Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı test,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı test çöz,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı pdf,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; peygamberimizin hayatı  konularını içermektedir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. (5×3=15p)

*Bizden *Peygamber *El-Emin *Ravza-i Mutahhara *Suffe *Nezir *Tevekkül

1. …………………………………….., Peygamberimizin (s.a.v.) Mescid-i Nebi’nin yanında bulunan mezarının bulunduğu yere denir.
2. Peygamberimiz (s.a.v.) kırk yaşında iken …………………..…….…olmuştur.
3. …………. Allah’ın (c.c.) emirlerine karşı gelen insanları, onun azabıyla korkutan ve inançsızlara, günahkarlara ilahi emirleri duyurmak suretiyle onları uyaran anlamında Hz. Peygamberin sıfatıdır.
4. “Bizi aldatan ………………………..değildir.”
5. İnsanın, yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yaparak her türlü tedbiri aldıktan sonra sonucu Allah’tan (c.c.) beklemesine ………………..…………… denir.

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ harfi koyunuz. (5×3=15p)

1. ( ) Peygamberimiz (s.a.v), 616 yılında Habeşistan’a hicret etmiştir.
2. ( ) Medine’nin eski adı Yesrib’dir 3. ( ) Akıl ve duyu organlarıyla bilinen veya varlığı düşünülebilen varlıklar için alem kavramı kullanılır. 4. ( ) Peygamberimizin amcasının oğlu Hz. Ali 20 yaşında Müslüman olmuştur.
5. ( ) Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır.

C. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. (5×3=15p)

(  ) Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşamış, Resulullah’ın sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselerdir. (1) Kuba
(  ) Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu gün kutladığımız kandildir. (2) Miraç
(  ) Peygamberimizin (s.a.v.) yeryüzünü şereflendirdiği zamandır. (3) Asr-ı Saadet
(  ) Peygamberimizin (s.a.v.), Allah (c.c.) katına yükselmesi olayıdır. (4) Mevlit
(  ) İslam tarihinde, topluma yönelik olarak inşa edilen ilk mescit. (5) Sahabi

D. Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanı yuvarlak içerisine alarak belirtiniz (5×3=15p)

1 – Alak suresinin ilk beş ayeti hangi mağarada inmiştir.                    Hira                                   –                                             Sevr
2 – Hicret kaç yılında olmuştur.                                                                   610                             –                                     622
3 – Mescidi Nebi’ye, kimsesiz Müslümanların barınması için inşa edilmiştir.                            Suffe                    –                          Mescid-i Nebi 
4 – Müslümanların yaptığı ilk savaştır.                         Bedir                         –                             Uhud
5 – Allah (c.c.) ile iletişim kurmak                              Oruç                                             Dua

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (8×5 =40p)

Mekke’den Medine’ye hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara ……………….…. , Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………………… denir.
1) Yukarıdaki boşluklar sırasıyla nasıl doldurulmalıdır?

A) Muhacir – Ensar
B) Konuksever – Göçebe
C) Yardımsever – Göçebe
D) Ensar – Muhacir

2) Allah, peygamberleri insanlığa ……………… olarak göndermiştir.” cümlesi, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) Uyarıcı                       B) Müjdeleyici
C) Zorlaştırıcı                D) Kurtarıcı

3) Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez?

A) Çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmak
B) Çocukları arasında cinsiyet ayrımı yapmak
C) Çocuklarıyla vakit geçirmek
D) Önemli konularda çocuklarının görüşünü almak

4) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır?

A) Müslümanın gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonuç konusunda Allah’a güvenmesi
B) Müslümanın ibadetlerini zamanında ve tam yapmaya gayret etmesi
C) Müslümanın, kendisine sıkıntı ve zorluk çıkaranlara beddua etmesi
D) Müslümanın, İslam’ın emirlerine tam bir şekilde uyması

Peygamberimiz …………….’te çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.
5) Yukarıdaki cümlede boş yere hangisi gelmelidir?

A) Medine’de
B) Şam’da
C) Kufe’de
D) Taif’ta

6) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in (s.a.v.) Hz.Hatice ile evliliği sonucu doğan çocuklarından biri değildir?

A) İbrahim                   B) Kasım
C) Rukiyye                   D) Ümmü Gülsüm

“Ukbe b. Âmir otlattığı develeri arkadaşlarına bırakıp Suffe’ye koşardı.
Suffe’de kalamayan sahabiler nöbetleşerek Mescid-i Nebi’ye giderek Peygamberimizi dinlerlerdi.”
7) Sahabilerin bu davranışları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Savaşlardaki cesaretleri
B) Çalışmak istememeleri
C) Öğrenme arzuları
D) İhtiyaç sahibi olmaları

8) Peygamberimizin (s.a.v.) Mekkelilerin isteği üzerine İslam’a davetinden vazgeçmesini isteyen amcası Ebu Talib’e “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yine de davamdan dönmeyeceğim.” (İbn Hişam, es-Sîre, C 1-2, s. 266.) demesi, onun hangi özelliğini göstermektedir?

A) Güvenirliğini
B) Tevekkülünü
C) Adaletini
D) Kararlılığını

TÜM 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyoterapi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Posta Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Podoloji (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Pazarlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -