     
A) I ve II.               III ve IV.
B) I ve III.              II ve IV.
C) III ve IV.            I ve II.
D) II ve IV.             I ve III.

19. T.C anayasasının ilk 4 maddesini verilen boşluklara yazınız.(10 P)

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-55 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52-53 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-51 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48-49 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44-45 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42-43 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40-41 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38-39 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam