Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-2


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı test,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı test çöz,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı pdf,7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,7. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; anayasa ilkeleri, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, demokratik gelişmeler, meslek seçimi, küresel ısınma ile üretim teknolojisindeki gelişmeler konularını içermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız. (20p)

1.Meclisin uyuşmazlığa düştüğü durumlarda yetkiyi halka vermesi ve halkın kararına başvurmasına …………………………………….denir.
2. ………………………………………………………… çok partili hayata geçiş yapmak amacıyla kurulan Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisidir.
3. ………………………….tüm yurttaşların din, vicdan ve ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır.
4.Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise ………………………..denir.
5.• …………………….dini otorite organlarının devlet idaresinin elinde tuttuğu yönetim biçimidir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (20p)

1.( ….) Demokratik devletlerde oy verme işlemi açık yapılırken oyların sayılma işlemi gizli yapılır.
2.(…. ) Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe meslek denir..
3.( ….) Üretim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hava kirliliği ve çevre sorunları ortadan kalkmıştır.
4.(…. ) Vakıflar sadece insanların değil aynı zamanda hayvanların da beslenme, tedavi, barınmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmuştur.
5.(….. ) Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz kitap dağıtması laik devlet ilkesi ile ilgilidir.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız ? (60 p)

1)“Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.”
Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilebilir?

A)Yargı Bağımsızlığı      B)Yasama Yetkisi
C)Yürütme Yetkisi         D)Millet Egemenliği

2.24 Ekim 1945’te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulmuştur.
Açıklaması verilen uluslararası kuruluş hangisidir?

A)UNESCO                    B)Birleşmiş Milletler
C)Avrupa Konseyi        D)NATO

3. • Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücü
• Mantık yürütme ve tasarım yeteneği
• Bir işi ögelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisi
Verilen özelliklere sahip bir kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygundur?

A) Türkçe Öğretmeni       B) Bilgisayar Mühendisliği         C) Psikolog        D) Avukat

4.“Genel Ağ üzerinden yapılan alışverişe “e-ticaret” denir. E-ticaret ticari işlemlerin elektronik ortamda en basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi E-ticaretin sağladığı avantajlardan birisi olamaz?

A)Zamandan ve mekandan bağımsız alışveriş imkanı.
B)Tüketiciler çok sayıda ürün çeşidine ulaşabilir.
C) Ürünler karşılaştırılıp fiyat araştırması yapılabilir.
D)Tüketiciler ürünü canlı olarak görüp deneyemezler.

5. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A) Bireyin yetenekleri belirlenmelidir.
B) Kişilik özellikleri ortaya konmalıdır.
C) Çok kazanç (gelir) getiren meslekler incelenmelidir.
D) İlgi duyduğu meslekler incelenmelidir.

6. Toplum içerisinde siyasi idarenin bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlara sivil toplum kuruluşları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçlarından biri değildir?

A) Siyasi partilerin çalışmalarına destek vermek
B) Dergi, radyo, kitap, televizyon gibi araçlarla vatandaşları bilinçlendirmek
C) Kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin taleplerinin dikkate alınmasını sağlamak
D) Toplumsal sorunlar için çözüm üretmek

7.Tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir.
Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir?

A) Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
B) Üretimde sürekliliği sağlamak
C) Devletin yönetim anlayışını değiştirmek
D) Toprağın boş kalmasını önlemek

8.Aşağıdaki vakıf kuruluşlarından hangisinin gösterdiği faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?

     Kuruluş               Faaliyet Alanı     
A) Darüşşifa                  Sağlık
B) Aşevi                         Kültür
C) Medrese                   Eğitim
D) Cami                        Dini

9. Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet                    B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet       D) Hukuk Devleti

10. uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla, 1999 yılında kurulmuştur. Üye ülkeler biri de Türkiye’dir. Bu teşkilat Dünya ekonomisinin %90’ını, ticaretinin %80’ini ve nüfusunun 2/3’ünü temsil etmektedir. Bu teşkilatın 2015 toplantısı Antalya’da yapılmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Birliği         B) G20
C) Unesco                      D) NATO

11. Aşağıdakilerden hangisi demokratik uygulamalar arasında gösterilemez?

A) Farklı görüşlere saygı duyulması
B) Kararların bir kişi tarafından verilmesi
C) Yöneticilerin seçimle başa gelmesi
D) Herkesin haklar bakımından eşit olması

12. 1926 yılında Medeni Kanun kabul edilen ülkemizde kadınlara bir takım haklar verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun ile kadınlara verilen haklardan biri değildir?

A)Boşanma Hakkı
B)İstediği işte çalışma hakkı
C)muhtar olma hakkı
D)Mahkemelerde eşit şahitlik hakkı

13. 1215 yılında ilan edilen bu belge ile İngiltere’de kralın yetkileri sınırlandırılmış krala ait bazı yetkiler soylulara dağıtılmıştır.
Bu durum aşağıda verilen demokratik gelişmelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Fransız İhtilali
B) Magna Carta Libertatum
C) Roma 12 Levha Yasaları
D) İnsan Hakları Bildirgesi

14. *İnsan Gücüne olan ihtiyaç azalmıştır.
*Üretim seri hale gelmiştir.
*Sömürgeciliğin temelini oluşturmuştur.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A)Sanayi İnkılabı       B) Coğrafi Keşifler
C)Rönesans                 D) Reform

15.Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimin dalgalar hâlinde yayılarak yeryüzünü sarsma olayıdır.Yer katmanlarında oluşan şok dalgalarının sebep olduğu doğa olayına ………………denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

A) Çığ                    B) Küresel ısınma
C) Kuraklık          D) Deprem

TÜM 7. Sınıf Sosyal Bİlgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 13-14 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 11-12 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 9-10 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 7-8 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 5-6 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 5 Sayfa 3-4 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 31-32 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 29-30 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 27-28 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 25-26 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 23-24 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 21-22 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 19-20 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 17-18 Cevapları - 5. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Sayfaları Ünite 4 Sayfa 15-16 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam