5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-2

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; üretim-dağıtım ve tüketim, ekonomik faaliyetler ile teknoloji ve toplum konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(16 Soru X 4 Puan=64Puan)

1) Bir ürünün kullanıma hazır hale gelmesine…….I….…, üretilen ürünlerin tüketicilere ulaşmasına………..II…….., ürünün müşterilerce kullanılmasına ise……III…….denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere yazılması gereken doğru kavramlar hangi seçenekte verilmiştir?

             I                        II                            III       
A) Üretim                Dağıtım                  Tüketim
B) Tüketim              Dağıtım                  Üretim
C) üretim                 Tüketim                  Dağıtım
D) Dağıtım              Tüketim                  Tüketim

2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilim adamlarının ortak özelliklerinden değildir?

A) Sabırlı – Sorgulayıcı          B) Kararsız – Aceleci
C) Azimli – Gözlemci              D) Araştırmacı -Meraklı

3) A-Marangoz               1. Kömür
 B-Fırıncı                      2. Şeker Pancarı
C-Madenci                   3. Ekmek
D-Çiftçi                         4. Sandalye
Bu mesleklerle ilgili kavramlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) A-3         B) A-2          C) A-4              D) A-3
B-2               B-1                B-3                    B-1
C-4               C-3                C-1                    C-4
D-1               D-4               D-2                   D-2

4) Teknolojiyi kontrollü kullanmayan insanlar teknoloji bağımlısı hâline gelebilirler. Teknoloji bağımlıları sosyal hayattan ve toplumsal ilişkilerden uzak kalmayı tercih ederler. Bu durum bireyin zamanla aile ve çevresinden kopmasına neden olur.
Metindeki bilgiye getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknolojinin Önemi
B) Sosyal Medya Kullanımı
C) Genel Ağ Kullanımının Önemi
D) Teknolojinin Bilinçsiz Kullanımı

5) Aşağıdakilerin hangisi teknolojinin olumlu yönlerinden biri değildir?

A) Bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşmak.
B) İnsanların zamandan tasarruf etmesini sağlamak.
C) Teknoloji ile geniş ve daha kesin bilgilere sahip oluruz.
D) İnsanların yalnızlaşmasına neden olması

6) I. Mutfak
II. Dağıtım
III. Hasat
IV. Sulama
V. Ekim – dikim
Yukarıda verilenler bir ürünün soframıza gelene kadar geçtiği aşamalara göre sıralandığında hangisi doğru olur?

A) III – I – V – IV – II                    B) V – IV – III – II – I
C) V – III – IV – II – I                    D) IV – V – II – III – I

7) Sanal ortam üzerinden sağlanan iletişim, zaman içinde yüz yüze iletişimi zayıflattı. Sosyal medya üzerinde yüzlerce arkadaşı olan bireyler, günlük hayatta yalnız kalabiliyor. Önceden evlerde çay ve kahve eşliğinde aile bireyleri arasında hoş sohbetler yapılırdı. Günümüzde ise tablet, televizyon ve bilgisayar ekranına kilitlenildiği için aile içi ilişkiler de bu olumsuzluktan etkilendi.
Bu bilgide teknolojinin aşağıdakilerden hangisi üzerindeki olumsuz etkisinden söz edilmiştir?

A) İnsan ilişkileri                      B) İnsan sağlığı
C) Ekonomik gelişmeler         D) Okul başarısı

8) (I) Hizmet sektörü ortaya ürün koymaktan ziyade insanlara hizmet sunan, birebir insan ilişkilerinin ön planda olduğu iş kollarını kapsar. (II) Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, konaklama vb. hizmetler bu sektörün çalışma alanlarının bazılarıdır. (III) Bu sektör genellikle nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerde daha fazla gelişmiştir. (IV) Ayrıca bu sektörün ülke içi ekonomisindeki yeri her geçen gün artmaktadır.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hizmet sektörü ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) I           B) II             C) III          D) IV

9) Ailesi ile birlikte Karadeniz turuna çıkan Okan, Zonguldak’ta taş kömürünün çıkarıldığı ocakları ziyaret ederek işçilerle sohbet etmiştir. Sonrasında ise Ordu’ya gitmiş ve burada fındık ağaçlarından fındık toplamıştır.
Okan ve ailesi, ziyaret ettikleri bu yerlerde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri hakkında bilgi edinmiştir?

A) Madencilik – Turizm              B) Tarım – Hayvancılık
C) Madencilik – Tarım                D) Sanayi – Tarım

10) “Makinelere olan ilgim nedeniyle onları inceler, mühendislere sorular sorardım. İnsanların kullanabileceği dayanıklı ve ucuz bir lamba yapmak istiyordum. Bunun için başarısız geçen binlerce deney yapmama rağmen bıkmadım ve sonunda başardım.”
Bu metinde bilim insanlarında bulunması gereken;
I. İnsanlara faydalı olma,
II. Merak duyma,
III. Sabırlı olma
özelliklerinden hangilerine yer verilmiştir?

A) I ve II.            B) I ve III.
C) II ve III.         D) I, II ve III.

11) Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Farklı Genel Ağ sitelerindeki bilgiler, çeşitli kaynaklarla karşılaştırılmalıdır.
B) Devlet kurumlarına ait resmî sitelerin içeriği dikkate alınmalıdır.
C) Genel Ağ’daki bilgilerin güncelliği göz ardı edilmelidir.
D) Toplumun güvenini kazanan Genel Ağ siteleri tercih edilmelidir.

12) Doğu Anadolu Bölgesi’nde arazinin engebeli ve tarım alanlarının sınırlı olması, bölge halkının daha çok hayvancılık faaliyetlerine yönelmesine neden olmuştur.
Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim koşulları                    B) Bitki örtüsü
C) Yeryüzü şekilleri                 D) Yer altı kaynakları

13) Ülkemizde turizm faaliyetlerinin geliştiği yerleşim yerleri arasında;
I. Yaz mevsiminin uzun ve sıcak geçtiği kıyı kesimler
II. Kış aylarında kar yağışının görüldüğü arazinin kayak yapmaya uygun olduğu dağlık kesimler
III. Tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgeler gibi yerlerin hangileri gösterilebilir?

A) I – II           B) I – III             C) II – III          D) I – II – III

14) Araştırma ödevini hazırlayan Merve, yararlandığı kitapları ödevin sonundaki kaynakça kısmına eklemiştir.
Merve, kaynakça kısmında aşağıdakilerden hangisine yer vermiş olamaz?

A) Eserin yayınevine              B) Eserin yazarına               C) Eserin fiyatına                  D) Eserin adına

15) “Babam otomobil fabrikasında müdürlük yapıyor. Annem ise ziraat mühendisi olarak çalıştığı firmanın ürünlerini denetliyor. Ablam yurt dışına ihracat yapan bir şirketin muhasebe bölümünde çalışıyor.
Bu ifadeleri kullanan bir kişinin ailesinin çalıştığı işlerin ait oldukları iş kolları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sanayi – Tarım – Ticaret
B) Sanayi – Turizm – Tarım
C) Sanayi – Madencilik – Tarım
D) Ticaret – Tarım – Sanayi

16) Karadeniz Bölgesi’nde balıkçılık, tarım ve madencilik önemli ekonomik faaliyetler arasındadır. Madencilik ve buna bağlı olarak gelişen demir-çelik sektörü bölgenin batısında yoğunlaşmıştır. Bölgede, son yıllarda özellikle yayla turizminde önemli atılımlar yapılmaktadır.
Buna göre, Karadeniz Bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yayla turizminin gelişme gösterdiği
B) Farklı ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisine katkı sağladığı
C) Daha çok yabancı turistlerin ilgisini çektiği
D) Batı kısmında demir-çelik sanayisinin geliştiği

B. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına, parantez içerisine “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

(…..) 1- Bizden fotoğraf, kimlik bilgileri, adres, telefon, şifre gibi kişisel bilgilerimizi isteyen kişilere bilgilerimizi vermeliyiz.

(…..) 2- Üretilen malın kullanılması veya hizmetten yararlanılmasına tüketim denir.

(…..) 3- Erzurum-Kars yöresinde yağışlar fazla olduğu için geniş otlaklarda büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

(…..) 4- İnternetteki her bilgi doğrudur.

(…..) 5- Teknolojinin olumlu yönleri yanında olumsuz yönleri de olabilmektedir.

(…..) 6- Tıp alanındaki çalışmaları ile Avicenna olarak bilinen ünlü Türk İslam alimi Aydın Sayılı’dır.

C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, kutuda verilen kelimeleri kullanarak doğru olacak bir şekilde doldurunuz.(6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

KELİMELER:         *Meslek*           *Genel Ağ*               *Ticaret*              *Mucit*                 *Bilimsel Etik*                    *Hizmet*

1) Yeni buluş ortaya koyan kişiye…………………….……….…….denir.

2) Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları kaynakçaya yazarak……………………………..….uygun davranırız.

3) Ülkemizde yaşayan insanlar bilgiye ulaşmak için en çok……….………….….……….….tercih etmektedir.

4) İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları işe………..………… …………..denir.

5) Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi faaliyet alanları………………………. …………sektörü içinde yer alır.

6) Kar elde etmek amacıyla yapılan alım-satım etkinliğine………..………………… ………….denir.

D. Aşağıdaki kelimeleri, anlamlarıyla eşleştirip numaralarını sol taraftaki kutucuğa yazınız. (6 Soru X 2 Puan=12 Puan)

……… Kaynakça  1-Genel Ağ’da hastalık tedavi yöntemini araştırarak kendine teşhis koyarak uygulamaya çalışılmaktır.
……… Buluşlar  2-Sosyoloji biliminin kurucusu olup döneminin önemli tarihçilerindendir.
……… Girişimci  3-3 liralık bir cihazla 1 damla kan kullanarak 20 dakikada kanser teşhisi yapılabilmenin önünü açtı.
……… Gözde Durmuş 4-Yeni iş alanı kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilerdir.
……… İbn-i Haldûn  5- İnsanların ihtiyaçlarını karşılama ve problemleri çözme gayret ve merakından doğmuştur.
……… E-Hasta  6-Bir araştırmada ya da bir eserde yararlanılan kaynakların gösterildiği bölümdür.

Not: Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.  

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -