BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bir Kıyamettir Gitmek (kopmak) Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Taş atmak deyiminin anlamı - Kulak Kesilmek Deyiminin Anlamı - Yüzünden okumak deyiminin anlamı - El Çabukluğu Deyiminin Anlamı - Güven kazanmak Deyiminin Anlamı - Züğürt tesellisi deyiminin anlamı - Söz Altında Kalmamak Deyiminin Anlamı - Aklından Zoru Olmak Deyiminin Anlamı - Ağız Kalabalığına Getirmek Deyiminin Anlamı - Tadı tuzu kalmamak deyiminin anlamı - Kendinden Pay Paha Biçmek Deyiminin Anlamı - Yükseklerde dolaşmak deyiminin anlamı - Foyası Meydana Çıkmak Deyiminin Anlamı - Can kaygısına düşmek Deyiminin Anlamı - İşten el çektirmek Deyiminin Anlamı - Aç Susuz Kalmak Deyiminin Anlamı - Yüz yüze gelmek deyiminin anlamı - Fiskos Etmek Deyiminin Anlamı -