Matematik Soru Bankası

6. Sınıf Türkçe Adam Olmuş Çocuklar – Barış Manço Metni Cevapları Sayfa 148-149


Sizler için hazırladığımız 6. Sınıf Türkçe Cevapları Adam Olmuş Çocuklar – Barış Manço Metni Sayfa 148-149 yazımız aşağıdadır. Siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz aşağıdan cevaplara ulaşabilirsiniz. Diğer sayfa cevapları için  aşağıda bulunan kırmızı butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başarısıralamaları ailesi olarak öğrencilerimize başarılar dileriz.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 148-149 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 148 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Altı çizili sıfatlar cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Örnekteki gibi belirtiniz.

Barış Manço’nun hangi şarkısını seviyorsunuz? (Soru Anlamı)
Japonya ve Mısır’da ikişer konser verdim. (Sayı Anlamı)
O günlerin “Adam Olacak Çocukları” yarınlarımızın “Adam Olmuş Çocukları” olacaktı. (İşaret Anlamı)
Birçok ülkede tekrar seslendirildi. (Sayı Anlamı)
Mısırlılar büyük sevgi gösterisinde bulundular. (Durum Anlamı)

b) Aşağıda bir bölümü verilen Nasrettin Hoca fıkrasını okuyunuz. Altı çizili kelimelerin türünü belirleyerek metne olan katkısını defterinize yazınız.

Papağan ve Hindi

Güzel bir yaz sabahı Nasrettin Hoca dışarıdan gelen çocuk sesleriyle uyanmış.

Hanımına:
Bugün kahvaltımızı bahçede yapalım, demiş.
Yalnız, evde birkaç eksik var. Ben kahvaltıyı hazırlarken pazara çıksan ne iyi olur, demiş hanımı.
Tamam, deyip pazara doğru yola koyulmuş.

Sonra pazara girmiş. Hanımının istediği sebzeleri almak için tezgâhları gezmeye başlamış. Domates, salatalık, biber, patates, soğan almış. Aldıklarının parasını Öderken burnuna mis gibi şeftali kokusu gelmiş. Kokunun geldiği tezgâha doğru yürümüş.

Yaz meyveleri ile dolu tezgâhtan bir kilo şeftali almış. (…) Salkım salkım üzümler, turuncu kayısılar Hoca’ya sanki “Bizi de al, bizi de al.” diyormuş. Nasrettin Hoca pazarcıya,
Sen en iyisi hepsinden ver, demiş.
Nasrettin Hoca aldıklarının parasını ödemiş.
(…)

Derleyen: Gamze Alıcı
(Kısaltılmıştır.)

Cevap:
Sıfatlar ve isimler bir metnin daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır.
güzel → sıfat
bir → sıfat
bahçede → isim
birkaç → sıfat
bir → sıfat
salkım salkım → sıfat
turuncu → sıfat
Hoca → isim
Nasrettin → isim

6. ETKİNLİK

Sizce kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla müziğin dışında neler yapılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK

Yörenize ait araştırdığınız türkünün hikâyesini yazınız.

Cevap:

Uyan Alim Türküsü Konya’nın eski ve en bilinen türkülerinden biridir. Bir yeni gelinin ağıdıdır. 1957 yılında, Konya şehir içinden derlenen bu türkünün hikâyesi şöyle anlatılmaktadır: Akşam üzeri düğün bitmiş. Güveği gerdeğe konulacak. Güveğinin arkadaşlarının güveği girerken, hep birden üstüne üşüşüp sırtına yumruk vurmaları bir adet… Bu adete göre, yumruklar güveğinin sırtına inmeye başlar. Güveğinin aldığı gızı daha önceleri başka bir delikanlı severmiş. Sevdiği kızı alamayan delikanlı, önceden büyük bir temel çivisi hazırlamış. Güveğinin arkadaşlarından olduğu için, yumruk vuracakların arasında o da varmış. Yumruklar vurulurken o, elinde gizlediği temel çivisini saplamış. Heyecandan vurulan yumrukların acısından güveği sırtına çivi saplandığını bilememiş. Yarası sıcak olduğu için ilk önce tesirini göstermemiş. Gerdeğe girmiş, namaz kılmaya durmuş. Secdeye eğilmiş, bir daha doğrulamamış. Gelin kocasının secaadenin üzerinde uyuyakaldığını zannetmiş. Sonra öldüğünü anlamış. Kimseye de haber vermemiş. Bu türküyü yakmış, sabaha kadar ağlaya ağlaya söylemiş.

Evimizin öğü yazı / Gelir, geçer goyun guzu / Seccadeden kalkmaz yüzü / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne /
Evimizin önü iğde İğdenin dalleri yirde / Altı tavan yüğsek evde / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne /
Evimizin önü mezar / Mezarda gumrular gezer / Gınalı eller uşkur çözer / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne /
Evimizin önü nane / Ben kül oldum yane yane / Yârim isen gel imane / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne /
Evimizin önü gavak / Gavakdan dökülür uvak / Elim gına, başım duvak / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne /
Evimizin öğü çardak / Çardakta asılı bardak / Burnumuzdan geldi girdek / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne /
Evimizin önü daşlık / Daşlığa düşürdüm beşlik / Boşa gitdi gahbe geşlik / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne /
Evimizin önü susam / Su bulsam mendilim yusam / Soyunsam goynuğa girsem / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne /
Anan ineği sağmadan / Baban camiden gelmeden / İller evimize dolmadan / Uyan Alim tang yüzüne / Sıralanmış beng yüzüne

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Yaşadığınız bölgedeki müzeler hakkında bilgi edininiz.

Cevap:

İNCE MİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLER MÜZESİ:

Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus Devrinde vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi okutturulmak üzere 1258 – 1279 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Yapının mimarı Abdullah Bin Keluk’tur. Selçuklu Döneminin kapalı avlulu medreseleri grubundan olan yapı, tek eyvanlı olarak düzenlenmiştir. Doğusunda yer alan taç kapı, Selçuklu Devri taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. Taçkapı, Fetih ve Yasin Sureleri’nden ayetler ile bitkisel ve geometrik motiflerle süslüdür.
Çapraz tonozlu giriş bölümünden sonra avluya girilir. Ortasında havuzu bulunan, üzeri kubbeli, kare planlı avlunun güney ve kuzeyinde beşik tonozlu dikdörtgen planlı öğrenci hücreleri bulunmaktadır. Eyvanın iki yanında kare planlı, kubbeli birer adet müderris odası da yer almaktadır. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmış olup kubbe kasnağında kufi yazıyla “El-Mülkü-Lillâh” ile avlunun oda kapıları, pencere alınlıklarında geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş “Ayet-el Kursi” yazılıdır. Yapının aydınlatılması, mazgal ve dikdörtgen pencereler vasıtasıyla kubbe de yer alan fenerden sağlanmıştır.
Kesme ve moloz taşlarla inşa edilen medresenin iç mekanlarında tuğla hem statik hem de dekoratif amaçlı kullanılmıştır. Yapıya adını veren tuğla örgülü ve sekiz köşeli minaresinde turkuaz ile mor renkli çiniler bulunmaktadır. Minarenin orijinali iki şerefeli iken, 1901 yılında minaresine yıldırım düşmesi sonucu, birinci şerefe yıkılmıştır.
XIX. yüzyılın sonuna kadar medrese olarak faaliyetini sürdüren yapının 1876 -1899 yıllarında onarıldığı bilinmektedir. 1936 yılından itibaren yapıda başlatılan çeşitli onarım çalışmalarından sonra medrese 1956 yılında “Taş ve Ahşap Eserler Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. 2001 – 2002 yılları arasında gerçekleştirilen onarım çalışmaları kapsamında yıldırım isabetiyle minaresi ile birlikte yıkılmış mescidi, son cemaat mahfeli ile bir hücresi aslına uygun olarak restore edilmiştir.
Müzede, Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı Dönemlerine ait taş ve mermer üzerine oyma tekniğiyle yazılmış yapı ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi’ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeşitli ahşap malzemeye oyma tekniğiyle yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbekleri ile mermer üzerine işlenmiş mezar şahidesi ve sandukaları teşhir edilmektedir.
Başkenti Konya olan Selçukluların sembolü çift başlı kartal ve kanatlı melek figürlerinin en güzel mermer kabartma örnekleri de müzede gösterime sunulmuştur.

KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ: 

Arkeoloji Müzesi ilk defa 1901 yılında Karma Ortaokulu’nun güneybatı köşesindeki yapıda açılmıştır. 1927 yılında eserler sergilenmek üzere buradan Mevlânâ Müzesi’ne, 1953 yılında da İplikçi Camii’ne taşınmıştır. 1962 yılında ise bugünkü müze kurularak hizmete sunulmuştur.

Müzemiz Neolitik Çağdan başlamak üzere, Eski Tunç, Orta Tunç (Asur Ticaret Kolonileri), Demir (Frig, Urartu) Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans Devrine ait eserler sergilenmektedir.

2. 26 Ağustos 1071 ve 26 Ağustos 1922 tarihinde hangi tarihî olaylar yaşanmıştır? Araştırınız.

Cevap:
26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapıları Türk’ lere açılmıştır.

26 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi Yunan ordusu bozgune uğratılarak Anadolu sosuza dek Türklerin yurdu olacağı tüm Dünya’ya ispatlanmıştır.

3. Tanıtım yapmak üzere yaşadığınız bölgenin kültürel özellikleri ile ilgili bilgi ve görsel toplayınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Türkçe Cevapları Adam Olmuş Çocuklar – Barış Manço Metni Sayfa 148-149 Meb Yayınları

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

2023 ALES Adayın sınavda yanında bulundurması gerekenler nelerdir? - 2023 ALES İnternetten bireysel başvuru nasıl yapılır? - 2023 ALES Aday başvuru formu nasıl doldurulur? - 2023 ALES Sınav ücretinin yatırılması nasıl olur? - 2023 ALES Başvuru işlemleri nasıl olur? - 2023 KPSS Sınavın geçerli sayılması nelere bağlıdır? - 2023 KPSS Cevap kağıdı nasıl doldurulacaktır? - 2023 KPSS Sınavda Uyulması Gereken Kurallar - 2023 KPSS Sınav nasıl olacaktır? - 2023 KPSS Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç ve gereçler nelerdir? - 2023 KPSS Sınava girerken adayların yanında bulundurması gerekenler nelerdir? - 2023 KPSS Sınavda uygulanacak testler nelerdir? - 2022 Ales Ne Zaman | Ales’e Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - 2023 YKS Yerleştirme nasıl olacaktır? - 2023 YKS Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP nasıl eklenecek? - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam