Karatay Üniversitesi Yksde Basarılar Dileriz

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı test,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı test çöz,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı pdf,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı cevap anahtarlı eğitimhane,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı,5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları pdf,5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevap anahtarı,

Müfredata uygun 2022-2023 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları yer almaktadır. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları cevap anahtarlı, test, klasik ve boşluk doldurma şeklinde kategoriye eklenmiştir. 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2022-2023

Bu sınav; Allah’ın isim ve sıfatları ile ayet ve hadisler konularını içermektedir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ;

SORULAR

A)Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. ( 15 Puan )

* Rahman   * Allah (cc)    * Esma-i Hüsna   * Rahim   * el-Kadir   * Dua   * Semi   * Basar   * Kıssa

1- ………….. dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir.
2- Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine …………………………………………..denir. Bu isimleri Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerinden öğreniriz.
3- …………………….: Allah’a (c.c.) zor gelen, O’nun gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. Allah (c.c.) dilediğini kolaylıkla yapan ve yaratandır.
4- İnsanlar ibadetler sayesinde Allah’a (c.c.) yakınlaşır, O’nunla iletişim ve irtibat kurarlar. Allah (c.c.) ile irtibat kurmanın en güzel yolu ……………….…………….. etmektir.
5- Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin hayatlarını ve inanmayanlarla mücadelelerini bizlere anlatır. Bu anlatımlara ……………………………… denir.

B) Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. ( 15 Puan )

1- Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir. Evrendeki düzen mükemmel bir şekilde Yüce Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşmiştir. D Y
2- Allah’ın (c.c.) varlığı, sıfatları ve yaptıkları hiçbir varlığa benzemez. O’nun yardımcısı, eşi ve benzeri yoktur. D Y
3- Dua sadece sıkıntılı zamanlarda başvuracağımız bir ibadettir. Kişi, her zaman Allah’a dua edip onu rahatsız etmemelidir. D Y
4- Yüce Allah’ın işitmesi ve görmesi, yaratılmış varlıklardaki kulak, göz gibi organlar yoluyla değildir. Çünkü Allah (c.c.) yarattıklarına benzemez. D Y
5- Duaya hamd ve şükür ile başlamalıyız. Dua içerisinde Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini anmalı ve Hz. Peygambere salavat getirmeliyiz. D Y

C) Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. ( 20 Puan )

1- Semi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2- Basar: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3- Kudret: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- İlim : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5- Tekvin : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. (50 Puan)

1. Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir. Tüm varlıklar belli bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.
Aşağıdaki örneklerden hangisi metindeki bilgi ile ilişkilendirilemez?

A) Göklerin ve yerin yaratılması
B) Gece ve gündüzün peş peşe gelmesi
C) Covid-19 salgınının Dünya’ya yayılması
D) Gemilerin denizlerde yüzmesi

2. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiya, 22. Ayet)
Verilen ayet-i kerimede üzerinde durulan temel kavram hangisidir?

A) Semi                B) Tevhid
C) Kudret            D) Basar

3. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘ol’ der, o da hemen oluverir.” (Bakara, 117. Ayet)
Verilen ayet-i kerime Allah’ın hangi sıfatı ile daha çok ilgilidir?

A) İlim                B) İrade
C) Kudret           D) Semi

4. Allah (c.c.) evrendeki her canlı varlığın yaşaması için nimetler vermiştir. Bu nimetleri verirken de inanan veya inanmayan ayrımı yapmamıştır. Allah’ın (c.c.) rahmeti çok geniştir.
Metinde verilen bilgi Allah’ın (c.c.) hangi ismi ile ilgilidir?

A) Rahim              B) Kadir
C) Alim                 D) Rahman

5. İşitmekte her şeyi
Gizli açık her sesi
Kabul eder dileği
O’nun adı …………
Verilen mısrada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) el-basir              B) es-semi
C) er-rahman        D) er-rahim

6. Allah’ın (c.c.) bilmesi asla bizim bilmemize benzemez. Bizler bilmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyarken O, hiçbir araca ihtiyaç duymadan bilir. O’nun bilgisinde ne artma ne de eksilme olur. Çünkü O’nun bilgisi tamdır.
Verilen metinde Allah’ın hangi sıfatı üzerinde durulmuştur?

A) Kudret           B) İlim
C) Semi               D) Basar

7. İnsanlar Allah’a (c.c.) olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını göstermek için ………….. ederler. Bu sayede Allah’a (c.c.) yakınlaşır, O’nunla ……………… ve irtibat kurarlar. Allah (c.c.) ile irtibat kurmanın en güzel yolu ………….. etmektir.
Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Yardım            B) Dua
C) İbadet              D) İletişim

8.I. İslam dinine göre sadece Allah’a (c.c.) dua edilir.
II. Dua sözlükte yalvarma, yakarma, seslenme, dileme, istekte bulunma gibi anlamlara gelir.
III. Dua, sevinç ve üzüntüleri Allah (c.c.) ile paylaşmaktır.
IV. Zor ve sıkıntılı durumlarda Allah’tan (c.c.) yardım istemektir.
Dua ile ilgili verilen maddelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I               B) I ve II
C) I, II ve III           D) I, II, III ve IV

9. Duaya hamd ve şükür ile başlamalıyız. Dua içerisinde Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini anmalı ve Hz. Peygambere salavat getirmeliyiz. Bir iyilik isterken sadece kendimiz için değil ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve tüm Müslümanlar için de istemeliyiz. Dualarımızda vatanımızı, milletimizi, şehitlerimizi ve mazlumları unutmamalıyız.
Verilen metin hangi soru için bir cevaptır?

A) Dua nedir?                      B) Nasıl dua edilir?
C) Niçin dua edilir?            D) Ne zaman dua edilir?

10. Hz. İbrahim’in (a.s.) soyundan birçok peygamber geldiği için ona peygamberlerin atası denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu soydan gelmemiştir?

A) Hz. Muhammed            B) Hz. İsmail
C) Hz. İshak                        D) Hz. Nuh

Başarılar Dilerim. Süre 40 Dakika…

TÜM 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

CEVAPLAR

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır 2023 - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Ressamlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yapı Denetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Yağ Endüstrisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 - Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023 -