Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2

Sponsorlu Bağlantı

5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı test,5.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı test çöz,5.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı pdf,5.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf fen bilimleri  yazılı soruları pdf,5. sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 2. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; kuvvetin ölçülmesi ile maddenin ayırt edici özellikleri konularını içermektedir.

5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. (2 X 10 = 20 puan)

CÜMLELER-İFADELER  D/Y
1. Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer. (…..)
2. Kuvvet cisimlerin șeklini değiștiremez. (…..)
3. Dinamometrelerde hassas ölçüm yapmak istiyorsak kalın yay kullanmamız gerekir. (…..)
4. Kuvvetin birimi Newton’dır. (…..)
5. Su ve hava direnci cismin hareketini engelleyici bir etkidir. (…..)
6. Sürtünme kuvveti hareket yönüne zıt yönlüdür. (…..)
7. Donma ve yoğuşma sırasında madde, ısı alır. (…..)
8. Kaynama noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. (…..)
9. Saf bir katı maddenin ısı alması sonucu, katı hâlden sıvı hâle geçtiği sıcaklık değerine donma noktası denir. (…..)
10. Saf maddelerin erime ve donma noktaları eşittir. (…..)

B) Her bir bölmesi 1 N’ı gösteren özdeș dinamometrelerle X, Y, Z cisimleriyle șekildeki gibi ölçümler yapılmıştır.
Buna göre X, Y, Z cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvetleri boş bırakılan kısımlara yazınız. (4 X 3 = 12 puan)

X: ………………………………..

Y: ……………………………….

Z: ……………………………….

C) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (4 X 17 = 68 PUAN)

1- Aşağıdakilerden hangisi besinini hazır olarak alır?

A) Papatya                   B) Eğrelti otu
C) Peynir küfü             D) Kara yosunu

2- I. Yıpranan motor dişlilerinin yağlanması
II. Buzlanmış yolların buzlarının sökülmesi
III. Kışın araçlara kar lastiklerinin takılması
Yukarıdaki olaylardan hangileri sürtünme kuvvetini artırır?

A) Yalnız I.              B) Yalnız II.
C) II. ve III.            D) I, II ve III.

3- Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet, dinamometre ile ölçülür.
B) Kuvvetin birimi, Newton’dır.
C) Bazı kuvvetler cisimleri harekete geçiremeyebilir.
D) Bütün kuvvetler cisimlerin yönünü değiştirir.

4- Dinamometreler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapısında yay ya da esnek bir cisim bulunur.
B) Esnekliği az olan yay kullanılan dinamometreler ile daha büyük kuvvetler ölçülür.
C) Dinamometreler ile yer çekimi kuvveti de ölçülebilir.
D) Dinamometrelerin bir diğer adı da terazidir.

5- I. Yürümek
II. Yazı yazmak
III. Kış lastiği kullanmak
Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangilerinde sürtünme kuvvetinden yararlanılır?

A) Yalnız I             B) Yalnız II
C) I ve II                D) I, II ve III

6- Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Akciğer solunumu yapan hayvanların hepsi karada yaşar.
B) Omurgalı hayvanların tümü yavrularını sütle besler.
C) Sürüngenler yumurta ile çoğalır.
D) Kuşlarda yavru bakımı görülür.

7- Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süre aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?

A) Bir gün             B) Bir hafta
C) Bir ay               D) Bir yıl

8- Dinamometrelerle ilgili;
I. Dinamometrelerde sarmal yaylar kullanılır.
II. Dinamometrenin ölçebileceği en büyük değer dinamometrenin üstünde yazar.
III. Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II                  B) II ve III
C) I ve III                D) I, II ve III

9- Ahmet karlı bir günde ișine gitmek için sırasıyla;
I. Merdivendeki buzları söker.
II. Arabasının kapısını yağlar.
III. Arabasının tekerine zincir takar ve arabasıyla ișine ulașır.
Buna göre Ahmet’in yaptığı eylemlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılmıștır?

A) Yalnız I            B) Yalnız II
C) I ve II               D) II ve III

10- Șekilde gösterilen deneyde çaydanlıktaki su sürekli ısıtılmaktadır.

Buna göre I ve II ile gösterilen olaylar așağıdakilerin hangisinde verilmiștir?
                   I                                   II            
A)     Süblimleşme               Kaynama
B)     Yoğuşma                      Süblimleşme
C)    Kaynama                       Buharlaşma
D)    Buharlaşma                  Yoğuşma

11- Tabloda maddelerin erime noktaları verilmiștir.

Saf madde Erime noktası (°C)
Kalsiyum 839
Çinko 420
Şeker 185
Kabartma tozu 300

Bunlardan hangisi 500°C’ta katı haldedir?

A) Kabartma tozu              B) Çinko
C) Șeker                               D) Kalsiyum

12- Edis’in verdiği hal değişimi örnekleri aşağıdaki gibidir.
• Islak çamaşırların kuruması
• Denizden çıktığımızda üşümemiz
• Elimize kolonya döküldüğünde serinlik hissetmemiz.
Buna göre Edis hangi hal değişimi ile ilgili örnekler vermiştir?

A) Buharlaşma             B) Erime
C) Yoğuşma                  D) Donma

13-     Yandaki yaya 6 N kuvvet uygulayan bir cisim asıldığında yay 2 cm uzamaktadır.
Yaya 12 N kuvvet uygulayan bir cisim asıldığında yayın son boyu kaç cm olur?

A) 4           B) 10            C) 12               D) 14

14- Aşağıda verilen olaylardan hangisi birbirinin tersidir?

A) Erime-Kaynama                 B) Donma-Yoğuşma
C) Erime-Donma                    D) Erime-Yoğuşma

15- • Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
• Sıvılarda gerçekleşir.
• Isı alarak gerçekleşir.
Yukarıda özellikleri verilen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynama              B) Buharlaşma
C) Donma                  D) Erime

16- Saf hâlde bulunan K, L ve M maddelerinin erime ve donma sıcaklıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Madde Erime sıcaklığı (°C) Donma sıcaklığı (°C)
K 0 0
L 20 20
M 40 40

Tabloya göre, aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?

A) Bir saf maddenin erime ve donma sıcaklığı aynıdır.
B) K maddesinin erime sıcaklığı, L maddesinin erime sıcak-lığından büyüktür.
C) 25 °C sıcaklıkta M maddesi sıvı hâldedir.
D) Bütün maddeler aynı sıcaklıkta erir.

17- I. Yağmur ve kar gibi doğa olaylarıyla su, yeryüzüne döner. Güneş, onları ısıtır tekrar gökyüzüne ulaştırır.
II. Su buharı, soğuk ortamda yoğuşarak sıvı hâle gelir.
III. Buz, ısı etkisi olmadan da eriyebilir.
Yukarıdaki bilgilerin hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II                 B) Yalnız III
C) II ve III                  D) I, II ve III

TÜM 5. Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -