Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-2

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları, 5. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı test,5.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı test çöz,5.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı pdf,5.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf türkçe yazılı soruları pdf,5. sınıf türkçe yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; okuduğunu anlama, deyim-atasözleri, hal ekleri öznel-nesnel ile sıfat-isim tamlamaları konularını içermektedir.

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Yanlışlar doğruları götürmemektedir. Bu nedenle boş soru bırakmamaya özen gösteriniz.

Evliya Çelebi

25 Mart 1611ʼde İstanbul’un Unkapanı semtinde doğan Evliya Çelebi’nin ailesi aslen Kütahyalıdır. Aile, İstanbul fethedilince Kütahya’dan İstanbul’a gelmiş ve oraya yerleşmiştir. Babası Mehmet Efendi sarayda kuyumcubaşı olarak çalışmıştır. Evliya Çelebi oldukça iyi bir öğrenim görmüş, devrin tanınan âlimlerinden ders almıştır. 1635 yılında IV. Murat’la tanışmış, 1640 yılına kadar saray hizmetinde bulunmuştur. Hayatının 50 yılını seyahat ederek geçiren Evliya Çelebi, gezip gördüğü yerleri ‟Seyahatname” adlı eserinde anlatmıştır. O, temiz kalpli ve dürüst bir insandır. Kendisi yalan söylemediği için gezdiği yerlerle ilgili kendisine anlatılan her şeye inanmış, onları değiştirmeden eserine aktarmıştır.

( 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

1)Evliya Çelebi’nin ailesi İstanbul’a ne zaman yerleşmiştir?

A)25 Mart 1611’de
B)İstanbul fethedilince
C)Kütahya işgal edilince
D)IV. Murat’la tanışınca

2)Evliya Çelebi, gezdiği yerlerle ilgili anlatılan her şeye niçin inanmıştır?

A)İnsanları kırmak istemediği için
B)Kendine güvenmediği için
C)Kendisi yalan söylemediği için
D)İnsanlardan korktuğu için

3)Evliya Çelebi kimlerden ders almıştır?

A)Padişahın hocalarından
B)Babasından ve dedesinden
C)Dönemin bilinen âlimlerinden
D)Yabancı bilim adamlarından

4)“Kızmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?

A)Geç kaldığım için babam çok kızdı.
B)Yağ iyice kızdı, patatesleri atabilirsin.
C)Sıcaktan asfalt iyice kızmıştı.
D)Kafası kızdı, her şeyi bırakıp gitti.

5)* Neredeyse bürodaki bütün işleri ben çeviriyorum.
* Evin bahçesini örgülü telle çevirmişlerdi.
* Annem oturma odasının düzenini değiştirirken televizyonu sağa çevirdi.
Aşağıdakilerden hangisi, “çevirmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A)Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak
B)Yönetmek, idare etmek
C)Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek
D)Bir şeyin yönünü değiştirmek

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?

A)Eski yapılar birçok depreme, felakete dayanmış. (Varlığını korumak, hasar görmemek)
B)Haklı olduğumu eninde sonunda göstereceğim. (Kanıtla inandırmak)
C)Zor durumda kalsa da biriktirdiği paraya hiç dokunmadı. (Karıştırmak)
D)Şu parayı şoför beye uzatır mısınız lütfen? (Vermek, göndermek)

7)“Çağatay, yüzme müsabakasında birinci oldu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A)dal                B)yarışma                     C)alan                     D)spor

8)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir duyu organıyla algılanabilir?

A)Konuşurken sesimizin tonunu ayarlamalıyız.
B)Sevgimizi göstermekten çekinmemeliyiz.
C)Mutluluk hemen yanı başımızdadır.
D)Akıl, insanın en değerli varlığıdır.

9)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?

A)Cesaretimi senin sayende yeniden topladım.
B)Evinde dostlarını ağırlamayı çok severdi.
C)Bu bahar herkes çok mutluydu.
D) Evin arkasındaki kuyudan su çekmiştik.

10) Kaç zamandır bu kitabı okumak istiyordum.”
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Geçen yıl kendime bir bisiklet aldım.
B) Nicedir görmüyordum seni, özlemişim.
C) Ne zamandır İstanbul’a gitmek istiyor.
D) Biraz tatlı alalım, epeydir tatlı yemiyorum.

11) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Aşağıdakilerden hangisi bu atasözüyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
B) Lafla peynir gemisi yürümez.
C) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
D) Derdini söylemeyen derman bulamaz.

12) (1) Çocuklar karın yağışını izliyordu. (2) Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti. (3) Çocuklar, tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. (4) Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hayal ürünü bir durum söz konusudur?

A) 1. ve 2.                      B) 1. ve 3.
C) 2. ve 3.                     D) 2. ve 4.

13) Ayy, ne kadar güzel bir çanta!
Çabuk odana çık!
Aa, sen de mi geldin?
Bu cümlelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir?

A) Bıkkınlık                     B) Şaşırma                    C) Beğenme                        D) Kızgınlık

14)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟de”nin yazımı doğrudur?

A)Bu kadarda rahat olunmaz.
B)Aradığımız bütün özellikler sende var.
C)Ev de fazlasıyla oturduk.
D)Sende bizimle pikniğe gelmelisin.

15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A)Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
B)Dergileri gazetelerden daha çok severim.
C)Çocuklar sevinçle öğretmenlerine sarıldılar.
D)Aykut varlıklı ve köklü bir ailenin çocuğuydu.

16)1. Bu tabloyu alıp ağabeyine hediye etmek istemiş ama parası yokmuş.
2. Ömer bir gün okul dönüşünde mağaza vitrininde güzel bir tablo görmüş.
3. Biriktirdiği parayla tabloyu almış ve ağabeyine hediye etmiş.
4. O kış tabloyu almak için harçlıklarını biriktirmiş.
Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

A) 2-1-4-3                    B) 2-4-1-3
C) 4-2-3-1                    D) 4-3-1-2

17)Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş bölümüne aittir?

A)Öncelikle başarılı insanların yüksek bir özgüvene sahip olduğu belirlenmiş.
B)Dolayısıyla özgüveni olan insanlar kendilerine ulaşılması güç hedefler koymaktan çekinmezler.
C)Yaşamda herhangi bir amaca ulaşmak için çaba göstermek gerekir.
D) Ardından da bu yüksek hedefe odaklanarak onu gerçekleştirmek için uğraşırlar.

18)Tavşanlar, otobur oldukları için bitkilerle beslenirler. Güçlü arka bacakları tavşanları hızlı hareket eden hayvanlar yapar. Güneş doğarken ve batarken çok hareketli olurlar. Gözleri, başlarının iki kenarındadır. Böylece neredeyse 360 derecelik bir görme açıları vardır.
Bu parçada tavşanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)Ne zaman uyuduklarına
B)Görme açılarının geniş olma nedenine
C)Neyle beslendiklerine
D)Hızlı hareket etmelerinin nedenine

19)Turistler, Seylan Adası’nda istiridye toplayıp bunların içinden incileri çıkaran inci avcılarını izliyorlardı. İnci avcılarının başkanı olan bir Hintliye incilerin nasıl oluştuğunu sordular. İhtiyar Hintli, ‟İnci, istiridyenin kabukları arasına girmiş kumdur. İstiridye, bu kumu kabuklarının arasında istemez. Bu yüzden onu kendi kabuğuna benzer bir madde ile örter. Bu madde uzun süre sonra bir inci olur.” dedi.
Bu parçada aşağıdaki 5N1K sorularından hangisinin cevabı yoktur?

A)Turistler, inci avcılarının başkanına ne sordular?
B)İnci avcıları nerede istiridye topluyorlardı?
C)İstiridyeler, kabukları arasına giren kumu niçin bir madde ile örterler?
D)Turistler, Seylan Adası’na nasıl gelmişlerdir?

20)I. Yaz gelince çocuklar denize…
II. Kimi çağırmayı unuttun?
III. Onu dolapta saklamalısın.
IV. Bu manzarayı çok özlemişim.
Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde ismin yerini tutan sözcük kullanılmıştır?

A) I ve II                B) II ve III
C) III ve IV           D) I ve IV

21)“Güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

A)Bugün yine çok güzel görünüyorsun.
B)Güzel bir ödev teslim etmelisin.
C)Arkadaşlarınla güzel güzel oyna.
D)Zamanla her şey çok güzel olacak.

22)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ismin işaret yolu ile yeri bildirilmiştir?

A)Şuradaki adam bize bakıyor.
B)Bunlar ne kadar?
C)Oradaki bize daha yakın.
D)Onlardan ben de istiyorum.

23)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini soru yoluyla tutan sözcük kullanılmıştır?

A)Benim yerimi kim doldurabilir?
B)Yarın ben kampa gelecek miyim?
C)Babam işten ne zaman dönecek?
D)Hangi çocuk topunu patlattı?

24)Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük bir varlığın niteliğini bildirmektedir?

A)Pembe ayakkabılarımı ödünç vermek istediğimi düşünüyorlar.
B)Bu elbise artık bana çok küçük geliyor, o yüzden daha giymeyeceğim.
C)Bizim ev o tepeden bakıldığında çok net görünüyormuş.
D)Akvaryuma birkaç balık daha alalım diyorum, ne dersiniz?

25)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir zamir kullanılmıştır?

A)Herkes arkamızdan konuşuyor.
B)Kimse yorulmak istemiyor.
C)Kim bana destek olur?
D)Hiçbirini yemek istemiyorum.

TÜM 5. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyoterapi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Posta Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Podoloji (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Pazarlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -