logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ağız Yapmak Deyiminin Anlamı - Masrafı Çekmek Deyiminin Anlamı - Midesi Bulanmak Deyiminin Anlamı - İşi bitmek Deyiminin Anlamı - Yola düşmek deyiminin anlamı - Çıban başı Deyiminin Anlamı - Yiyip bitirmek deyiminin anlamı - Ayağını Çekmek Deyiminin Anlamı - Can sıkıntısı Deyiminin Anlamı - Yan gelip yatmak deyiminin anlamı - Öteden beri Deyimin Anlamı - Seferber Olmak Deyiminin Anlamı - Üstüne fenalık gelmek deyiminin anlamı - Fikir Yürütmek Deyiminin Anlamı - Durduğu yerde Deyiminin Anlamı - Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu Deyiminin Anlamı - Yalancısı olmak deyiminin anlamı - Kanını Emmek Deyiminin Anlamı - Ortadan kaybolmak Deyiminin Anlamı - Üçe beşe bakmamak deyiminin anlamı -