5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-3

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; iklim çeşitleri ve bitki örtüsü, doğal afetler, ekonomik faaliyetler, ile kurum ve sivil toplum kuruluş konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  2. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(16 Soru X 4 Puan=64 Puan)

1) Bir olaya baktığımızda, ilk bakışta olayın tek bir nedeni ve sonucunun olduğunu düşünürüz, ancak olayı daha ayrıntılı incelediğimizde olayın birçok sebeplerinin ve sonuçlarının olduğunu görürüz. Bu duruma olayın çok boyutluluğu diyoruz.
Buna göre olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Olayların birden çok nedeni vardır.
B) Olaylar çok boyutludur.
C) Olaylar kendiliğinden ortaya çıkar.
D) Olayların birden çok sonucu vardır.

2) Türkiye’de görülen iklim çeşitleri ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

    Karasal                         Karadeniz           Akdeniz        
A) Maki                                 Orman                       Bozkır
B) Bozkır                               Maki                          Orman
C) Bozkır                               Orman                       Maki
D) Orman                              Bozkır                        Maki

3) Sosyal Bilgiler dersi, bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

A) Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak
B) Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratmak
C) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak
D) İnsan vücudunun çalışma sistemini öğretmek

4) Tüketici Hakları Kanunu’na göre satın aldığımız ürün arızalı, kullanım tarihi geçmiş veya sorunlu çıkarsa bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?

A) Ücretsiz olarak tamir edilmesini istemek
B) Ödediğimiz ücretin iadesini istemek
C) Yenisiyle değiştirilmesini istemek
D) Yenisini satın almak

5) Aşağıdakilerden hangisi insanların buluş yapmasını sağlayan temel sebeplerdenbiri değildir?

A) İhtiyaç ve istekler
B) Merak duygusu
C) Karşılaştıkları problemleri çözme gayreti
D) Para kazanma isteği

6) Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilinçli bir tüketicidir.
B) Alışveriş için plan yapmaz.
C) Ürünleri alırken seçici davranmaz.
D) Aile bütçesini aşacak şekilde alışverişyapar.

7) Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığıyerlerde aşağıda verilenmesleklerden hangisine daha fazlaihtiyaç duyulur?

A) Maden mühendisliği
B) Makine mühendisliği
C) Veterinerlik
D) Ziraat mühendisliği

8) * İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek
* İlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
* İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak
Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

A) Belediye Başkanı                     B) Kaymakam
C) Muhtar                                      D) Vali

9) Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhurbaşkanı                    B) Milletvekili
C) Muhtar                                   D) Vali

10) Aşağıd a verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
C) Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D) Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar.

11) Denizlerin, karaların iç kesimlerine sokulmasıyla oluşan yer şeklinin adı nedir?

A)Plato                      B) Burun
C) Körfez                   D) Delta ovası

12) Aşağıdakilerin hangisi “Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri” arasında yer almaz?

A) Çevresinde yaşanan gelişmeleri takip ederler.
B) Etrafını izlerler ve deney yaparlar.
C) Tek amaçları para kazanmaktır.
D) Meraklı, cesur ve sabırlı kişilerdir.

13) Ülkemizde özellikle köy ve kasaba yerleşmelerinde halkın çoğunlukla ekonomik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Tarım ve hayvancılık
B) Sanayi
C) El sanatları
D) Madencilik

14) Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin özellikleri arasında yer almaz?

A) Hayal güçleri geniştir.
B) Öz güvenleri yetersizdir.
C) Gözlem yetenekleri gelişmiştir.
D) Yeniliklere açıktır.

15) Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?

A) Topraklarının verimli olması
B) İklim koşullarının elverişli olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Su kaynaklarının fazla olması

16) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir?

A) Hayvanların korunması
B) İhtiyaç sahiplerine yardım
C) Suçluların cezalandırılması
D) Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi

B. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına, parantez içerisine “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

(…..) 1-Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan iklim karasal iklimdir.

(…..) 2- Yatırımlar yaparak iş alanları açan kişiye girişimci denir.

(…..) 3- Ekonomik faaliyetlerden madencilik için iklim şartlarının etkisi en fazladır.

(…..) 4- Vali ve kaymakamlar merkeze bağlı yönetim içinde, muhtar ve belediye başkanları yerel yönetim içinde yer alır.

(…..) 5- Toplumsal ihtiyaçlar zaman içerisinde değişiklik göstermez.

(…..) 6- Toplumsal ihtiyaçları karşılamak devletin sorumlulukları arasındadır.

C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, tabloda verilen kelimeleri kullanarak doğru olacak bir şekilde doldurunuz. (6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

1) ………..……………………………..…………. kuruluşları gönüllü kişilerin desteğiyle birçok insana yardım ederler.

2) Deprem, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi olaylar…………………………………………….örnekleridir.

3) Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilmesine o olayın…………..……………………..……….…denir.

4) Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi faaliyet alanları………………………….………..……sektörü içinde yer alır.

5) Mahalleye yeni taşınan kişilerin kayıt işlemlerini ……..…………………..……………….. yapar.

6) Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ……………………………………….…….. adı verilir.

D. Aşağıdaki kelimeleri, anlamlarıyla eşleştirip numaralarını sol taraftaki kutucuğa yazınız. (6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

…….. Egemenlik Sembolleri 1- Toprağı işlemek, yararlı bitkiler yetiştirmek amacıyla yapılan etkinliklerdir.
…….. Belediye Başkanı 2- Bir kişinin grup içinde sahip olduğu görevdir.
…….. Kaynakça 3- Yazıyı icat ederek tarih çağlarını başlatmışlardır.
…….. Sümerler 4- Bir araştırmada ya da bir eserde yararlanılan kaynakların gösterildiği bölümdür.
…….. Rol 5- Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yapar.
…….. Tarım 6- Bayrağımız, Marşımız, Başkentimiz, Dilimiz, Paramız, Cumhurbaşkanlığı Forsu.

Not: Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.         

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 90-91 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 88-89 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -