2022- YKS Sınava başvuru işlemi nasıl tamamlanacaktır?

2022- YKS Sınava başvuru işlemi nasıl tamamlanacaktır?

2022 YKS için başvurular başladı. Başvuru işlemlerinin nasıl tamamlanacağı  merak edilmekte. Sınav başvuru işlemi nasıl tamamlanacaktır? İşte yazımızda cevabı..

Sınava başvuru işlemi nasıl tamamlanacaktır?

2022 YKS Kılavuzunda yer alan bilgilere göre;

a)Başvuru Merkezinde Yapılacak Başvurular

Bir başvuru merkezinden başvuru yapması gereken adayların, başvuru süresi içinde bir başvuru merkezine giderek başvurusunu yapması ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlamaları gerekmektedir.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapması gereken adaylardan ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim
gören ve kendi okulu başvuru merkezi olanlar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.
Bir başvuru merkezinden başvuru yapması gereken adaylardan ortaöğretim kurumundan mezun olanlar, açık
lise öğrencileri, yurt dışı okulu mezunu/öğrencisi olanlar; başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezlerinden şahsın bizzat kendisi dışında başvuru yapılamayacaktır. Başvuru Merkezleri, aday başvurularını resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapması gereken adayların, başvuru merkezine giderken yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir (Başvuruda, fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.):

 Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2022-YKS Aday Başvuru Formu
Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi
dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk
damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya
ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.),

Bunların dışında;
Sürücü belgesi,
Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, geçerli kimlik belgesi olarak kabul
edilmeyecektir.

Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin;

1) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için
bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun onaylı
bir örneği
2) Engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe
3) Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
(Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru
merkezine teslim edilmeyecek, aday tarafından başvuru süresi içinde doğrudan ÖSYM’ye
gönderilecektir.),

Başvuru merkezlerinde eğitim bilgilerini değiştirebilir durumda olan adaylar için eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği (Bu durumdaki adayların eğitim bilgilerini gösterir (diploma, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi vb.) resmî belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belge noter onaylı veya mezun olduğu okul müdürlüğünden ön ve arka yüzü onaylı olmalıdır. Belgenin aslı ve bir fotokopisi adayın yanında bulunmak kaydıyla fotokopi belge, aslı kontrol edilerek başvuru merkezi görevlisi tarafından da onaylanabilecektir. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı süresince başvuru merkezlerinde muhafaza edilecek ve ÖSYM tarafından talep edilmesi halinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir.)

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan ve Merkezimiz kayıtlarında da geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların, Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla çekilecek fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından elektronik ortama aktarılacaktır.

Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Adayın kimliğini belirlemede, fotoğrafından tanınmasında güçlük çekilmesi halinde salon başkanının adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2022-YKS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesini kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi dikkatlice kontrol etmeli, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri sisteme doğru olarak işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri vermelidir. Fotoğraf uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenmelidir.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 15,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir. Belgede yer alan şifre, adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin internet adresinden değiştirmelidir. Aday, daha sonraki işlemlerde de kullanacağından şifresini unutmamalı ve hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklamalıdır

DİKKAT: Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİNİZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda sınav ücreti yatırılamayacağından sorumluluk adayın kendisine aittir. Başvuru bilgileriniz sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak BAŞVURUNUZU TAMAMLAYINIZ. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde https://ais.osym.gov.tr adresinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

Adayların Sağlık/Engel Bilgileri: Adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları sınavlarda (EKPSS, e-YDS hariç) alınan engel durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. YKS’ye başvuru esnasında engel/sağlık durumu bilgisi sistemde yer almayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık kurulu raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı olarak yapılır. Sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Başvuru merkezlerinde engelli olarak ilk defa kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik olan adayların Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemeli, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve diğer başvuru merkezlerine de teslim edilmemelidir.

Cezaevinde olan adaylar başvurularını, cezaevlerinde kendileri için oluşturulan başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Bu adaylara, sınava ilişkin gerekli bilgi, belge, dokümanlar cezaevinde oluşturulan başvuru merkezlerince temin edilecektir.

b)İnternet İle Bireysel Başvurular

2022-YKS’ye bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanındaki açıklamalar doğrultusunda veya ÖSYM Aday İşlemleri
Mobil Uygulaması aracılığıyla başvuru işlemlerini yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 7 Mart 2022 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye
Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi, sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir
dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması
gerekmektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi
bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu
raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye
ulaştırmaları gerekmektedir.

c ) Yurt Dışından Başvurular/Askerlik Görevini Yapmakta Olan Adaylar

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar ile askerlik görevini yapmakta olduğu için bir başvuru merkezine gidemeyen adaylar, başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır. Posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

Bu adaylar (askerlik görevini yapmakta olanlar hariç), sınava Ankara-Çankaya veya İstanbul-2’de gireceklerdir.

1) Yabancı uyruklu adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, Y.U. Numarası alacaklardır.
2) Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi’ni başvuru süresi içerisinde bir yurt dışı telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildireceklerdir. Çağrı Merkezi Personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını sisteme kayıt edecektir. Askerlik görevini yapmakta olan adaylar, başvuru süresi içerisinde ÖSYM Çağrı Merkezi’ni arayarak sisteme kaydını sağlayacaktır.
3) Adaylar, T.C Kimlik / Y.U. Numarası ve şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yaparak
başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar, ÖSYM’nin Çağrı
Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.
4) Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün
Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde
Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır.
5) Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
6) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır.
Ayrıca adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme/ekleme yapabileceklerdir (MEB e-okul sisteminde eğitim
bilgisi olanlar hariç).
7) 6. maddede belirtilen adaylardan sınav ücretini yatırarak sınava başvuranlar, sınav tarihinden önceki son resmî iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA), Ankara ÖSYM Bürosuna (Emniyet Mahallesi Bandırma Bulvarı No:2 Yenimahalle-ANKARA) veya İstanbul Üsküdar Sınav Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklar ve Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Bu belgelerden biri bile eksik olan adaylar, sınava başvuruları tamamlanmamış olacağından, Sınava Giriş Belgelerini edinemeyeceklerdir:

a) Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi
b) Başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği)
c) Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)

Askerlik görevini yapmakta olan adayların ise aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

a) Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi
b) Sınava giriş için geçerli kimlik belgesi ile birlikte askeri kimlik belgesi
c) Birliğinden alınacak yazı.
ç) Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)

8) Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın, ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminde geçerli bir fotoğrafının bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecek; adayın eğitim bilgisi alanındaki beyanı, eğitim bilgilerini gösterir belge doğrultusunda başvuru merkezi görevlisi tarafından sistemde onaylanacaktır.
9) Yurt dışından başvuran adayların pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmeyecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
Pasaportunda giriş-çıkış tarihi belirtilmeyenler için e-devletten alınan belgeler, belge doğrulama adresinden
kontrol edilerek kabul edilecektir. Yurt dışından başvuru için sisteme kayıt olan adaylardan yurt dışında olduğu
süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlere Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyeceğinden bu durumdaki adayların sistemdeki yurt dışı kayıt bilgilerini ÖSYM’ye başvurarak
sildirmeleri ve yurt içindeki bir başvuru merkezinden sınavın başvuru süresi içinde başvurularını yapmış
olmaları gerekmektedir.
10) Belgelerinde eksiklik/ tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için yukarıda belirtilen işlemler yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve sınava alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri de silinecektir.
11) Başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu incelemeden hemen sonra adaya geri verilecek, diğer belgeler teslim alınacaktır.
12) Başvuru süresi içinde yurt dışında bulunan adaylardan fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan veya sistemde geçerli fotoğrafı bulunanlar, internet aracılığıyla bireysel başvuru yapacaklardır.
Yurt dışından başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya bu bilgilerinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

2022 TYT AYT YKS Ne Zaman | TYT ye Kaç Gün Kaldı?

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Sözel Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

Sayısal Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

Eşit Ağırlık Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

DİL Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

LÜTFEN FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN VE GÜNCEL GELİŞMELERİ ANLIK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

LÜTFEN INSTAGRAM SAYFAMIZI TAKİP EDİN VE GÜNCEL GELİŞMELERİ ANLIK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

LÜTFEN TWİTER SAYFAMIZI TAKİP EDİN VE GÜNCEL GELİŞMELERİ ANLIK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

2022 DGS Başvuruları Başladı - 4. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Durum (Hal) Ekleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Anlamlarına Göre Kelimeler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 5. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Olayları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünsüz(Sessiz) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünlü(Sesli) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ekler Konu Anlatımı -
reklam