logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tavır almak (takınmak) deyiminin anlamı - Özrü kabahatinden büyük Deyiminin Anlamı - Mantar Gibi Yerden Bitmek Deyiminin Anlamı - Ense Yapmak Deyiminin Anlamı - İki yakası bir araya gelmemek Deyiminin Anlamı - Kapı Dışarı Etmek Deyiminin Anlamı - Dananın kuyruğu kopmak Deyiminin Anlamı - İmana gelmek Deyiminin Anlamı - Altından Girip Üstünden Çıkmak Deyiminin Anlamı - Göz Kırpmadan Deyiminin Anlamı - Yüz bulmak deyiminin anlamı - Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek Deyiminin Anlamı - Dökülüp saçılmak Deyiminin Anlamı - Başına Belayı Satın Almak Deyiminin Anlamı - Kulağını Açmak Deyiminin Anlamı - Aralarından Su Sızmamak Deyiminin Anlamı - Mürüvvetini Görmek Deyiminin Anlamı - Ağzı Açık Ayran Delisi Deyiminin Anlamı - Kendi Hâlinde Deyiminin Anlamı - Üstesinden gelmek deyiminin anlamı -