6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-4

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı test,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı test çöz,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı pdf,6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,6.sınıf sosyal bilgiler  yazılı soruları pdf,6. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; paralel ve meridyenler, bitki örtüsü, iklimler, Türkiye’nin matematik konumu ile anadolu uygarlıkları konularını içermektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A-ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR. Her soru 4. puan

1- Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili olduğu söylenebilir?

A- Üç tarafı denizlerle çevrili olması
B-Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artması
C-Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlaması
D- 26- 45 derece Doğu meridyenleri arasında yer alması.

2- Marmara Bölgesi’nde Karadeniz kıyıları boyunca “orman”, Marmara Denizi kıyılarında “maki”, Ergene Havzası’nda “ bozkır” bitki örtüsü görülür.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tarım ürünlerinin çeşitli olması
B-Farklı iklim özelliklerinin görülmesi
C-Günlük sıcaklık farklarının az olması
D-Yer şekillerinin sade olması

3- ”Ben, Asya kıtasında Çin’de yaşıyorum. Pirinç çok sulu toprakta yetişirse verimi yüksek olur. Bu nedenle yağmurun yağmasını dört gözle bekleriz.”
Konuşmacının açıklamasına göre” yağmurun dört gözle beklemesinin” temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Bitki örtüsü etkilenmektedir.                   B- Tarımsal verim artmaktadır
C-Susuzluk sorunu çözümlenmektedir.      D- Yağış kutsal sayılmaktadır

4- Aşağıdaki diyagramda İlk Çağ’da Lidyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir.

Ege Denizi kıyısından başlayarak Mezopotamya’da sona eren Kral Yolu’nun yapılması. Madeni paranın ilk kez kullanılması …………?…………

Buna göre, diyagramdaki “?” yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir?

A- En önemli gelir ve geçim kaynakları ticarettir.
B-Ege kıyılarında büyük bir uygarlık kurmuşlardır.
C-Astronomi alanında ileri gitmişlerdir.
D-Hukukun üstünlüğünü savunmuşlardır.

5- I. Kendilerine has motifleri olan yün halı ve kilimler dokumaları
II- Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları koymaları
III. Kayaları oyarak kral mezarları yapmaları
Yukarıda verilenlerden hangileri Friglerin tarımın yanı sıra hayvancılıkla da uğraştıklarına kanıt gösterilebilir?

A- Yalnız I         B-Yalnız II          C-I ve III        D-II ve III

6- Kralımız, ülkemizin ticaretini geliştirmek ve bizim haklarımızı korumak için Babil hükümdarı Hammurabi kanunlarını daha da sertleştirdi.
Asurlu tüccarın konuşmasında aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşim vurgulanmıştır?

A- Ticaret-Mimari         B-Tarım –Hukuk         C- Ticaret- Hukuk         D-Edebiyat- Hukuk

7- Ülkemin bilginleri Ay ve Güneş tutulmasını ,Ay yılı takvimini hesapladı .Güneş sistemindeki gezegenleri ve burçları buldu. Ziggurat adı verdiğimiz tapınaklar aynı zamanda birer gözlem eviydi
Yukarıdaki bilgilere göre Sümerlilerin dünya uygarlığına katkısı hangi alanda olmuştur?

A- Matematik         B- Tıp       C- Tarih         D-Astronomi

8- İyonyalılar, Batı Anadolu kıyılarında şehir devletleri kurarak Ege ve Akdeniz kıyılarında koloniler oluşturup gemilerle uzak ülkelere çeşitli ürünler pazarlayarak zengin olmuşlardır.
Sadece bu bilgiye bakarak İyonyalılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A- Kısa sürede varlıklarının sona erdiği
B-Tarımsal faaliyetlerde bulundukları
C-Deniz ticareti ile uğraştıkları
D-Maden işletmeciliğini bilmedikleri

9- İpek Yolu’na egemen olma düşüncesi Çin ile Asya Hunlarını daima karşı karşıya getirmiş, çoğu zaman bu yüzden savaşlar yapılmıştır.
Buna göre Çin ile Asya Hunları arasında anlaşmazlığa neden olan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A- Ticaret         B- Hukuk         C-Eğitim         D-Din

10- Tarihte yazılı olarak elimize kadar gelmiş olan ilk yazılı antlaşma “Kadeş Antlaşması”dır. Kadeş Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?

A- Hitit-Pers           B- Pers-Sümer
C- Hitit-Mısır         D- Mısır-Lidya

11- Aşağıdaki paralel ve meridyen numaralarından hangisi Türkiye’nin coğrafi koordinatları içerisinde yer almaz?

A-  40 Kuzey Paraleli        B- 38 Doğu meridyeni
C-43 Kuzey paraleli           D-27 Doğu meridyeni

12-

Haritadaki il merkezlerinden Mersin’in ortalama sıcaklığı Sinop’tan yüksektir.
Bu durum Mersin ve Sİnop illerinin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır?

A- Bitki örtülerinin
B- Ekvator’a yakınlıklarının
C- Denize göre konumlarının
D- Bulundukları yükseltilerin

13- . Aşağıdaki devletlerden hangisi tarihte kurulan ilk Türk devletidir?

A- Asya ( Büyük ) Hun Devleti         B- Avrupa Hun devleti
C- Gök Türk Devleti                           D- Uygur Devleti

14- İlk Türk devletlerinden günümüze kalmış, kale, saray, tapınak gibi mimari eserlere pek rastlanmamıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Türklerde göçebe yaşamın yaygın olması
B- Türk hükümdarlarının Çin’e seferler yapmaları
C- Türklerin Gök Tarın inancını benimsemiş olması
D- Türklerin savaşçı bir millet olması

15- Aşağıdakilerden hangisi, İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere sağladığı faydalardan biri değildir?

A- Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasının kolaylaşması
B- Ekonomik rekabetten dolayı devletlerarasın-da savaşların yaşanması
C- Şehirlerin zenginleşmesi
D- Ticaretin gelişmesi

B- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.20 puan

Bilim insanlarının daha rahat koşullarda yaşamasına imkan tanır.
90 güney paraleline kuzey kutup noktası denir.
Türkiye’nin en soğuk yerleri Güneydoğu Anadolu Bölgesine yar alır.
Sümerlerin tapınaklarına “ZIGGURAT” denir.
Hititler, tanrılarına hesap vereceklerini düşündükleri için objektif anal yıllıklarını hazırlamışlar.
Türk ordusunu onlu sisteme göre düzenleyen ilk Türk hükümdarı Mete Han’dır.
Orta Asya’nın coğrafi yapısı ve iklim nedeniyle Türkler genelde göçebe yaşamışlardır.
Türk akınlarıyla baş edemeyen Çinliler, Çin Seddi’ni inşa etmeye başladılar. Bu durum Türklerin askeri açıdan Çinlilerden daha üstün olduğunu gösterir.
İpek yolu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolunun ötesinde, uzun yılar devletler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel bir köprü olmuştur.
Ormanlar kutup ve çöl ikliminde yaygındır.

C- Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız.10 puan.

Hattuşaş Gordiyon Ötügen Hammurabi Karasal Akdeniz Tufan-Gılgamış

1-Hattuşaş Gordiyon Ötügen Hammurabi Karasal Akdeniz Tufan-Gılgamış1- İç ve Doğu Anadolu’da …………………………iklim ..hakimdir.
2- Babillerin en ünlü ve yasa yapıcı kralının ismi…………………………..’dir.
3.Sümerlerin bize bıraktığı en önemli iki destan………………….ve………………….dır.
4-Hititlerin başkenti……………………..tır.
5- Göktürk ve Asya Hun devletlerinin başkenti……………………….dir.

D- Aşağıdaki bilgilerin önündeki rakamı ilgili olgularla eşleştiriniz?10 puan

BİLGİLER OLGULAR
1 Pankuş- Tavananna- Anallar MATEMATİK KONUM
2 Çin Seddi. Hunlar ATATÜRK
3 En yağışlı bölgemiz İPEK YOLU
4 Paralel ve meridyenler KARADENİZ
5 Türk Dil Kurumu HİTİTLER

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 90-91 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 88-89 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -