5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-2

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı test,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı test çöz,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı pdf,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ile caminin bölümleri konularını içermektedir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın. (10 x 2 = 20 Puan)

1-(…….) Müslümanların kutsal kitabı Tevrat’tır.
2-(…….) Kur’an-ı Kerim’in tek harfi dahi değişmemiştir.
3-(…….) Bir müslümanın bir başkasıyla üç günden fazla küs durması olmaz.
4-(…….) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.
5-(…….) İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmak günahtır.
6-(…….) Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara akraba denir.
7-(…….) Ahiret gününde tek söz sahibi Allah’tır.
8-(…….) İsteklerimizi Allah’a iletmek için dilek tutarız.
9-(…….) Melekler topraktan yaratılmış varlıklardır.
10-(…….) Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.(10×3=30 Puan)

*davranışlar *ayet *Kur’an-ı Kerim *Peygamber *besmele *Mikâil (a.s.) *Kabe *Hz.Osman *Zekat *saygı

1- Hz.Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitap …………………………….dir.
2- Dinimiz, insanı güzel ……………………….yapmaya yönlendirir.
3- Dinimizce zengin sayılan bir Müslüman’ın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesine………………………vermek denir.
4- Eûzü billahî mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillahirrahmânirrahîm ……………………….. dir.
5- Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek ………………………dir.
6- Kur’an-ı Kerim’in her cümlesine …………………………denir.
7- Kur’an-Kerim ………………………………zamanında çoğaltıldı.
8-……………… Allah’ın(c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişidir.
9- ……………..,yeryüzünde Allah’ın adını anmak amacıyla yapılan ilk ibadet yeridir.
10- Öğretmenlerimize daima sevgi ve …………….. göstermeliyiz.

C.Aşağıda verilen caminin bölümlerini eşleştiriniz.(5×2=10puan)

(…)Şadırvan 1 . Camilerde kıbleyi gösteren imamın namaz kıldığı oyuklu yerin adı
(…)Kürsü 2. Namazdan önce abdest almak için etrafında muslukların sıralandığı su haznesidir.
(…)Müezzin 3. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri
(…)Âlem 4. Ezan okuyan kişi
(…)Mihrab 5. Minarenin tepesine yerleştirilen hilal şeklindeki tepeliğin adı

D.Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (20×2=40puan)

1-Besmelenin anlamı nedir?

A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.
B) Allah’a çok şükür.
C)Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla (başlarım.)
D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

2-Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman’a yakışmayan bir davranıştır?

A)Saygılı ve hoşgörülü olmak
B) Arkadaşlarımızın arkasından konuşmak
C)Temiz ve bakımlı olmak
D) İbadetlerini zamanında yapmak

3-Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki sevgi ve saygı bağını güçlendirir?

A)Kıskançlık                     B)Kin
C)Yardımlaşmak             D)Nefret

4- Hz.Muhammed’in anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hz.Amine – Hz.Abdullah                  B)Hz.Fatma – Hz. Ali
C)Hz.Hatice – Hz.Ebubekir                 D)Hz.Aişe – Hz.Ömer

5- Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oku!              B) Namaz kıl!                C) Oruç tut!               D) Zekât ver!

6-Mekke’de bulunan Kabe’yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz               B) Oruç                     C) Zekat             D) Hac

7- Allah’ın Cebrail aracılığı ile Peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir?

A)Kıssa                 B) Kitap                     C)Vahiy                 D)Suhuf

8-Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir?

A) Saygılı olmak               B) Savurganlık                   C) Çalışmak                  D) Sorumluluk

9-Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an, Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.
B) Kur’an Hz. İbrahim’e indirilmiştir.
C) Kur’an, Ramazan ayı içinde yer alan Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.
D) Kur’an yirmi üç senede indirilmiştir

10-Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (cc) şükür ifadesi değildir?

A) Hamdolsun                 B) Salavat
C) Elhamdülillah            D) Şükürler olsun

11-Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?

A) Hira Mağarası                   B) Kâbe
C) Hacer-ül Esved                 D) Cami

12-Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza saygı duyduğumuzu gösterir?

A) Gereksiz harcamalar yapmak
B) Evi ve odamızı dağıtmak
C) Odalarına kapıyı vurmadan girmek
D) Gerektiğinde onlardan izin almak

13- Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamber doğru olarak verilmiştir?

A) İncil-Hıristiyanlık-Hz. İsa (as)                   B) Kur’an-ı Kerim-İslamiyet-Hz. Muhammed (sav)
C) Tevrat-Yahudilik-Hz. Davut (as)                D) Zebur-Yahudilik-Hz. Musa (as)

14- Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız?

A) Besmeleyle          B) Namazla                C) Oruçla                 D) Selamla

15- Yollara tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Cimridir                B) Çalışkandır.
C) Cömerttir.             D) Ahlakı güzeldir

16-Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi?

A) Oku!                  B) Yaz!
C) İtaat et!             D) Düşün!

17-“Çalışırım, ………………. yardımına güvenir ve başarırım.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Allah’ın                 B) Babamın                   C) Devletin               D) Öğretmenimin

18-”Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?

A) Merhaba                     B)Elhamdülillah                     C) Besmele                D)Şükür

19- Oruç ayı hangi aydır?

A)Recep                  B)Şaban                       C)Ramazan                D)Muharrem

20 Kur’an-ı Kerim’in ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir?

A) Mikail                B) İsrafil                  C) Cebrail                 D) Azrail

TÜM 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 96-97 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 90-91 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 88-89 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 86-87 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları - 5. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 80-81 Cevapları - Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -