Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-3

Sponsorlu Bağlantı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 3.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 3. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; iklim ve bitki örtüsü, beşeri unsurlar, ülkemizde yetiştirilen tarım ürünleri ile doğal afetler konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  1. Dönem 3. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A-)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10 Puan)

1- (  ) İnsanlar , toprağı verimli, iklimi elverişli, sanayi ve ticareti gelişmiş bölgelerde yaşamayı tercih ederler.
2-(  ) Ormancılığın en gelişmiş olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesi’dir.
3-(  ) Ülkemizde en çok linyit kömürü Ege Bölgesi’nde çıkarılır. Linyit kömüründen yararlanılarak termik santrallerde elektrik üretilir.
4-(  ) İç Anadolu Bölgesi’nin ekonomisi tarıma dayanır,karasal iklim görülür ve ülkemizin tahıl ambarıdır.
5-(  ) Çığ,erozyon,ve heyelanın önlenmesi için ağaçlandırma yapılmalıdır.

B- )Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri kutucuklardaki uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 30 Puan)

(Toprak kayması – nüfus -çığ – Ege Bölgesi -sel – yangınlar – volkan – meslek – banka – doğal afet – sis -iklim – cumhuriyet – erozyon-ekonomi – Akdeniz Bölgesi – deprem çantası – beşeri unsur- deprem-doruk- sıradağ-fırtına-fay-Atatürkçülük- meteoroloji-sismograf )

1 – ………………………. , toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır.
2 – Dağın yüksek bir yerinden kopup yuvarlanan kar kütlesi ………………… oluşturur.
3 – Toprağın, taş parçalarının birdenbire kaymasına …………………….. …………………….. denir.
4 – İnsanların etkisiyle oluşan şekillere ( baraj,yollar,şehirler v.b.) ………………… …………………. denir.
5 – Ülkemiz, bir …………….…………. ülkesidir.
6 – ………….., şiddetli yağışlar ve kısa sürede eriyen kar suları sonucunda oluşur.
7 – ……………………………… yüzünden, her yıl yüz binlerce hektar orman alanı yok olmaktadır.
8 – İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları sürekli işe …………………………….. denir.
9 – …………………………… ;Atatürk’ü sevmek,ilkelerine ,yaptıklarına sahip çıkmak ve yolundan gitmektir.
10 – …………………………………………yönetimi; halkın kendi kendini yönetmesi demektir.
11-Belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır:………………………..
12-Doğada meydana gelen, birçok can ve mal kaybına neden olan, yaşanması istenmeyen durum:…………….. ………..…
13-Ülkemizin en girintili çıkıntılı bölgesidir:…………………………..
14-Birbiri ardınca aralıksız uzanan dağlara denir:……………………………
15- Hava durumunu bildiren kurumdur: …………………..

C-) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyup doğru seçeneği işaretleyin ( 20x 3=60 puan)

1-) Bir bölgede görülen yağış, nem, sıcaklık, rüzgar gibi hava olaylarının uzun yıllar süren ortalamasına ……………….. denir. Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

A) iklim                    B) bitki örtüsü                              C) hava raporu                   D) hava durumu

2-) Henüz anasınıfına giden Berke Türkiye fiziki haritasına baktığı zaman koyu kahverengi rengin fazla olduğu bölgeyi parmağıyla göstermiştir. Berke’nin gösterdiği bölge aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Karadeniz Bölgesi                B) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
C) Marmara Bölgesi                  D) Doğu Anadolu Bölgesi

3-) ‘’Kış mevsiminde hiç kardan adam yapamadım ve kar topu oynayamadım. Benim yaşadığım şehirde kışlar yağmurlu geçer.’’ Bunları söyleyen birisi aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşamaktadır?

A) Ankara                B) Kayseri               C) Erzurum             D) Antalya

4-) “Toprak, akarsular ve rüzgâr tarafından taşınır. Bu sırada değerli ve verimli topraklar kaybedilir.’’
Aşağıdaki afetlerden hangisi bu açıklamaya uygundur?

A) Çığ                  B) Orman yangını                 C) Toprak kayması             D ) Erozyon

5-) Dünya’daki üretiminin %70’i Türkiye’de yapılan Karadeniz Bölgesi’nde en çok yetiştirilen üründür ?

A) tütün            B) fındık                  C) çay             D) mısır

6-) İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonunda beşeri unsurlar ortaya çıkar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?

A) Çoruh Nehri              B) Atatürk Barajı                     C ) Van Gölü          D) Erciyes Dağı

7-) Ülkemizde ürünler yetiştirildikleri yerlerle özdeşleşirler. Aşağıdaki şehir-ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Giresun-fındık             B) Malatya – kayısı                  C) Isparta-gül                    D) Aydın-haşhaş

😎 17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgesi’nde meydana gelen, çok sayıda can ve mal kaybına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deprem                   B) Heyelan                C) Çığ          D) Sel baskını

9-) Çığ , ülkemizin en fazla hangi bölgesinde görülür?

A) Ege Bölgesi                     B) Doğu Anadolu Bölgesi                C) Karadeniz Bölgesi                D) Marmara Bölgesi

10-) ‘’Bizim burada yazlar uzun sürer. İnsanlar kasım ayına kadar denize girerler. Turizm bakımından gelişmiş bir şehirdir.’’
Yukarıda Caner’in söylediği şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Bursa              B ) İstanbul                       C )Trabzon             D ) Muğla

11-) ‘’Akdeniz insanı yufka ekmek açar, yazın salça yapar, bulgur kaynatır. İç Anadolu’nun bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu insanı tandır ekmeği yapar, dolmalık patlıcan, biber kurutup kışa hazırlanır.’’
Bu bölgeler arasında verilenlere göre nasıl bir fark yaşanmaktadır ?

A ) kıyafet farkı         B ) kültürel fark               C ) inanç farkı                   D ) dil farkı

12-) “Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi, sorumluluktur.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluktur?

A ) okuldaki araç-gereçlerden yararlanmak                 B ) yaşamak
C ) okulda eğitim – öğrenim görmek                             D ) ödevlerini zamanında yapmak

13-) Merve: Babacığım, ben bahçemize portakal ağacı dikmek istiyorum.
Babası: Senacığım, portakal kış mevsiminin ılık geçtiği yerlerde yetişen bir meyvedir. Oysa biz Erzurum’da yaşıyoruz. Burada kışların ne kadar soğuk geçtiğini bilirsin. O nedenle portakal yetiştirmemiz mümkün değil.
Bu konuşmalara göre Merve’nin bahçede portakal yetiştirememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) iklimin uygun olmaması.                 B) Bahçenin küçük olması.
C) Kış aylarının ılık geçmesi.                D) Erzurum’un güzel olması.

14-) Türkiye fizikî haritasına bakan Nazım, Marmara Bölgesi’nin genelde yeşil renkle gösterildiğini görür.Nazım bunu nasıl yorumlamalıdır?

A) Bölgenin düzlüklerle kaplı olduğuna        B) Bölgede denizlerin fazla olduğuna
C) Bölge nüfusunun çok olduğuna                 D) Bölgede yanardağların olduğuna

15-) İnsanların hangi uygulamaları sellerin bir felakete dönüşmesine yol açar?
I- Yamaçlardaki ormanların kesilme
II- Dere yataklarına ev ve iş yerlerinin yapılması
III- Barajların yapılması
IV- Ormanların çoğaltılması

A) II, III             B) I, IV                    C) II, III, IV                  D) I, II

16-) Türkiye’deki toprak kaymalarının büyük bölümünün Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ormanların kapladığı alan                     B) Depremler                           C) Yağış ve eğimin fazla olması                   D) Yol yapımları

17-) Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenlerden değildir?

A) Binaların sağlam zemine yapılması                                            B) Binaların fay hatlarına yapılması
C) Binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılması                   D) Büyük eşyaların duvarlara sabitlenmesi

18 – )“Doğu Anadolu Bölgesi dağlık olması nedeniyle tarımsal topraklar yeterli değildir. Buna karşılık bu bölgede yaz ayları yağışlı geçtiği için çayır ve otlaklar boldur.” Bu durum bölgede hangi ekonomik faliyetin gelişmesini sağlar?

A) ormancılık           B) sanayi               C) arıcılık                  D) hayvancılık

19-) Ülkemizde çay sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimi elverişli olduğundan.             B) İnsanların çalışkan olmaları.
C) Çok çay içtiklerinden.                        D) Çayı çok sevdiklerinden

Sağlam temel, sağlam evler,
Sözüm size mimar beyler.
Sağlam yapın her binayı!
Yıkılmasın kentler, köyler!
20-) Yandaki dörtlükteki önlemler hangi doğal afet için alınmalıdır?

A) Deprem            B) Çığ                  C) Sel           D) Erozyon

Joker Soru 21:İnsanlar ve evler zarar görür. Yer altı şebekeleri çöker. Tarlalar ve bahçeler sular altında kalır. Aniden eriyen kar suları ve şiddetli yağan yağmur sularıyla oluşur.”
Yukarıda yapılan anlatımlar, aşağıda verilen doğal felaketlerden hangisinin açıklamasıdır?

A) Deprem              B)Çığ             C) Yangın             D) Sel

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -
reklam