BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Adam (insan) Sarrafı Deyiminin Anlamı - Ant İçmek (etmek) Deyiminin Anlamı - Borusu Ötmek Deyiminin Anlamı - Kör Kadı Deyiminin Anlamı - Fütur Getirmemek Deyiminin Anlamı - Eyüp Sabrı Deyiminin Anlamı - Dile kolay Deyiminin Anlamı - Darısı (dostlar) başına Deyiminin Anlamı - Ekmek kapısı Deyiminin Anlamı - Mukabelede Bulunmak Deyiminin Anlamı - Elinden İş Çıkmamak Deyiminin Anlamı - Parmağını Bile Oynatmamak Deyiminin Anlamı - Sağlam Ayakkabı Değil Deyiminin Anlamı - Sağmal İnek Deyiminin Anlamı - Enine Boyuna Deyiminin Anlamı - Lafa Boğmak Deyiminin Anlamı - Ne Güne Duruyor Deyiminin Anlamı - Mart İçeri Pire Dışarı Deyiminin Anlamı - Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı - Boy Ölçüşmek Deyiminin Anlamı -