5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-4

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; iklimler, doğal afet, Atatürk ilkeleri ile coğrafi bölgeler konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

Not: Çoktan seçmeli sorular 5 puandır.

1) Hangi seçenekteki verilen bilgi yanlıştır?

A) Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ormandır.                B) Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir.
C) Karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır.                         D)En çok yağış alan bölgemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.

2) Hangisi erozyonu önleme yollarından değildir?

A) Ormanları korumak            B) Boş arazileri ağaçlandırmak
C) Tarlaları iyi sürmek             D) Eğimli arazilere teraslama yapmak

3) ** Fabrikaların çok olması
** Ulaşımın kolay yapılması
**Tarım yapılan alanların çokluğu
Yukarıda sayılanların olduğu bir bölgede hangisi görülür?

A) İnsanlar iş bulma sıkıntısı çekerler.                B) Bu bölgeye başka bölgelerden göç yaşanır.
C) Bu bölgede çevre kirliliği görülmez.               D) Gelir seviyeleri azalır.

4) Fiziki haritalarda renklerin gösterdiği yüzey şekillerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) Kahverengi- dağları                   B) mavi –denizleri              C) Yeşil- ırmakları             D) Sarı- Ovaları

5)Hangisi doğal afet değildir?

A) Trafik kazası                B) Toprak kaynası                 C) Deprem                  D) sel

6)İklimin aşağıdaki özelliklerden hangisine etkilemez?

A)Yetiştirilen ürünleri                B) Yer altı kaynaklarını                 C) Turizm faaliyetlerini                    D) Giyim şeklini

7)Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkçılık           B) Devletçilik             C) Milliyetçilik            D)İnkılâpçılık

8)Kanunlar önünde herkesin eşit haklara sahip olması, Hiçbir kimseye aileye zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmamasını öngören Atatürk ilkesi hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik                B) Halkçılık            C) Milliyetçilik                      D) Laiklik

9)Sınıfta yaşadığı bölgenin özelliklerini anlatan Hasan, yaşadığı bölgede yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiğini, bozkır alanların geniş yer kapladığını söylemiştir. Buna göre Hasan’ın yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Ege Bölgesi                       B) Akdeniz Bölgesi                 C) İç Anadolu Bölgesi                  D) Karadeniz Bölgesi

10)Aşağıdakilerden hangisi depremde alınması gereken önlemlerden değildir?

A) Deprem öncesi deprem çantası hazırlamalıyız.                                  B) Deprem esnasında panik yapmalıyız.
C) Elektrik şartellerini deprem sonrası hemen kapatmalıyız.               D)deprem sonrası binalardan uzak dumalıyız.

11)“İnsanlar ve evler zarar görür. Yer altı şebekeleri çöker. Tarlalar ve bahçeler sular altında kalır. Aniden eriyen kar suları ve şiddetli yağan yağmur sularıyla oluşur.”
Yukarıda yapılan anlatımlar, aşağıda verilen doğal felaketlerden hangisinin açıklamasıdır?

A) Deprem                 B) Çığ                    C) Trafik kazası                  D) Sel

12) ”Horon” hangi bölgemizin oyunudur?

A) Akdeniz                  B) Karadeniz                   C) Marmara                 D) İç Anadolu

13) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(16 Puan)

(  ) Halifeliğin kaldırılması Laiklik ilkesi ile bağdaşabilir.
(  ) Şapka Kanunu eğitim alanında yapılan yeniliktir.
(  ) Yazları sıcak kurak kışları ılık yağışlı olan iklim Akdeniz iklimidir.
(  ) Toprak kayması en fazla karadeniz Bölgesinde görülür.
(  ) Türkiye Fiziki haritası incelendiğinde doğu tarafının ovalarla kaplı olduğu görülür.
(  ) Doğal afetler arasında en fazla yıkıcılığı olan Deprem’dir.
(  ) Geleneklerimiz, kültürümüzün bir parçasıdır.

14) Aşağıdaki cümlelerde bulunan noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.(12 Puan)
eğitim – ağaçlandırma – karasal – hukuk – Marmara – ova

a) Nüfusun en fazla olduğu bölgemiz………………………………………..Bölgesi’dir.
b) ………………………………………………..ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır..
c) Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere ………………………………denir.
d) Tevhid-i Tedrisat Atatürk’ün………………………………………. alanında yaptığı yeniliklerdendir.
e) Erozyonu önlemek için ………………………………………. yapmak gerekir.
f) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi…………………………alanında yapılan devrimdir.

15) Aşağıdaki yapılarla bulundukları yerleri eşleştiriniz. ( 5 puan)
Anıtkabir                                                  Safranbolu
Sümela Manastırı                                  Ankara
İshak Paşa Sarayı                                  Ağrı /Doğubeyazıt
Geleneksel Türk Evleri                         Trabzon/Maçka
Pamukkale Travertenleri                      Denizli

16 ) Türkiye’nin coğrafi bölgelerini yazınız.( 7 Puan)

 

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 90-91 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 88-89 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -