BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Göğüs Germek Deyiminin Anlamı - Anası Ağlamak Deyiminin Anlamı - Kedi Ciğere Bakar Gibi Bakmak Deyiminin Anlamı - Ayak Uydurmak Deyiminin Anlamı - Okkanın Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Canlı cenaze Deyiminin Anlamı - Sinirleri Alt Üst Olmak Deyiminin Anlamı - Eciş bücüş Deyiminin Anlamı - Dili olsa da söylese Deyiminin Anlamı - Tepesine binmek deyiminin anlamı - Başa Gelmek Deyiminin Anlamı - Altından Kalkmak Deyiminin Anlamı - Kanat Germek Deyiminin Anlamı - Üstünden (şu kadar zaman) geçmek deyiminin anlamı - Geri Çekilmek Deyiminin Anlamı - Aklı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yatağa düşmek deyiminin anlamı - Soluk Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Pay Biçmek Deyiminin Anlamı - Gölgesinden Korkmak Deyiminin Anlamı -