BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Parmağına Dolamak Deyiminin Anlamı - Başı Darda Kalmak (başı dara düşmek) Deyiminin Anlamı - Şundan bundan deyminin anlamı - Kuvvetten Düşmek Deyiminin Anlamı - Çat kapı Deyiminin Anlamı - Üstüne gelmek deyiminin anlamı - Açığa Vurmak Deyiminin Anlamı - Rahatlık Batmak Deyiminin Anlamı - Terbiyesini vermek deyiminin anlamı - Yanlış ata oynamak deyiminin anlamı - Parmak Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Kafası Kızmak Deyiminin Anlamı - Bir Hoşluğu Olmak Deyiminin Anlamı - Ant İçmek (etmek) Deyiminin Anlamı - Yıldırımla vurulmuşa dönmek deyiminin anlamı - Borç Harç Deyiminin Anlamı - İbret almak Deyiminin Anlamı - Keli Görünmek Deyiminin Anlamı - Can atmak Deyiminin Anlamı - Ağzıyla Kuş Tutsa Deyiminin Anlamı -