Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; ilk çağ medeniyetleri, anadolu uygarlıkları ile hak ve sorumluluklarımız konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

OKUL KALABALIK GRUP
HİTİTLER KÜLTÜR UNICEF
FRİGLER UNESCO GRUP

A-Boşluk doldurma,
(Her boşluk 4 puandır.TOPLAM 20 PUAN)

Çocukların haklarını koruyan uluslararası kuruluştur…………………………….
Ailemizden sonra yer aldığımız en önemli kurumdur……………………………..
Bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan gelenek görenek gibi unsurların tümüne………………….. denir.
Hayatı efsanelere konu olan Kralı Midas …………………….devletinin lideridir.
Belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmemiş olan sadece rastlantı sonucu bir araya gelmiş kişilerdir………………………………………….

B- Verilen ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” olarak değerlendiriniz.
(Her soru 3 puandır.TOPLAM 15 PUAN)

Hak ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdır. ( )
Günümüzde Şanlıurfa ilimizin sınırları içerisinde kalan Göbeklitepe dünyanın en eski şehri olarak kabul edilmiştir. ( )
Oyun arkadaşlığı bir kurumdur. ( )
Grup çalışmaları insanları bencil yapar. ( )
Urartular ilk defa ticarette parayı kullanarak takas usulünün ortadan kalkmasını sağlamışlardır. ( )

C- Verilen çoktan seçmeli test sorularının doğru cevaplarını işaretleyiniz.
(Her soru 5 puandır. TOPLAM 65 PUAN)

1-Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe grup denir. İnsanlar topluluk halinde yaşadıklarından bazı grupların içinde yer alırlar. Gruplara bazen kendi isteğimizle bazen de doğuştan katılırız.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine kendi isteğimiz dışında katılırız?

A) Futbol takımı                      B) İzcilik kulübü
C) Okul bandosu                     D) Aile

2-Grup: Birtakım ihtiyaçların giderilmesi için ortak bir amaç etrafında toplanan insan topluluğudur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir grup olamaz?

A) Körebe oynayan çocuklar
B) İzci Kulübüne katılan öğrenciler
C)Basketbol takımındaki sporcular
D)Sokakta gezen çocuklar

3-Çocuk Haklan Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Dünya çocuklarının haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
B)Sadece sözleşmeyi imzalayan ülkeler alınan kararları uygulamak zorundadır.
C)Bu sözleşmeye göre 15 yaşına kadar her birey çocuk kabul edilir.
D)Türkiye, bu sözleşmeyi kabul eden ülkeler arasında yer alır.

4-Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

A)Sigortalı işlerde çalışma                  B) Yaşama
C) Eğitim görme                                    D)İnsan olarak görülme

5-Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin Mezopotamya’da kurulduğu söylenemez?

A) Sümerler                               B) Asurlar                           C) İyonlar                         D) Babilliler

6-İlk Çağ’da Batı Anadolu’da devlet kuran Lidyalılar, başkentleri Sard’dan başlayıp Orta Anadolu üzerinden geçerek Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Bu yol üzerinde ticari faaliyetler yoğun bir şekilde yapılmıştır.
Verilen bilgiye göre, Lidyalıların aşağıdaki alanların hangisinde gelişme gösterdiği söylenebilir?

A) Ekonomi                         B) Hukuk                                 C) Din                         D) Askerlik

7-Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu’dan Basra Körfezi’ne kadar uzanan bölgenin İlk Çağ’daki adıdır. Bu topraklar tarihî dönemlerin başından itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerin hangisi olamaz?

A)Anadolu’nun güneyinde yer alması
B)Göç yolları üzerinde olması
C)İklim koşullarının insanların yaşamasına elverişli olması
D)Su kaynaklarına yakın olması

8-Küçük ve büyükbaş hayvanlarla çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirirdik. Madenleri işledik, taşları oyduk. Topraktan eşyalar yaptık. Evlerimizi ve kutsal mekanlarımızın duvarlarını hayatımızı yansıtan resim ve kabartmalarla süsledik.
Kral Hattuşili’nin konuşmasına bakarak Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Tek tanrı inancını benimsedikleri
B)Yerleşik yaşam sürdükleri
C)Taş, maden ve seramik işçiliğinde ilerledikleri
D)Tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları

9- İyonlar, tarihin babası olarak kabul edilen Heredot’un, tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat’ın, felsefede öncü isimlerden olan Tales’in yetişmesinde etkili olan bir medeniyettir.
Verilen bilgi İyonların hangi alanda gelişme gösterdiklerinin bir kanıtıdır?

A) Ekonomi                  B) Ticaret
C) Bilim                         D) Siyasi

10-Sosyal bilgiler dersini öğrenmek yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanmamızı sağlar.
Buna göre sosyal bilgiler dersinin faydaları ile ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır?

A)Ahmet: Türk kültürünü öğreniriz.
B)Ebru: Demokrasi kavramını ve haklarımıza sahip çıkmayı öğreniriz.
C)Sevil: Olaylara tek bir bakış açısı ile bakılmasını öğreniriz.
D)Alper: Kültürel mirasın korunması ile ilgili duyarlı olmayı öğreniriz.

11-Tarih şeridine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Yazı milattan önce bulunmuştur.
B)Tarih öncesi devirler, milatla başlamıştır.
C)İstanbul’un fethi, günümüze yazının icat edilmesinden daha yakın bir tarihî olaydır.
D)Yazının icat edilmesi ile tarihî devirlere girilmiştir.

12-Tarihçiler insanların ilk dönemlerinden günümüze kadar geçen zamanı devirlere ayırmışlardır.
İnsanların zamanı devirlere ayırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarihi öğrenmeyi kolaylaştırmak
B)Dinî inanışların gereğini yerine getirmek
C)Uygarlıkların yaşam şekillerini öğrenmek
D)Ekonomik faaliyetlerin gelişmesini sağlamak

13- I.Çivi yazısını icat etmişlerdir.
II.Babil şehrini dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri hâline getirmişlerdir.
III.Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ medeniyetleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gruplanmıştır?

     I                                    II                             III     
A)    Babiller                      Sümerler                  Asurlar
B)    Asurlar                       Babiller                    Sümerler
C)    Sümerler                    Babiller                    Asurlar
D)    Asurlar                       Sümerler                 Babiller

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -
reklam