Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; anadolu uygarlığı, doğal faktörler, doğal afetler, nüfus dağılışı ile iklim özellikleri konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

1.Mezopotomya neresidir?

A)Kızılırmak ve Yeşilırmak arasında kalan bölüm
B)Ceyhan ve Seyhan arasında kalan bölüm
C)Tuz Gölü ve Van Gölü arasında kalan bölüm
D)Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölüm

2.Haritalarda kullanılan özel işaretlerin anlamlarını gösteren, genellikle sağ alt köşede yer alan işaret tablosuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçek                 B) Derinlik                     C) Yükselti                 D) Lejant

3.Fiziki haritada yer şekilleri farklı renklerde gösterilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Fiziki haritada denizler mavi renk ile gösterilir.
B)Fiziki haritada sarı renk yüksek düzlükleri gösterir.
C)Fiziki haritada buzullar beyaz renk ile gösterilir.
D)Fiziki haritada yeşil renk ormanları gösterir

4.Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Engebeli ve dağlık alanlar ise insanların ekonomik faaliyet yapmasını zorlaştırır. Bu nedenle ova ve platoların bulunduğu yerlerin nüfusu dağlık ve engebeli alanlardan fazladır.
Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A)İklim                                  B)Yeryüzü şekilleri
C)Su kaynakları                   D)Toprağın yapısı

5.Aşağıdakilerden hangisi iklimin konut tipine etkisine örnek olarak gösterilebilir?

A)Şehir merkezlerinde yüksek betonarme binaların yapılması
B)Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olması
C)Karadeniz’de ormanın bol olduğu yerlerde ahşap evlerin yapılması
D)Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz turizminin gelişmesi

6.Eren ve ailesi Rize’de yaşamaktadır. Yaşadığı
köy dik yamaçlı bir arazide yer almaktadır.Yağışın fazla olduğu ve karların erimeye başladığı dönemde ailesi doğal afet tehlikesinden dolayı tedirgin olmaktadır.
Buna göre Eren ve ailesinin aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin gerçekleşme olasılığından dolayı tedirgin oldukları söylenebilir?

A)Heyelan                       B)Deprem                  C)Erozyon                     D)Orman yangını

7.İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevrede değişiklikler yapar. Yol yaparken önüne çıkan engelleri aşmak için – – – – – – – – I açar. Su ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için akarsu önlerine – – – – – – – – II kurar.
Yukarıdaki metinde numaralı yerlere sırasıyla yazılması gerekenler seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Tünel- Baraj                     B)Köprü- Viyadük
C)Baraj- Köprü                    D)Tünel- Köprü

8.Şehirlerini dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri haline getirdiler.Teraslarından suların aktığı asma bahçeler yaptılar bu yapı dünyanın 7 harikasından biri olarak ünlendi.
Yukarıdaki bilgiler hangi medeniyete aittir?

A)Frigler                B)Lidyalılar                C)Babiller                     D)Asurlar

9.Doğada insan etkisi olmadan oluşan vadi, göl, deniz, plato gibi gezip görülebilecek unsurların tümüne doğal varlık adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki doğal varlıklardan biridir?

A)Sümela Manastırı                   B)İshakpaşa Sarayı
C)Truva Atı                                  D)Pamukkale Travertenleri

10.Frigler, altın, gümüş ve bronzu kullanarak fibula adı verilen çatal iğneyi icat etmişlerdir. Evlerinin tabanlarını renkli taşlarla süslemişlerdir. Frig kilimleri ve mobilyaları Anadolu’nun birçok pazarında satılmıştır.
Bu bilgiden Friglerin aşağıdakilerden hangisiyle uğraştıkları çıkarılamaz?

A)Dokumacılık             B)Maden işçiliği
C)Askerlik                     D)Ağaç işçiliği

11.Ege Bölgesi’nin verimli topraklarına yerleşmişler. En önemli gelirlerini ticaretten elde etmişler. Kendi ülkelerinden başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu ile
zenginleşmişler. Ticareti kolaylaştırmak için de takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başlamışlar.
Verilen bilgiler Anadolu’da kurulan hangi uygarlığa aittir?

A)İyonlar                      B)Frigler                                 C)Hititler                          D)Lidyalılar

12. Çevresine göre yüksek olan ve tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli, yeryüzü şekillerine ne ad verilir?

A)Dağ                          B)Ova                              C)Vadi                       D)Ada

13.İç Anadolu’nun özellikle kırsal kesimlerinde evlerin kerpiçten, Akdeniz Bölgesi’nde taştan, Karadeniz’de ise ahşaptan yapılmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)İklim                                           B)Yeraltı kaynakları
C)Ekonomik faaliyetler               D)Yeryüzü şekilleri

14.Aşağıdakilerden hangisi insanların doğayı şekillendirerek yaptığı değişikliklerden biri değildir?

A)Köprü                        B)Baraj                           C)Tünel                   D)Ova

15.Semih: “Yaşadığım yerde yükselti azdır. Bu nedenle ulaşım kolaydır. Burada sanayi çok gelişmiştir. Buna bağlı olarak ticaret, bankacılık, ulaşım gibi ekonomik faaliyetler de gelişme göstermiştir. İş imkanlarının fazlalığı nedeniyle sürekli göç alan şehrimizin nüfusu da artmıştır.”
Buna göre Semih aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşamaktadır?

A)Artvin                      B)Kars                            C)İstanbul                   D)Sinop

16.Hititlerde devlet, askerî ve dinî yetkileri olan kral tarafından yönetilirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavananna adı verilen kraliçeydi. Tanrılara hesap vermek amacıyla anal adı verilen yıllıklar tutarlardı.
Buna göre Hitit uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Kadın devlet yönetimine katılmıştır.
B)Yazılı belgeler oluşturmuşlardır.
C)Devlet yönetiminde din etkilidir.
D)Tek tanrılı bir din anlayışı vardır.

17.• Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.
•Ihlara ve Munzur bu yeryüzü şekline örnek gösterilebilir.
Tanımı ve örnekleri verilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)Vadi                     B)Göl                           C)Boğaz               D)Koy

18. Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara “tarihî mekân” adı verilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihî mekâna örnektir?

A)Çatalhöyük Antik Kenti
B)Manyas Kuş Cenneti
C)Hz. Muhammed’in Kılıcı
D)Fatih Sultan Mehmet’in Tuğrası

19.Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A)Kuş bakışı görünüşüne göre çizilmesi
B)Bir düzlem üzerine aktarılması
C)Farklı renkler kullanılması
D)Belli bir ölçek dâhilinde küçültülmesi

20.İklim uzun süreli hava olaylarının ortalaması iken, hava durumu kısa süreli hava olaylarıdır.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir?

A)Çarşamba günü Ankara’da yağmur bekleniyor.
B)İzmir’deki şiddetli fırtınanın etkisi hâlâ sürüyor.
C)Erzurum’da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.
D)İstanbul’da yoğun sis, trafiği aksattı.

21.Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerindendir?

A)Denize kıyısı olan yerlerde görülmesi
B)Günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olması
C)Kışların ılık ve yağışlı geçmesi
D)Bitki örtüsünün maki olması

22.İklim insan faaliyetleri üzerinde etkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir örnek değildir?

A)İç Anadolu Bölgesi’nde yaygın olan bitki örtüsü bozkırdır.
B)Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılık yaygındır.
C)Ege kıyılarında turizm gelişmiştir.
D)Karadeniz’de ahşap malzemeyle yapılan evler görülmektedir.

23.Ormanların gür olduğu yerlerde yerleşme az görülür. Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nin bazı kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktörlerden biri ormanların fazlalığıdır.
Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi vurgulanmıştır?

A)Toprak yapısı                 B)Bitki örtüsü
C)Su kaynakları                 D)Yeryüzü şekilleri

24.Aşağıda bazı yeryüzü şekillerinin tanımları yapılmıştır.
I. Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir.
II. Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı yeryüzü şeklidir.
Buna göre I ve II olarak numaralanmış tanımlar aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangilerine aittir?

A)Ova –yarımada                          B)Plato- dağ
C)Ova- plato                                   D)Dağ yarımada

25.Düzlük alanlarda nüfus fazlalaşırken, dağlık ve engebeli arazilerde nüfus daha azdır.
Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi anlatılmıştır?

A)İklim tipi                          B)Toprak yapısı
C)Yeryüzü şekilleri             D)Bitki örtüsü

26.Karların erimesi ve yağmurun fazla yağması sonucunda su kaynaklarının seviyesi yükselir. Bu suların geçtiği yerlere zarar vermesiyle – – – – meydana gelir. Bu afet sonucunda akarsular ve barajlar taşabilir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)sel               B)erozyon                 C)heyelan               D)çığ

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Sorunun biri jokerdir. İstediğiniz bir soruyu joker olarak kullanabilirsiniz.

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyoterapi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Posta Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Podoloji (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Pazarlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -