5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-2

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı test,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı pdf,5.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları pdf,5. sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; ilk çağ medeniyetleri, anadolu uygarlıkları ile hak, görev ve sorumluluklarımız konularını içermektedir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler  1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız. (10 puan)

1.(……) Olayların sadece bir nedeni ve bir sonucu vardır.
2.(……) Sosyal bilgiler dersi bizim etkin ve sosyal bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
3.(……) Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletlere bağlı faaliyet yürüten UNESCO kurulmuştur.
4.(……) Sorumluluk, bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesidir.
5.(……) Bireylerin birden fazla rolü olamaz.
6.(……) Haklarımızı kullanırken yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklar da vardır.
7.(……) Çocuklar 18 yaşından önce ağır işlerde çalıştırılabilirler.
8.(……) Çocuk hakları tüm çocuklar için gereklidir.
9.(……) Ticarette paranın icadından önce takas sistemi uygulanıyordu.
10.(……) Çocukların okula gitme ve oyun oynama hakkı kısıtlanabilir.

B) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (10 puan)

Aile Çocuk Fibula Kral Yolu Tekerlek
Tekerlek Sorumluluk Çivi Para Hammurabi Yasaları

1. Toplumu oluşturan en önemli grup ………………………………. grubudur.
2. Sümerler tarafından bulunan ….…………………… yazısı ile tarihi çağlar başlamıştır.
3. Friglerin bulmuş olduğu ve günümüzde de kullanılan çengelli iğneye ……………………….denir.
4. 18 yaşına gelene kadar herkes …………………………… olarak sayılır.
5. Lidyalılar zamanında Anadolu’daki ticareti geliştirmek için ……………….……………….inşa edilmiştir.
6. Babil Kralı’nın halkını korumak için koymuş olduğu kurallara ……….………………………………denir.
7. Sümerler ulaşımı daha rahat hale getirmek için ……………………………………….. icat etmişlerdir.
8. Bireylerin grup içinde yapmakla yükümlü olduğu görevlere ……………………………………denir.
9. Resmi makamlara dilek ve şikayetlerimizi belirtmek için …………………………………….. yazarız.
10.Lidyalılar’ın ………………………….’yı icadıyla beraber ticarette değiş-tokuş usulü son bulmuştur.

C) Aşağıdaki ifadeleri uygun harflerle eşleştiriniz. (10 puan)

A.Urartular
B.Kadeş
C.Hammurabi
D.Lidyalılar
E.İyonlar
F.Asurlar
G.Sümerler

İnsanlık tarihinin bilinen ilk yazılı antlaşmasıdır.
Çivi yazısını icat edip tarihi başlatan uygarlıktır.
Anadolu’yu yazıyla tanıştıran uygarlıktır.
Günümüzde de kullanılan Şamran su kanallarını yapan uygarlıktır.
Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapan uygarllıktır.

D) Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri okuyarak “Hak” ve “Görev ve sorumluluk” kavramlarından uygun olanlara (X) işareti koyunuz. (10 puan)

Hak GÖREV ve SORUMLULUK
1. Oyun oynamak.
2. Okulda eğitim görmek.
3. Okula zamanında gitmek.
4. Düşüncelerimi özgürce ifade etmek.
5. Odamı temiz ve düzenli tutmak.
6. Beslenme ihtiyacımın karşılanması.
7. Ev işlerinde aileme yardım etmek.
8. Hastalanınca hastanede tedavi görmek.
9. Oyun oynarken kurallara uymak.
10. Okul çantamı zamanında hazırlamak.

E) Aşağıdaki soruların doğru olan şıkkını işaretleyiniz. ( 12 x 5= 60 puan)

1) Bir olaya baktığımızda, ilk bakışta olayın tek bir nedeni ve sonucunun olduğunu düşünürüz, ancak olayı daha ayrıntılı incelediğimizde olayın birçok sebeplerinin ve sonuçlarının olduğunu görürüz. Bu duruma olayın çok boyutluluğu diyoruz.
Buna göre olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Olayların birden çok nedeni vardır.
B) Olaylar çok boyutludur.
C) Olaylar kendiliğinden ortaya çıkar.
D) Olayların birden çok sonucu vardır.

2) Emine: “Ailemizin yanında kalır ve yaşamaya devam ederiz. 6 yaşımıza girince bilgi ve beceri kazanmak için okula gideriz. Hastalanınca da hastaneye gideriz.”
Emine konuşmasında hangi haktan söz etmemiştir?

A) Eğitim hakkı          B) Barınma hakkı
C) Oyun hakkı             D) Sağlık hakkı

3) Sosyal Bilgiler dersi, bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

A) Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak.
B) Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratmak.
C) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak.
D) İnsan vücudunun çalışma sistemini öğretmek.

4) Tarımı geliştirmek için “Şamran” adı verilen su kanalları açmışlardır. Maden işlemeciliği, taş işçiliği ve kale yapımında ustalaşmışlar, Doğu Anadolu’da Van Gölü civarında kurulmuştur. Ahiret inancına sahip olduklarından, ölen kişilere oda biçiminde mezarlar yaparak, kişisel eşyalarını yanlarına koymuşlar.
Bu bilgilere dayanarak M.Ö. dönemlerde Anadolu’da kurulan hangi uygarlıktan bahsedilmiştir?

A) Hititler                B) Frigler
C) Urartular            D) Lidyalılar

5) Sümer uygarlığına ait olmayan gelişme hangi seçenekte gösterilmiştir?

A) İlk yazı ve tekerlek
B) Zigguratlar
C) İlk yazılı antlaşma
D) Matematikte dört işlem

6) Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır. Krallarının tanrıya hesap vermesi amacıyla Anal denilen yıllık kil tabletler yazmışlardır. Başkentleri Hattuşaş’tır.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki hangi medeniyete aittir?

A) Hititler            B) Sümerler
C) Frigler             D) İyonlar

7) Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?

A) İklim koşullarının elverişli olması
B) Toprakların verimli olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Su kaynaklarının fazla olması

8) Lidyalılar parayı icat eden uygarlıktır. Paranın icadı, ticari hayatta kullanılan takas (değiş- tokuş) usulünü sona erdirmiştir. Tarihte ilk ticaret yolu olan Kral Yolu’nun bir kısmını inşa etmişlerdir. Lidyalılar, Kral Yolu sayesinde ticarette merkez konumuna gelmişlerdir. Kral Yolu, Doğu ile Batı arasında ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Verilen bilgide Lidyalılar’ın hangi alandaki faaliyetleri üzerinde daha fazla durulmuştur?

A) Ekonomik           B) Yönetim
C) Dini                      D) Kültürel

9) Aşağıdakilerden hangisi Sümerlere ait özelliklerden biri değildir?

A) Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerdendir.
B) Tarihî devirleri başlatmışlardır.
C) Astronomi ile ilgilenmişlerdir.
D) Parayı bularak ekonomiye katkı sağlamışlardır.

10) 
Devlet
I. Hitit
II. Frig
III. Lidya
IV. İyonya

Başkent
Hattuşaş
Gordion
Sard
Tuşpa
Yukarıda verilen devlet – başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I                         B) II                             C) III                    D) IV

11) Sümerler, değişik amaçlarla kullandıkları ziggurat adı verilen büyük tapınaklar inşa etmişlerdi. Bu yapılar piramide benziyordu.
Zigguratların kullanılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Savunma amaçlı kuleler
B) Eğitim öğretim yerleri
C) Tarım ürünlerini saklandığı depolar
D) Gök cisimlerinin incelendiği gözlemevleri

12) Zaman içinde çeşitli doğa olayları sonucu meydana gelen unsurlara doğal varlık denir.
Tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinin doğal varlık olduğu söylenemez?

A) Şelale                       B) Cami
C) Göl                           D) Mağara

TÜM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 90-91 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 88-89 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -