BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Foyası Meydana Çıkmak Deyiminin Anlamı - Hakkından gelmek Deyiminin Anlamı - Eşek Şakası Deyiminin Anlamı - Baş Koymak Deyiminin Anlamı - Kemerleri Sıkmak Deyiminin Anlamı - Sözü Ağzında Bırakmak Deyiminin Anlamı - Yağlı ballı olmak deyiminin anlamı - Burnundan Düşen Bin Parça (olmak) Deyiminin Anlamı - Dişini sıkmak Deyiminin Anlamı - Hızır gibi yetişmek Deyiminin Anlamı - Taş yürekli deyiminin anlamı - Bahse Girmek Deyiminin Anlamı - Can sıkıntısı Deyiminin Anlamı - Tepesi üstü deyiminin anlamı - Sözü Çiğnemek Deyiminin Anlamı - Etek Öpmek Deyiminin Anlamı - Kulağına Çalınmak Deyiminin Anlamı - El Kadar Deyiminin Anlamı - Gelip Çatmak Deyiminin Anlamı - Göz Atmak Deyiminin Anlamı -