Matematik Soru Bankası

7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-2


7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı test,7.sınıf fen bilimleri 2.dönem 1.yazılı test çöz,7.sınıf fen bilimleri 2.dönem 1.yazılı pdf,7.sınıf fen bilimleri 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,7.sınıf fen bilimleri  yazılı soruları pdf,7. sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; güneş sistemi ve ötesi, hücre ve bölünmeler, sürtünme kuvveti ve enerji, aynalar ile kütle ve ağırlık ilişkisi konularını içermektedir.

7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1. X cisminin Dünya’daki ağırlığı Y cisminin Ay’daki ağırlığına eşittir.
Buna göre cisimler hakkında ne söylenebilir?

A) Y cisminin Ekvatordaki ağırlığı X cismine göre fazladır.
B) X ve Y’nin kütleleri eşittir.
C) Dünyanın neresinde olursa olsun X’in kütlesi her zaman büyüktür.
D) X ve Y’nin kütleleri karşılaştırılamaz.

2. Gezegen ve yıldızlar arasındaki farklarla ilgili,
I. Gezegenlerin sıcaklığı, yıldızların sıcaklığından düşüktür.
II. Gezegenlerin ışığı titreşir, yıldızların ışığı kesintisizdir.
III. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır, gezegenler ısı kaynağıdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I        B) I ve III         C) II ve III          D)Yalnız II

3. I. İlk yapay uydu Sputnik-1, 1957’de uzaya gönderildi.
II. Bilsat ve Türksat 4A, ömrünü tamamlamış uydularımızdandır.
III. Rasat uydusu, Türkiye ve dünyanın haritasının çıkarılmasında kullanılmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve III        B) I ve II       C) Yalnız III         D) Hepsi

4. Uzay, evren ve galaksi kavramlarının büyüklük ilişkisi aşağıdaki seçeneklerde verilen grafiklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

5. Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. Aynı zamanda eşeysiz üremenin de temelini oluşturur.
Bu bilgiler dikkate alınarak mitoz bölünme ile aşağıdaki canlılardan hangisinde hem büyümeyi hem de üremeyi sağlar?

A) Paramesyum       B) Kertenkele
C) Deniz yıldızı        D) Öglena

6. Sürtünmelerin önemsiz olduğu K-M yolunda, K noktasında duran demir bilye serbest bırakılıyor. Demir bilyenin M noktasına kadar çıktığı görülüyor.

Demir bilyenin belirli noktalarda sahip olduğu enerji türü ve büyüklüğüne ait aşağıdaki grafikler çiziliyor. (P.E.: Çekim Potansiyel Enerjisi K.E.: Kinetik Enerji)

Verilen grafikler sırasıyla hangi noktalara ait olabilir?

A) Y, T, M       B) Z, Y, N         C) T, Z, M         D) Z, T, N

7. Uzunluğu 10 cm olan bir kalemin K, L ve M aynalarında oluşan düz görüntüsünün boyları, aşağıdaki grafik çizilerek gösterilmiştir.

Grafiğe göre;
I. K, düz aynadır.
II. M, tümsek aynadır.
III. L, bir arabanın yan aynası olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.       B) I ve III.        C) II ve III.          D) I, II ve III.

8.

100 N’a kadar ölçüm yapabilen 10 bölmeli dinamometre ile Dünya da ölçümü yapılan K cismi ile ilgili olarak;
I. Dünya’daki kütlesi 4 kg’dır.
II. Dünya’daki ağırlığı 40 N’dur.
III. Kütle çekim kuvveti Dünya’nın 3 kat fazlası olan bir başka gezegende kütlesi 40 kg iken ağırlığı 120 N’ur.
Açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) I ve II        B) Yalnız II        C) II ve III         D) I, II ve III

9. Çukur aynadaki görüntü için hangisi yanlıştır?

A) Ters ve cisimler aynı boyda olabilir.
B) Ters ve cisimden küçük olabilir.
C) Düz ve cisimden büyük olabilir.
D) Düz ve cisimden küçük olabilir.

10. Hücreyi oluşturan yapı ve organellerin bir fabrikadaki gibi düzenli bir işleyişi vardır.
Fabrika işleyişi ile hücrelerde bulunan yapı veorganellerin görevleri eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmış olur?

A) Ürünlerin taşınması ve dağıtımını yapan taşıyıcı bantlar: Endoplazmik retikulum
B) Fabrikaya güç sağlayan enerji santralleri: Mitokondri
C) Ürünlerin saklandığı depo: Golgi cisimciği
D) Fabrikanın yönetim odası: Çekirdek

11. Sınıf panosuna yıldızlarla ilgili dört yapraklı yonca şeklinde poster hazırlamak isteyen Huriye’nin aşağıdaki bilgilerden hangisini kullanmaması gerekir?

A) Yıldızlar bulutsu adı verilen yüksek sıcaklıktaki yoğun gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesiyle oluşur.
B) Sıcaklığı en düşük olan yıldızlar sarı renktedir.
C) Büyük kütleli yıldızların hayatı Süpernova patlaması ile son bulur.
D) Yıldızların yaşam döngüsünü başlangıçtaki kütleleri belirler.

12. Sıvı atıkların bir kısmı geri dönüştürülebilmektedir. Kanalizasyon (lağım) suları arıtma tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek arıtılır ve sulama amaçlı kullanılabilir. Kanalizasyon ağına bağlı olmayan yerleşim yerleri veya arıtma tesisi olmayan bir kanalizasyon ağı yeraltı sularını, denizleri ve akarsuların kirlenmesine neden olmaktadır. Sıvı yağ atıkları geri dönüştürülemeyen atıklardandır ve toprağa karışması son derece zararlıdır.
Yukarıdaki paragrafta hangisine değinilmemiştir?

A) Kanalizasyon atıkları zararlıdır.
B) Arıtılmış kanalizasyon atıkları içilebilir su olarak kullanılabilir.
C) Yağ atıklarının geri dönüşümü olmaz.
D) Lağım suları arıtılmaz ise balık ölümlerine neden olabilir.

13. Kompost, organik maddelerin kontrollü koşullar altında biyolojik olarak ayrıştırılmasıdır. Organik katı atıklar kompostlama yöntemiyle geri dönüştürülebilir. Kompostlanabilir atıklar enerji kaynağı ve gübre olarak kullanılabilir.
Aşağıdaki hangi madde kompostlanamaz?

A) Yenmiş yemek atıkları          B) Marul
C) Kızartma yağları                    D) Küflenmiş ekmek

14.

Yukarıdaki düzenekte ilk hızla fırlatılan K cisminin X, Y, Z, T ve V noktalarındaki kinetik enerjileri verilmiştir.
Buna göre hangi noktalar arasında K cismine etki eden sürtünme kuvveti en büyüktür?

A) X – Y        B) Z – T       C)Y – Z          D) T – V

15. I. Beyaz ışık altında her cisim, kendi renginde görünür.
II. Beyaz cisim üzerine hangi renk ışık düşerse, cisim o renkte görünür.
III. Mavi, yeşil ve kırmızı ışıklar üst üste çakıştırılırsa siyah renk elde edilir.
IV. Beyaz ışığın renklerine ayrılmasına renk tayfı
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1         B) 2       C) 3        D) 4

16. İki canlının farklı türde canlılar olduğunu anlamayı sağlayan gözlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) C canlısının hücresindeki mitokondri sayısının, T canlısının hücresindeki mitokondri sayısından fazla olması
B) N ve D canlısının her ikisinde de ribozom organeli bulunması
C) L canlısının hücresinde golgi organeli fazla sayıda bulunurken, P canlısının hücresinde lizozom organelinin fazla sayıda olması
D) S canlısının hücresinde, iğ ipliklerinin üretimi sentriyol çiftleri tarafından yapılırken, V canlısının hücrelerinde sitoplazmada üretilmesi

17.

Hücre bölünmeleri sırasında meydana gelen bazı değişimlerle ilgili 2 grafik verilmiştir. Bu grafiklere bakarak ne söylenebilir?

A) 1. Hücre mayoz, II. hücre mitoz bölünme geçirmiştir.
B) 1. Hücre mitoz, II. hücre mayoz bölünme geçirmiştir.
C) II. hücrede kromozom sayısı yarıya inmiştir.
D) I. hücre, deri hücresi olabilir.

18.
Yanda verilen düzeneklerle ilgili hangisi doğru değildir?

A) Bağımsız değişken, bilyelerin kütlesidir.
B) Yayların sıkıştırılması eşit değildir.
C) A’daki şekilde kinetik enerji daha fazladır.
D) Kontrol edilen değişken, potansiyel enerjidir.

TÜM 7. Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66-67 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60-61 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58-59 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevapları - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54-55 Cevapları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam