5. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı

5. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı

Olay, düşünce, duygu ve hayalleri sözlü ve yazılı olarak güzel ve sanatlı biçimde anlatan sözlü ve yazılı eserlere edebiyat eseri denir. Olay yazıları, Düşünce yazıları, Haber (bildirme) yazıları, hikaye, masal, fabl. 5. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı, Metin Türleri Konu Anlatımı , 5. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı, 5. Sınıf Türkçe.

Metin Türleri

Olay Yazıları

Hikaye(Öykü)

Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne hikâye (öykü) denir.

Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.
Dar bir zaman dilimini kapsar.
Olayla ilgili yer ve zaman bellidir.
Romana göre kısa eserlerdir.
Karakter sayısı azdır.
Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
Kısa soluklu eserlerdir.
Olay, başlangıçtan sonra doğru giden bir olayın bir anlık parçasıdır.

Masal

Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılara masal denir.

Masalda eğiticilik ve öğreticilik esastır.
Masallardaki olaylar gerçeğe uymaz.
Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir.
Masalın geçtiği yer ve zaman belirsizdir.
Masallar tekerlemeyle başlar.
Masaldaki karakterler; cinler, periler, devler ve hayvanlar olabilir.
Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
Ulusal konulara yer verilmez, evrensel konular ve mesajlar içerir.

Fabl(Öykünce)

İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insan özelliği verilerek başlarından geçen olayların insanlara ibret dersi verecek şekilde anlatıldığı kısa yazılara fabl denir.

Sonunda ders verme amacı güden yazılardır.
Genellikle hayvanlar ve bitkiler konuşturulur.
Fabl kahramanları insanlar gibi düşünür, insanlar gibi konuşur ve tıpkı insanlar gibi
davranır.
Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydeba’dır

Olay, düşünce, duygu ve hayalleri sözlü ve yazılı olarak güzel ve sanatlı biçimde anlatan sözlü ve yazılı eserlere edebiyat eseri denir. Olay yazıları, Düşünce yazıları, Haber (bildirme) yazıları, hikaye, masal, fabl. 5. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı, Metin Türleri Konu Anlatımı , 5. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı, 5. Sınıf Türkçe.

Bildirme Yazıları

Mektup

Kişinin, uzaktaki kişilerle haberleşmek, gördüklerini, duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla yazdığı yazılara mektup denir. Mektup, konuları ve yazılış amaçları bakımından özel mektup, iş mektubu ve edebi mektup gibi türlere ayrılır. Mektup bir hitapla başlar.

Mektup Yazarken Uyulması Gereken Kurallar

Tarih: Kâğıdın sağ üst köşesine, hitapla aynı sıraya yazılır. Tarihten önce mektubun yazıldığı yer yazılır.
Hitap: Hitap mektubun başlığıdır. Hitap bir iki sözcükten uzun olmamalı, aradaki sevgi, saygı, içtenlik derecesi bu bir iki sözcükte toplanmış olmalıdır. Hitaptan sonra virgül (,) işareti koymayı unutmamak gerekir.
Giriş: Mektubun yazılış nedeni bu bölümde belirtilir. Giriş birkaç cümleliktir.
Gelişme: Mektubun söyleşi bölümüdür. Verilecek haberler, sorulacak sorular bu bölümde yer alır.
Sonuç: Bu bölümde mektup yazılan kimsenin ve tanıyorsak o ailedekilerin durumu, sağlığı sorulur. Kendi durumumuzdan haber veriler. İyi dileklerle mektup bitirilir. Mektubun sağ alt köşesine ad, soyad yazılıp imzalanır. Kâğıt özenle katlanıp zarfa konularak zarf kapatılır.

Dilekçe

Bir isteği belirtmek, bir şikayeti duyurmak, bir konuda blgi vermek veya bilgi vermek amacıyla yazılan başvuru yazısına dilekçe denir.

Düşünce Yazıları

ir toplumu; sosyal, siyasal, bilimsel vb. konularda düşündürmek amacıyla fikri temelleri olan, bir kısmı kişisel düşünceler olurken bir kısmı ispatlanmış gerçeklere dayanarak yazılan yazılara düşünce yazıları denir. Düşünce yazılarında açıklayıcı ve tartışmacı anlatım teknikleri çokça kullanılır. Fikri alt yapısı olan türler olması sebebiyle de düşünceyi geliştirme yollarından sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme, örneklendirme ve karşılaştırmalara sık sık başvurulur.

Şiir

Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasına şiir denir.

Şiir, bir ana duygu etrafında yazılır.
Diğer türler gibi şiir de bir plana sahiptir.
Ancak her ölçülü ve kafiyeli metin, şiir değildir.
Şiirde “duygu” temel unsurdur ama duygunun dışında “düşünce” ve “hayal” de vardır.
Şiirde “sanat” ögesi ağır basar. Bu bakımdan şiirde sözcük seçimi öne çıkar. Aslında şiir, sözcüklerin ahenk oluşturacak şekilde bir araya getirilmesinden oluşur.

Her şiirin bir başlığı vardır. Başlığın, şiirde anlatılanlarla uyumla olması gerekir. Şiirde her bir satıra dize (mısra) denir. Şiiri yazarken her dizenin başındaki harf büyük harfle yazılır.

Dört dizelik kümelere kıta (dörtlük) denir. İki dizeden oluşan kümelere de beyit adı verilir.

Şiir yazana şair denir. Halk şiiri yazan ve bunu çalıp söyleyene de ozan denir. Günümüzde ise şair yerine ozan sözü de kullanılmaktadır.

 

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

2022 DGS Başvuruları Başladı - 4. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Durum (Hal) Ekleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Anlamlarına Göre Kelimeler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 5. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Olayları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünsüz(Sessiz) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünlü(Sesli) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ekler Konu Anlatımı -
reklam