logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Yoluna koymak deyiminin anlamı - Vücuda getirmek deyiminin anlamı - Yüzüne bir daha bakmamak deyiminin anlamı - Soluğu Kesilmek Deyiminin Anlamı - Bal gibi Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gezmek Deyiminin Anlamı - Ayakta kalmak Deyiminin Anlamı - Kan Kusmak Deyiminin Anlamı - Rengi Atmak Deyiminin Anlamı - Ayılıp Bayılmak Deyiminin Anlamı - Kısmetini Ayağıyla Tepmek Deyiminin Anlamı - Güven kazanmak Deyiminin Anlamı - Can sıkıntısı Deyiminin Anlamı - Fincancı Katırlarını Ürkütmek Deyiminin Anlamı - Kuru Kalabalık Deyiminin Anlamı - Elden Ayaktan Düşmek Deyiminin Anlamı - Bağrına Basmak Deyiminin Anlamı - Aşağı Tükürsen Sakal Yukarı Tükürsen Bıyık Deyiminin Anlamı - Salkım Saçak Deyiminin Anlamı - Üstüne (yatmak) oturmak deyiminin anlamı -