Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-4

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav;  doğal faktörler, kültürel öğelerimiz, nüfus dağılışı, yeryüzü şekilleri ile iklim çeşitleri konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. (5x2P = 10 Puan)
1) (………) Aile hem grup, hem de kurumdur.
2) (………) Bireyler sınırsız hak ve özgürlüklere sahiptir.
3) (………) İnsanlar aynı anda birden fazla gruba üye olabilirler.
4) (………) İnsanların ilgi ve ihtiyaçları grup veya kulüplere katılmasını etkilemektedir.
5) (………) İnsanlar grup veya kurumlardan sadece birinde rol oynayabilirler.

B)Aşağıda yapılan yanlış uygulamaların karşısına oluşabilecek doğal afetleri yazınız. (6x4P = 24 Puan)

                          Yapılan Yanlış Uygulama                                                                            Oluşabilecek Doğal Afet
a) Yağışın fazla olduğu eğimli arazilerin ağaçlandırılmaması                                  ………………………………………
b) Ormanda bilinçsizce piknik yapılması ve ateşin söndürülmemesi                     ………………………………………
c) Kar yağan bölgelerde evlerin eğimi fazla olan yamaçlara yapılması                   ………………………………………
d) İnsanların dere yataklarına yakın yerlerde evlerini yapması                               ………………………………………
e) Arazinin yanlış ekilip biçilmesi verimli toprakların başka yerlere göçmesi      ………………………………………
f) Yer kabuğu hareketleri sonucu yerin şiddetli bir şekilde sarsılması                    ………………………………………

1 – Ova 3 – Plato 5 – Vadi 7 – İklim  9 – Beşeri 11 – Ada 13 – Doğal afet
2 – Akarsu 4 – Deniz 6 – Dağ 8 – Ortam 10 – Yerleşme 12 – Göl 14 – Hava durumu

C) Aşağıda eksik bırakılan cümleleri, yukarıdaki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız. Veya kelimeyi yazmak yerine boşluğa uygun olduğunu düşündüğünüz kelimenin rakamını yazarak cümleyi tamamlayınız (7x2P = 14 Puan)

1) ……………………………….çevresine göre daha yüksek olan ve tabandan zirveye kadar yamaçları eğimli olan yeryüzü şeklidir.
2) ………………………………….akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
3) Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere………………………………..denir.
4) Yağmur veya kar sularıyla beslenen, belli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara:…………………….
5) Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma …………………………………………denir.
6) Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulara……………………………………….. denir.
7) ………………………………………… akarsuların yatağını ( yani aktığı yeri ) aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.

D)AŞAĞIDA YER ALAN ÇOKTAN SEÇMELİ 8(Sekiz) SORUNUN HER BİRİ 5 PUANDIR.

Soru–1) Yazları sıcak ve kurak; kışları ise ılık ve yağışlı geçen bir bölgede aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür?

A) Kara İklimi                   C) Akdeniz İklimi
B) Karasal İklim               D) Karadeniz İklimi

Soru–2) Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden biri değildir?

A) Boğazlarımız                  C) Düğünlerimiz
B) Bayramlarımız               D) Türkülerimiz

Soru-3) İç Anadolu Bölgesi’nde “Karasal İklim” görülmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsünün orman olması
B) Bölgede platoların fazla olması
C) Yağışların az ve akarsuların yetersiz olması
D) Deniz etkisinden uzakta ve dağlarla çevrili olması

Soru-4) Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı yerine getirmemiz gereken sorumluluklardan birisidir?

A) Kendimize karşı özgüven sahibi olmak
B) Çevremizdeki insanları rahatsız etmemek
C) Tutumlu olmayıp tasarruf etmemek
D) Eşyalarımızı özenli kullanmak

Soru-5) Toplum içinde en küçük ve en önemli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastane                     B) Aile                           C) Okul                     D) Banka

Soru-6) Aşağıdakilerden hangisi afetlerin zararlarını arttıran faktörlerden birisidir?

A) Okullarda afetle ilgili konulara yer verilmesi
B) Basında afet bilincine yönelik yayınlar yapılması
C) Afetler yönelik uyarı ve ikaz sistemlerinin kurulması
D) İnsanların doğal afetler konusunda bilgisiz olmaları

Soru-7) Ülkemizde nüfusun dağılışında belirleyici rol oynayan doğal ve beşeri etkenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerdendir?

A) Sanayi              C) Yer şekilleri
B) İklim                 D) Su kaynakları

Soru-8) Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Turizmin gelişmiş olması
B) Sanayinin gelişmiş olması
C) Dağlık ve engebeli olması
D) Uygun iklim koşullarına sahip olması

Soru-9) Aşağıda nüfusun dağılışını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler karışık olarak verilmiştir.

* Verimli tarım alanları —                 * Soğuk iklim —                * Zor ulaşım –
* Sanayi kuruluşları —                       * Kurak alanlar —                * Ilıman iklim –

Yukarıdaki bu faktörleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırarak yanlarına  yazınız. (6x2P= 12 Puan)

Olumlu Faktörler:
Olumsuz Faktörler:

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyoterapi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Posta Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Podoloji (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Pazarlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -