Reklam
Reklam
reklam reklam

2019 LGS kolay mıydı zor muydu? Değerlendirmesi2019 LGS sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınavla öğrenci alan liselere yerleştirmeler için düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu.

İki oturum halinde yapılan LGS sonuçları 24 Haziran’da açıklanacak. sınavdan sonra öğrenciler sözel bölümün sorularını kolay buldu. Örnek sorulara göre soruların daha kısa ve daha kolay olduğunu söyledi. Ancak ikinci bölüm matematik ve fen bilimleri sorularının yer aldığı sayısal alan öğrencilere göre zordu. Özellikle fen sorularının işlemli ve zor olduğunu bunun için de süreyi yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

019 LGS: Öğrencilere göre sözel bölüm soruları kolay. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk bölümümü oluşturan sözel bölüm sorularını öğrenciler kolay buldu.

İki oturum olarak düzenlenen LGS’de, ilk bölüm olan sayısal alanda öğrencilere 20 Türkçe, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile 10 yabancı dil sorusu yöneltildi. 50 sorudan oluşan ve 75 dakika süren bu bölümden sonra öğrenciler 45 dakika mola verdi.

2019 LGS: ÖĞRENCİLERE GÖRE SÖZEL BÖLÜM SORULARI KOLAY
Öğrencilerin yorumlarına göre sözel bölüm kolaydı. Birçok öğrenci bu bölümün sorularının örnek sorulardan daha kolay olduğunu belirtti. Öğrencilere göre Türkçe’de paragraf soruları daha kısaydı.

2019 LGS TABAN PUANLARI İçin Tıklayınız

2019 LGS Puan Hesaplamak İçin Tıklayınız

Peki eğitimciler LGS sorularını nasıl değerlendirdi.

İşte değerlendirmeler:

DOĞA KOLEJİ UZMANLARI SORULARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?
Sınavın genel değerlendirmesini yapan Doğa Koleji Akademik Direktör Sanem Bülbül Hüner, sayısal bölümün süresinin 20 dakika artmasının öğrencileri rahatlattığını söyledi. Kavramsal öğrenmeyi ölçen sorulara Sosyal Bilgiler soruların rastlandığını söyleyen Hüner, şöyle dedi:

“Bağlantılar kurarak ilişkilendirme; olaylar, durumlar ve nesneler arasındaki ilişkileri keşfederek örüntülere ulaşma becerisi olarak tanımlanan, kodlama becerisini ölçen Türkçe soruları da bu yılın öne çıkanları arasındaydı. Yorumlama, grafik ve görsel okuma, çıkarım yapma, karşılaştırma, muhakeme yapma, okuduğunu anlama bu yıl da LGS soruları ile ölçülen üst düzey düşünme becerileridir. Bu üst düzey becerileri erken yıllardan itibaren gelişmiş, nitelikli okuma alışkanlığı olan, bilgi birikimlerini günlük yaşam becerileri ile ilişkilendirerek öğrenen öğrenciler başarılı oldu.”

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI NASILDI?
Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Dursun:

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında başarılı olmak için, kavramsal bilgi büyük önem taşıyor. Kavram bilgisinin odakta olduğu ve yorum gerektiren sorulara ağırlık verilmiş. LGS soruları, okullardaki kavram öğretim tekniklerinin önemli rol oynadığının altını çiziyor. Verilen yargıları doğru kavramlarla eşleştirmeyi gerektiren sorular ön planda yer alıyor. Alıntı metinler ve sözler, önemli kararların yer aldığı maddelerden oluşan sorular, öğrencilerin yorumlama gücünü de ölçüyor. Kavramları iyi öğrenen ve soruları dikkatli okuyan öğrenciler, kavram yanılgılarına düşmedi. Sorular, müfredat ve konu kazanımlarına uygun.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI
Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülüyor. Bilgi ve yorum düzeyi yüksek sorulardı. Sınavda hemen her üniteden sorunun yer aldığı ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görüldü. Soruların zorluk derecesi, örnek sorulara göre daha yüksek. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere de dayalı. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön planda. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır. Bazı soruların zorluk derecesi yüksek olup öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir.

TÜRKÇE SORULARI ZOR MUYDU?

Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran

Örnek sorularla büyük benzerlik gösteriyor. Soruların genelinde; 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildi. Türkçe sorularının “öncüle bağlı” olarak cümle bilgisi, anlatım bozukluğu, fiilimsi, metin türlerinden deneme, yazım ve noktalama konularından geldiği görülmekte.

Anlam düzeyinde gelen sorular farklı kurguda ve oldukça yaratıcı. Örneğin mağara duvarlarına çizilen şekillerin şiir dizeleriyle eşleştirilmesinin istendiği kodlama sorusu dikkat çekiyor. Sözel mantık üzerine birden fazla soru geldi. Grafik yorumlama ile ilgili gelen soru da yine öğrencilerin grafik okuma ve sözel mantık becerilerini birlikte ölçen bir soru. Kaligrafi sanatıyla ilgili soruda; verilen öncüllere göre öğrencilerin farklı yazı türlerini okuma becerisi ile dikkatleri ölçüldü. Okuma alışkanlığı olan aynı zamanda doğru analiz ve sentez yapabilen öğrenciler başarıyı yakalayacak.

İNGİLİZCE SORULARI NASILDI?
İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

Sınav; öğrencilerin okuma-anlama, grafik okuma ve sözel mantık becerilerini ölçmekte. İngilizce dil bilgisi kurallarına ilişkin bilgi düzeyi soruları yerine öğrencinin muhakeme gücünü ortaya çıkaran ve metin bütünlüğünü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular. Üniteler arası sarmal soru yapısıyla tek soruda birçok kazanım ölçüldü.

İngilizce testinde tüm soru kökleri İngilizce olarak ifade edilmiş ve bazı soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru kökleri karşımıza çıktı. Yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi diyalogda üç boşluk tamamlama sorusu da vardı.

Sınavda yer alan kelime bilgisini ölçen soruların doğru yanıtlanabilmesi için; öğrencilerin kelimelerin yan ve eş anlamlarını da bilmeleri gerekmek. Üst düzey dikkat becerisi gerektiren tablo okuma sorularında ise verilen ifadelerin eşleştirilmesi gerekiyordu. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan, kelimelere çalışan öğrenciler başarılı olacak.

MATEMATİK SORULARI NASILDI?
Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven Güçbilmez:

Matematik soruları, anlatımı açık, uzun işlem gerektirmeyen, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşan, yorum gücünü ölçen nitelikte.

Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek sorularıyla; 2019 LGS soruları, içerik ve tarz olarak tamamen benzer. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmakta. 5, 6, 7. sınıf matematik konu ve kazanımlarını içermeyen, 8. sınıf müfredatına sadık kalınan bir içerikte. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav oldu.

FEN BİLİMLERİ SORULARI NASILDI?
Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt:

Fen bilimleri sınav soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmak. Görsel olarak zengin soruların; deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablo, görsel ve grafikler içerdiğini görmekteyiz.

Konu dağılımı dengeli, çelişkili soru yok. Sınavın zorluk düzeyi şöyle:

Biyoloji ile ilgili sorular, bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçtü. Fizik sorularında deneysel düzeneklerin sorgulandığı, görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisinin ölçüldüğünü görüyoruz. Çubuk ve iplerle oluşturulan düzeneğin bulunduğu Basit Makine sorusunun zorluk düzeyinin yüksek, seçici ve eleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme konusundan gelen sorunun çeldiricisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Soruda öğrenciden verilen bilgileri değerlendirmesi ve doğru yorum yapma becerisini kullanarak çözüme ulaşması isteniyor. Doğru yorum yapamayan öğrencilerin ise çeldirici seçeneğe düşme ihtimali yüksek olacaktır.

Kimya ile ilgili soruların ise temel bilgileri içeren, anlaşılması güç ifadelerin görülmediği sorulardan oluştuğunu görmekteyiz.

Sorular, deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrenciler için anlaşılır düzeydedir. Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışmak ve sayısal düşünme becerisi sınav başarısında önemli rol oynuyor.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Liselere Hazırlık Bölüm Başkanları

SÖZEL BÖLÜM SORULARI
TÜRKÇE: ÖRNEK SORULAR SINAVI BELİRLEDİ
Bu yıl yapılan LGS sınavında soruların şeklini ve içeriğini örnek sorular belirledi. Sorular müfredata uygundu. Grafik yorumlama soruları, görsel okuma soruları içerik bakımından dikkat ölçmeye yönelik sorulardı. Soruların çözümü kolay fakat çeldiricileri güçlüydü. Özellikle, soru köklerini dikkatli okumadan soruyu çözmeye çalışan öğrencileri çeldiriciler çekmiştir.

TEOG SORULARI GİBİ EZBER DEĞİLDİ
TEOG soruları gibi ezbere dayalı, hayatın içinde olmayan sorular, yerini daha çok okuma ve yorumlama sorularına bıraktı. Sınav okumayı seven, okuduklarından yorum çıkaran öğrenciler için kolay geçti. Dil bilgisi soruları, ezber gerektirmeyen bilgiyi buldurmaya ve uygulamaya yönelikti. Bu yıl cümlenin ögeleri, noktalama işaretleri gibi her yıl sınavın değişmezlerinden soru da sorulmadı. Kısacası gündelik hayatla ilintili, görsel yorumlamayı içeren, Türkçe bilinci ve okuma sevgisini pekiştirme adına başarılı bir sınavdı.

LGS TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları doğrultusunda sorular yer aldı. Her üniteden bilgiyi yorumlatan ve kavram öğretici sorular soruldu. Soruların dili sade, anlaşılır ve nettir.

İNGİLİZCE: GRAFİK OKUMA VARDI
Sorular bu sene çoğunlukla alışkın olduğumuz formatta, okuduğunu anlama, diyalog tamamlama ve görsele dayalı sorular olarak öğrencilerin karşısına çıkmış olsa da geçen yıllardan farklı olarak grafik ve istatistik okuma konularından da soru geldi. Bu şekilde yeni soru tipleri olmasına rağmen zorlayıcı ve çeldirici sorular yok. Soruların hepsi düzenli olarak çalışan ve kelime bilgisi tam olan öğrenciler tarafından zorlanmadan çözdü.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Din soruları din müfredatı ile uyumlu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış. Soruların tamamı yoruma dayalı. Edinilen bilgiyi tam olarak anlama ve yorumlama kazanımı istenmekte. Soru metinleri açık ve anlaşılır.

SAYISAL BÖLÜM SORULARI NASILDI?
MATEMATİK PISA SORULARI GİBİ

PISA sorularına benziyor. Sorular çok işlemli. Yayımlanan örnek sorulardan daha zor bir sınav. Yoruma dayalı, mantık ve muhakeme düzeyi yüksek. Prizmalarının alan kazanımı müfredatta olmamasına rağmen prizmaların ayrıt uzunluğu kazanımı ile ilişkilendirerek bir soru sorulmuş. Bu soru hariç diğer sorular kazanımlara uygun,

FEN BİLİMLERİ: İŞLEM YOĞUNLUĞU FAZLA
Sınav sorular zorluk derecesi olarak örnek sorulara paralel olarak hazırlanmış. Örnek soruları dikkatli çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav. Mantık ve muhakeme yeteneğini ön plana alan sorular fazla. Sorular da deneylerden faydalanılmış ve öğrencilerden yapılan deneyleri yorumlamaları istenmiş. Sorularda kazanımlar günlük hayatta öğrencilerin karşılarına çıkabilecek şekilde ilişkilendirilmiş. Matematiği hızlı çözen ya da sayısal oturumu fen bilimleri dersinden çözmeye başlayan öğrencilerin fen bilimleri neti yüksek çıkar.

UZMANLAR AİLELERİ NASIL UYARIYOR?
Bu arada uzmanlar da aileleri öğrenciler desınavdan sonra oluşabilecek durumları konusunda uyarıyor. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman ailelere şunları söylüyor:

“Bazı öğrenciler sınav sonrası sınavla ilgili konuşmak istemeyebilir, sınav sonrası olumsuz duygular yaşayabilir, bu çok normaldir. Bazı öğrencilerin, sınav bitince ve dolayısıyla sınav kaygısı ortadan kalkınca şimdiye kadar bastırdığı, paylaşmadığı duyguları ortaya çıkabiliyor. Bu durum uzun sürmeyecektir. Ailelerin; sınavın çocuktan değerli olmadığını ve çocuklarını koşulsuz sevdiğini göstermesinin tam zamanıdır. Güzel bir dinlenme döneminden sonra sınav sonuçlarının ve tercih döneminin iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2020 TYT'e Kalan Süre
Gün
Saat
Dakika
Saniye
Küreselleşen Dünya Konu Anlatımı - Yumuşama Dönemi ve Sonrası Konu Anlatımı - LGS SINAVINA İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR - Soğuk Savaş Dönemi Konu Anlatımı - II. Dünya Savaşı Konu Anlatımı - MEB’den YKS için çevrimiçi deneme sınavı - İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya Konu Anlatımı - 2020 ÖSYM’ye Dilekçe Nasıl Gönderilir? - 2020 DGS Konuları ve Soru Dağılımı Yeni Müfredat (ÖSYM) - Cumhuriyet Dönemi İlke ve İnkılapları Konu Anlatımı - Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar Konu Anlatımı - Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konu Anlatımı - Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı - Devrimler Çağı Konu Anlatımı - Osmanlı Merkez Teşkilatlanması Konu Anlatımı - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Anlatımı - Beylikten Devlete Konu Anlatımı - Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk – İslam Devletleri Konu Anlatımı - İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Anlatımı - 2020 DGS Ne Zaman | DGS ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İslam Bilimleri 2020 Taban Puanları (Son 4 YIL) Başarı Sıralamaları - Kamu Yönetimi 2020 Taban Puanları (Son 4 YIL) Başarı Sıralamaları - Tapu Kadastro Bölümü 2018 2017 Başarı Sıralaması Taban Puanları - Balıkçılık Teknolojisi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 2020 Taban Puanları (Son 4 YIL) Başarı Sıralamaları - Kimya 2020 Taban Puanları (Son 4 YIL) Başarı Sıralamaları - İşletme Yönetimi 2020 Taban Puanları (Son 4 YIL) Başarı Sıralamaları - Biyosistem Mühendisliği 2018 2017 Başarı Sıralaması Taban Puanları - Adli Bilişim Mühendisliği 2018 2017 Başarı Sıralaması Taban Puanları - Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları(ÖSYM) -

reklam