BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Göğüs Geçirmek Deyiminin Anlamı - Ak Pak Deyiminin Anlamı - Dökülüp saçılmak Deyiminin Anlamı - İpe un sermek Deyiminin Anlamı - Ağır Elli Deyiminin Anlamı - Parmaklarını Yemek Deyiminin Anlamı - Atın Yüğrükse Bin de Kaç Deyiminin Anlamı - Dünyayı toz pembe görmek Deyiminin Anlamı - Tımarhane kaçkını deyiminin anlamı - Astarı Yüzünden Pahalı Olmak Deyiminin Anlamı - İki cami arasında kalmış beynamaza dönmek Deyiminin Anlamı - Arı Kovanı gibi İşlemek Deyiminin Anlamı - Ne İdiği Belirsiz Deyiminin Anlamı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı - Boş Gezenin Boş Kalfası Deyiminin Anlamı - Açığı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Topa tutmak deyiminin anlamı - Anasını Ağlatmak Deyiminin Anlamı - Araya Koymak Deyiminin Anlamı - Icığını cıcığını çıkarmak Deyiminin Anlamı -