2022-YKS Aday başvuru formu nasıl doldurulur?

2022-YKS Aday başvuru formu nasıl doldurulur?

2022 YKS Sınav başvuruları başladı. 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek başvurular nasıl yapılacak adaylar araştırıyor. Adaylara yardımcı olmak amacıyla bu yazıyı hazırladık. “Adaylar başvuru formlarını nasıl doldurulur? ” sorusunun  cevabı işte yazımızda.

Aday başvuru formu fasıl doldurulur?

2022 YKS Kılavuzunda yer alan bilgilere göre;

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın kimlik belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. 6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara, biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınabilecektir.). Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından tümüyle aday sorumludur. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav
koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirten ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri
zorunludur.

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU

T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.  Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular, “Bulgaristan’dan göç” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular, “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. KKTC
uyruklu adaylardan uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini; T.C. hariç uyruğundan biri
KKTC olan çift uyruklular ise “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylar ilgili alana
KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.

Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini
işaretleyeceklerdir (Sadece bu seçeneği işaretleyen yabancı uyruklu adayların Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki
yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar
doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmaktadır.).

11. YAZIŞMA ADRESİ

KKTC dâhil Türkiye dışında ikamet eden adaylar, bu alana ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES
İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

12. TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ

11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle
yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

14. OKUL ADI VE KODU
15. OKUL TÜRÜ VE KODU
16. ALAN ADI VE KODU
17. DAL ADI VE NO
18. OKUL NUMARASI
19. İLGİLİ ORTAÖĞRETİM KURUMUNA KAYIT TARİHİ

Bu alana, ilgili ortaöğretim kurumuna kayıt olunan tarih yazılacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo-3A ve Tablo-3B1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

20. MEZUNİYET TARİHİ
21. NOT SİSTEMİ
22. DİPLOMA NOTU/PUANI

14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. bilgi alanlarına, 2021-2022 öğretim yılında mezun olabilecek durumda
olan adaylar okul adı, okul türü, alan adı, dal adı ve kodları, okul numarası ile kayıt tarihi bilgilerini yazacak;
mezuniyet tarihi, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır.

23. ÖĞRENİM DURUMU VE KODU

Bu alana, aşağıda yer alan seçeneklerden uygun olan koduyla birlikte yazılacaktır. Adaylar bu bilgilerini,
başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2022 tarihleri arasında (25 Mart 2022 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre bittikten sonra
değişiklik yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce
işlem yapılmayacaktır.

24. SINAV MERKEZLERİ

Sınav merkezlerinin adları ve kodları Liste 1’de yer almaktadır. Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın
adresinde yer alan merkez veya bu merkezlere yakın olarak Merkezimizce belirlenen sınav merkezlerinden biri
veya okulunun bulunduğu merkez yazılacaktır.

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2022 tarihleri arasında (25 Mart 2022
saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra hiçbir surette aday talebine göre değişiklik yapılmaz ancak ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezinde de sınava alabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilir.

25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI
CEVAPLANDIRMA DURUMU

Adaylar bu alanda, aşağıdaki seçeneklerden kendi öğrenimlerine uygun olanı kodu ile birlikte yazacaklardır. Bu
bilgiler; MEB e-okul sisteminden de kontrol edilerek sistemdeki bilgiler doğrultusunda işlem yapılabilecektir.

1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.
Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları dâhil), bu seçeneği ve (1) kodunu yazacaklardır. Bu seçeneği yazan adaylar, sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplayacak, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.
Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), bu seçeneği ve (2) kodunu yazacaklardır. Bu seçeneği yazan adaylar, sınavda ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır

Adaylar bu bilgilerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2022 tarihleri arasında (25 Mart 2022 saat 23.59’a
kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre
tamamlandıktan sonra bu alanda değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme taleplerine ilişkin dilekçelere Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

26. SINAVA GİRECEĞİ YABANCI DİL

YDT’ye girmek isteyen adaylar, bu alanda sınava gireceği yabancı dili işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır.

27. 2022-YKS’YE GİRMEDEN 2021-TYT PUANINI KULLANMAK İSTEYENLER SEÇENEĞİ

“2021-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanımı kullanmak
istiyorum” seçeneğini, 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-TYT dâhil 2022-YKS’nin hiçbir
oturumuna girmek istemeyen adaylar işaretleyeceklerdir. 2021-TYT puanı olmayan veya 2021-TYT puanı 200
puanın altında olan adayların bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2021-TYT puanını kullanmak isteyenlerin (özel yetenekle öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar da dâhil) 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2022-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 2022 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

Bu adaylar, herhangi bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir ancak 2022-YKS başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

28. KILAVUZ KOŞULLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
29. ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği; şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi
çocuklarından başvuru hizmeti ücreti, sınav ücreti ile yerleştirme ücreti alınmayacağından bu kapsamda olan
adaylar bu seçeneği işaretleyecekler; bu kapsamda olmayan adaylar, boş bırakacaklardır. Sosyal Güvenlik
Kurumu kayıtlarında bilgileri yer almayan adaylar, bu muafiyetten yararlanamayacaklardır.

30. OTURUM BİLGİLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):
2022-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):
2022-YDT’ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır.

31. SAĞLIK/ENGEL DURUMU BİLGİLERİ

Bu alan, sınava başvuran engelli adaylar ile sağlık sorunu nedeniyle engelli salonunda sınava alınması gereken
adaylar tarafından doldurulacaktır. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

32. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
33. ADAYIN İMZASI

2022 TYT AYT YKS Ne Zaman | TYT ye Kaç Gün Kaldı?

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Sözel Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

Sayısal Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

Eşit Ağırlık Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

DİL Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler Taban Puanları İçin Tıklayınız

LÜTFEN FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN VE GÜNCEL GELİŞMELERİ ANLIK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

LÜTFEN INSTAGRAM SAYFAMIZI TAKİP EDİN VE GÜNCEL GELİŞMELERİ ANLIK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

LÜTFEN TWİTER SAYFAMIZI TAKİP EDİN VE GÜNCEL GELİŞMELERİ ANLIK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Kapıkule Sınır Kapısı Canlı Yayın 2022 İzle - 2022 ALES/2 başvuruları başladı - 2022-DGS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - YKS Adayların Eğitim Bilgilerinini Güncelleme İşlemleri Başladı - YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2022 - BİLGİYİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜREN ÜNİVERSİTE KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ - Uzmanlar 2022 AYT’yi değerlendirdi - 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! - 2022 MSÜ Taban Puanları, Milli Savunma Üniversitesi Puan Türleri - Üsküdar Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022 2023 - Kto Karatay Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022 2023 - Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022 2023 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022 2023 - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022 2023 - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022 2023 -
reklam